اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286 ??

پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول]

پـرشـین اسـتخــر | ®About PERSIAN Pool

PERSIANPOOL-ANIMATE-RESUME11

بــنـام پـرودگـــار یـکـــتـا؛
حـــرفــه ای تـریـن مـعـمــار،   مجــری بی بدیـل گـیتی..

برنـد پـرشـیـن اسـتـخــر، ماحَــصَـل ســالـهـا تجــربه حـرفـه ای و ســـوابـق مـــدیـریّـتــی ریـاسـتـــ مـحـتـرم هـیـأتـــ مــدیـرۀ مجمــوعــه، جـنـاب آقــای ســروش ملکـی [دکــترای مـدیـریّـتـــ حــرفـه ای کـسـبـــ و کــار ”D.B.A” || عضـو رسمـی انجـمـن b.a.f Academy سـوئـیـس ||  کارشناس مهندسی تکنـولـوژی سخـت افـزار] میبـاشد.

target

از جــمـلـه معیارهای انتخـاب پرسنل، میتوان به جذب نیــروهــای متـخـصّـص/ مـتـعـهّــد/ فـعّـــال/ خـلّاق/ هـمـگام بـا تـکـــنـولــوژی روز/ درک صحیح از روحــیـّه کـــارِ تـیــمی (Team Work) / بـا اهـــداف حـرفـه ای مـشتـرکـــ، ضمـن تمـایل به رشـد و تـعــالی اشـاره نمــود..

تيــم اجـــرائــی پرشين استخـر با هــدف طـرّاحى، محـاسبه و اجـراء انواع استخـــر؛ خـصــوصـاً مجمـوعـه هـای ورزشی، تفریحی آبـی عمـومـی و استخــر های لـوکـس و متفـاوت خـانگــی تشكيل گـردید.

این مجمـوعـه بـه لطـف پروردگـار و تـلاش پرسنـل هـدفمـند خـود، در سالهـای آغــازین فـعـالـیتش، موفــق بـه اجــراء پــروژه هاى مـتـعـــدّد و مـتفــاوت، همچـنین جـلـب رضـایـت كـارفـرمـايـان محـترم در حوزه طراحی ایـده های ناب و اجراء کاملا منطبق با طراحی نهائی، ضمن صرف هزینه های متعارف گـردید؛ و بـســرعت توانست در عـرصـۀ طراحـی معـمـاری، ایــده پـردازی و خــلاقــیّت در خصوص اجــراء انواع اسـتـخـر، بویژه مجمـوعــه های تفـریحـی/ورزشـی و درمــانـی آبـی جـایگـاه خود را در سـراسـر کـشــور ثـبـت نـمــایـد..

پرسنل بخش های طراحی، محاسبه و اجـراء پرشین استخر، در جهت پیـشبرد مراحــل مختلف پروژه، بر مبـنـای زمــانبــندی مـعّین شـده (Time Schedule)، حداکثر توان خود را برای ارائــه خدمــات مطلوب به متقــاضیان گرانقدر بـکار بـسـتند. در همین راستــا، ضمن بهرمــندی از دانش روز، و انتخاب مدیران لایق در رئــوس اهـــرام بــخــشهــــای اجرائی و فـنــی خــود، به طـرّاحی و پیــاده سازی پـروژه هـائی متفـاوت و بنــام در اقـصـی نقــاط ایران و کـشـورهـای همجـوار پـرداخـتـند.

مجموع این اقـدامـات در گــذر زمـــان، موجـب پـدید آمدن پتـانسیلی فعّـال و قابـل تقـدیر در شاخه های طرّاحـی، محـاسبه و اجــراء انـواع سـازه های آبـی گـردیـد.persian-pool-About Us

»» نـظـر به اجـراء علمـی و اصـولی کلّـیه پروژه هـای سپرده شده به پـرشـین اسـتـخـر، و استفـاده از بهـترین مـتـریــال (مصـالـح/ تـجـهیزات/ تـاسـیسات)، همچنین اجراء صفر تـا صـد [به معنای واقعی کلمــه] مجموعه های درمانی، تفریحی ورزشی عمومی، پـارکــ های آبی و استـخـرهای خـانگـی متـفـــاوت و لـوکــس،

طـــی سالیـــان اخیر، با عنـایت پروردگــار و جـدّیت کلــیه پـرسنل، این مجموعــه موفـق به کسب افتـخــارات ویـژه ای گـردیده است.
[[برخـی از مخـاطبیـن خدمــات تخصصی پرشین اسـتـخـر:‌

پیمــانکــاران و طراحان حرفـه ای ســاختـمــان، شرکـت های مهندسی مشـــاور و معمـاری و کلیه کارفرمایانی که تمایل به اجراء استخرهائی متفاوت دارند؛

خـدمـاتی نـظــیراجـراء اسـتخـر: با اضلاع شیشه ای/ با عمق متغییر/ در ارتفاع-تراس-پشت بام-طبقات ساختمان.. که اجـراء این سـازه ها مستلزم انجام محاسبات پیچیده و دقیق، همچنین تجربه کافی تیم اجرائی میباشد.]]

Persian Pool Co Contract

در بخشهــای رزومـــه پرشین استخـر و نمـونـه پـروژه هــای اجــرا شـده، افتخار همـکـاری این مجموعـه با برخی از خوشـنـام ترین و معـتبـرترین شـرکـتهــای ساختـمـانی و مـعمـــاری ایــران، قابل ملاحظه می باشد.

بطور مــثال: افتخـار چـندین همـکاری با شـرکت ساختمانی و معــماری بـام [جـناب آقـای مهنـدس فـرزاد دلـیری] همکاری در پـروژه های:

*برج مریــم رزیـدنس  تـهـران، خیابان گلســتان شمـالی؛ شامل: واردات مستقـیم پمپ و فیلتر،لوله و اتصالات UPVC، واردات مستـقیم موزائیک گـلس [سرامیک شیـشه ای لوکس] با طرح های با دست چـیده شده[Handmade] اجـراء صفر تا صد طبـقه مربوط به استخـر و جـیم؛ اجراء سرامیک لوکس محوطه: کف و دیوارها / اجراء سـازه و تاسیسات استخـر، سونا و جکـوزی،..

*پروژه استخر سازه فلزی، اجـراء استخـر و جکوزی سازه فلزی/ اجراء شده در ارتفـاع، طبقات سـاختمـان مسکـونی، واقع در تهران، خــیابـان اقـدسیه، گلستان شمالی، کوچه یاس] ”

  • از دیگــر اهـداف اصلی تشکـیل مجمـوعــه پرشـین؛ تلاش در مســـیر آبــادانی مـیهـن عزیزمــان ایــران، تولیــد دانش و انتـشــار فــراگــیر تجــربیـــات، ایجــاد شــرایط ویـــــــژه و انحصـــاری در حــــوزه تعاملات بین المللی، گسترش راهکار هــای کــاملاً منطقی و عـلمی با ارائه طرح های بی نظـــیـر، و فراهم آوردن اسباب آسـایش خاطر کلیه هموطنــان گـرانقدر بوده است.

در حقیقت انتشــار دانش و اعطـلای این فرهنگ در کلّـیه بخش های تخصصـی کشـور، باعث ارتقـــاء همــگانی سطح معلومات و آگــاهی جامعه از دانـش روز دنیــا خواهـد شد. از طــرفی، جامعه ای با این دیدگاه و تفکر، بطـور ناخــودآگاه همواره در تکاپوی بروز رســانی اطلاعات خـود خواهند بود..

از جنبه دیگر، با توجه به این شرایط، میزان منــابع موثق و مطالب علمی قابل استناد پــارسی در دنیای بیکران اینترنت نیز بهبود خواهد یافت.

[درمیان مطالب مفید و منابع موثق اطلاعاتی گستـردۀ موجـود در شبـکه جهـانی اینتـرنت، سهم ناچیزی نصیب فـــارسی زبانان گردیده است..  بطور مثال؛ از دلائل ملموس این فقـدان، استفاده ابزاری و ناصحیحِ اشتراک گذاری مطالب ظاهراً علمـی، صرفاً در مسیر فروش محصولات یا ارائه خدمات شرکتی خاص، و بدنبال آن کپی برداری های معمول از همین به اصطـلاح مـنابع! و ادامه داستان..]

  • پرشين استخـر طی سالـیان اخیر به واردات و فروش مستقیم برخـی ملزومـات و تجهیزات استخر/ سونا / جکوزی، از قبيل سرامیک های لوکـس وارداتی، انواع الكتروپمپ های گردش آب، پکیـج های گرمایشی، مبـدل ها، فیلترهای تصفيه، انواع سـرسره های پـارک آبـی و کلیه لوازم اصلـی و جـانبی مرتبط با استخر  پرداخـته است.
  • پرشين استخر به لطف پروردگــار و همّـــت متخصّصین تیــم خـود، در تــلاش اســت در زمره یکـی از توانمندتـرین بــرنـد هـا و شـرکـتهــای تخصصی حــال حـــاضــــر ایـــران و آسیا، در خصوص طراحی و اجراء استخرهای همگانی/ مسكونى و مجموعه های ورزشی کلان قرار گیرد..
  • ثــبت 4 مقــالــه بین المـللی ISI تـوسط تیــم مهندسی پرشین استخـر نیز از دیگـر افتخـارات این مجــمــوعــه به شـمــار می رود.
  • ارائـه بیـمــه نــامـــه رسمی! بمنظــور اثبـات عـمـلکـرد صحیـح تیـم هـای اجــرائـی و تضـمـین پایـداری ســازه، با هــمکــاری مرجعـی کـاملاً بی طــرف و معـتبر [شرکت بیمــه]، جهت ضمـانـت استـخـر هـای اجــراء شده توسط مجموعه پرشین استخر میسّر شد.. (بر اسـاس مدارک مستند، پرشین استخـر نخـستـیـن مجموعه تخصّصی در حـوزه طـراحی، محـاسـبه و اجـراء سـازه های هیدرولـیـکـ [آبـی] درسـراسـر کشـور محسوب میگردد که کلیه خدمات اجرائی آن توسط شرکت بیمه، قابل ضمانت میباشد.)  هدف از این ضمانت، اطلاع رسانی غیر مستـقـیم در خصوص پیشگیری از اجـراء سـازه هـائی صرفـاً مشـابه با شکل ظاهـری استـخـر بوده که اجراء آنها نتیجـه ای جز هدر دادن زمان، ضایع شدن مصالح ، اتلاف آب و در نهایت، سلب آسـایش متقاضیان در عوض القـاء آرامش به ایشان، به همراه نخواهد داشت..

 ** شرکت پرشین، پیشنهـاد ارائـه بیمــه ضمـــانت پایــداری سـازه استخـر را مطابـق با معــیارهـــای خــاص استــخـر، نخستین بـار ( سال 1394) در مراجـع ذیربط مطرح نمـود. پــس از بررسی شرایط مـورد نیــاز و تصـویب کلیــات طــرح پیشــنهــــادی توسط هـیأت رئیسـه مـحتـرم شـرکـت هـای بیـــمه گـذار، حاضـر به همکاری و پذیـرش شــرایط انـحـصــاری و ویــژه بـیـــمه اسـتـخـر و سـازه های هـیدرولـیـکـــ [آبی] در ایـران گردیدند.

  • در سـال 1396، مـدیریـت مـحـتـرم شرکت پرشـین استــخــر، طی همـایشـی که از سوی مرکز پژوهش و آمـوزش مدیـریـت ایــران؛ تحت عنوان “کنـگـره تـجـلـیل از یکـصد مـدیر شـایـسـته کشـور“،برگزار شد، بـعـنـوان یـکی از مدیـران برگـزیـده، موفق به دریـافت تـندیـس و لوح تـقدیـر زریـن این همایش گـردیـد..

«« این رویداد پس از ممیّزی و احراز صلاحیت عده ای از مدیران منتخب سراسر کشور، توسط جمعی از مسؤولین عالی رتبه کشوری/ مدیران مجمع گروه متخصصین ایران/ مجمع عالی نخبگان کشور/ بنیان چهره های ماندگار، در شاخصهای: کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خلاقیت و نیز سابقه عملکرد، هر ساله با حضـــور برخی از پیشـکسـوتــان عــرصـه صـنـعـت، نمــاینــدگــان مـجـلس شـورای اسـلامـی، معـــاونت محترم وزیــر صـنـعت, مـعـــدن و تـجـــارت، تـعـــدادی از مسئولـین و مــدیــران بــرتــر در حــــوزه کـــارآفـریـنــی، شـرکـت‌هــای دانــش بـنـیـــان، اســـاتـیــد دانـشـگــاه ها و دانـشــجــویـان، ضمن پوشش خبری سراسری از این رویداد ملی، در سـالـن همــایش هــای بین المللـی صــدا و ســیمـای جمهـوری اسـلامی ایـران برگـزار میگردد. ««

[اسـتناد بازتاب خبری این کنگره و اسامی 100 مدیر برتر سال]

PERSIANPOOL-CERTIFICATEpersian-pool-Company-Brand

پروژه هـای اجـراء شده توسـط مـجموعـه پرشـین استخـر

با چـاشـنی

عـشــPersianPOOL-heartــق

+

خلّاقـPERSIANPOOL-IDEAــیّت

طـراحی و اجــراء می گــردند..

LOOK


نقـطــۀ عـطفــ تـفــاوتـــ جــاویـدان پـرشـیـن ..


پرشین استخر

اصــالــت پــایـدار اســت..

پرشین استخر

پرشین استخر

THINK LUXURY..

arrow-PersianPool

::: تـحـــوّلـی در بهـینـه ســازی و طـراحی اسـتخرهـا در کشـور :::

لــوکــس (لاکچـری) الـزامــاً بـه مـعـنای گـران نـیسـت!..

بــا تـوجـــه بـــه:
طــّراحـی صــحـیـح و کــارامــــد، ضــمن رعــایـتـــ هـــارمــونـــی و برقــراری تــوازن مـتــنـاسـبــــ + ایـــده پــردازی و نــوآوری [دســتِ کـــم الـهــام از طــراحـی، در عـوض کـپـی بــرداری صـِـرف..] + اجـراء تخـصّـصی =نتــیـجـه= اجـراء پــروژه هـای لـوکـس و ارزشـمنـد؛
امـــا بـا هـزیـنه کــامـــلاً مـنـطـــقی!..

make pool

پرشین استخر

بـا تـکــیّه بــر خـلاقـیـّت و قـابلـیـّت هـای هــنـر طــّراحی؛

ضـمـن هـمــیـــاری تــیـم اجــرائـی تـخـصّـصی، بـا بکــار بسـتن راهـکـارهـای بی بـدیـل، شما نیـــز

لــوکــس فـکـــر کــنیــد..

هر چـیز که در جـسـتن آنـی؛ آنــی!..[مولانا]iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..


king of persian

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط بـه:
"پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول]"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: