اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: طرح توجیهی ساخت استخر عمومی

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر

سـاخت اسـتخـر سـرپـوشـیده عمـومی✪ مشـاوره تخصصی، طـراحـی و نـظارت احـداث اسـتخـر همگـانی↼پارکــ آبـی↼استخـر آب درمـانـی..   ☑ اسـتـخـرعمـومی/ اسـتخـرهمـگانی به چـه مجــموعـه ای اطـلاق میشود؟ ☑ بررسـی مراحـل اخـذ مجـوز اسـتخـر✧ تسـهیـلات، وام و طــرح تـوجــیهـی اسـتخـر ☑ ابعـاد اسـتانـدارد اسـتخـر شـنا✧مسـاحـت مـناسب برای احـداث اسـتخـر عمـومـی ☑ درآمـد مـاهیـانه اسـتخـرعمـومـی✧ صـرفه اقتـصـادی احـداث اسـتـخـر،…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"طرح توجیهی ساخت استخر عمومی"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: