اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول]

دربـاره پـرشـین اسـتخــر

®About PERSIAN Pool

PERSIANPOOL-ANIMATE-RESUME11

بــنـام پـرودگـــار یـکـــتـا،
حـــرفــه ای تـریـن مـعـمــار و مجــری بی بدیـل گـیتی..

برنـد پـرشـیـن اسـتـخــر،

ماحَــصَـل ســالـهـا تجــربه حـرفـه ای و ســـوابـق مـــدیـریّـتــی ریـاسـتـــ مـحـتـرم هـیـأتـــ مــدیـرۀ مجمــوعــه، جـنـاب آقــای ســروش ملکـی [دکــترای مـدیـریّـتـــ حــرفـه ای کـسـبـــ و کــار ”D.B.A” || عضـو رسمـی انجـمـن b.a.f Academy سـوئـیـس ||  کارشناس مهندسی تکنـولـوژی سخـت افـزار] میبـاشد.

target

از جــمـلـه معیارهای انتخـاب پرسنل این مجموعه، میتوان به جـذب نیــروهــای متـخـصّـص/ مـتـعـهّــد/ فـعّـــال/ خـلّاق/ هـمـگام بـا تـکـــنـولــوژی روز/ دارای درک صحیح از روحــیـّه کـــارِ تـیــمی (Team Work)، ضمـن تمـایل به رشـد و تـعــالی اشـاره نمــود..

تيــم اجـــرائــی پرشين استخـر با هــدف طـرّاحى، محـاسبه و اجـراء انواع استخـــر؛ خـصــوصـاً مجمـوعـه هـای ورزشی، تفریحی آبـی عمـومـی و استخــر های لـوکـس و متفـاوت خـانگــی تشكيل گـردید.

این مجمـوعـه بـه لطـف پروردگـار و تـلاش پرسنـل هـدفمـند خـود، در سالهـای آغــازین فـعـالـیتش، موفــق بـه اجــراء پــروژه هاى مـتـعـــدّد و مـتفــاوت، همچـنین جـلـب رضـایـت كـارفـرمـايـان محـترم در حوزه طراحی و اجراء سـازه های آبی لوکس، ضمن صرف هزینه های متعارف گـردید؛ و بـســرعت توانست در عـرصـۀ طراحـی معـمـاری و خــلاقــیّت در خصوص اجــراء انواع اسـتـخـر، به ویژه مجمـوعــه های تفـریحـی/ورزشـی و درمــانـی آبـی جـایگـاه خود را در سـراسـر کـشــور تـثبـیـت نـمــایـد..

پرسنل بخش های طراحی، محاسبه و اجـراء پرشین استخر، در جهت پیـشبرد مراحــل مختلف پروژه، بر مبـنـای زمــانبــندی مـعّین شـده (Time Schedule)، حداکثر توان خود را برای ارائــه خدمــات مطلوب به متقــاضیان گرانقدر بـکار بـسـتند.

در همین راستــا این مجموعـه، ضمن بهرمــندی از دانش روز و انتخاب مدیران لایق در رئــوس اهـــرام بــخــشهــــای اجرائی و فـنــی خــود، به طـرّاحی و پیــاده سازی پـروژه هـائی متفـاوت در اقـصـی نقــاط ایران و کـشـورهـای همجـوار پـرداخـت.

مجموع این اقـدامـات در گــذر زمـــان، موجـب پـدید آمدن پتـانسیلی فعّـال و قابـل تقـدیر در حوزه طرّاحـی، محـاسبه و اجــراء انـواع سـازه های آبـی شده است.persian-pool-About Us

»» نـظـر به اجـراء علمـی و اصـولی پروژه هـا و استفـاده از بهـترین مـتـریــال (مصـالـح/ تـجـهیزات/ تـاسـیسات)، همچنین اجراء صفر تـا صـد اسـتـخـرهای همگانی / پـارکــ های آبی و استـخـرهای خـانگـی متـفـــاوت و لـوکــس،

طـــی سالیـــان اخیـر، با عنـایت پروردگــار و جـدّیت پـرسنل، این مجموعــه موفـق به کسب افتـخــارات ویـژه ای گـردید.
Persian Pool Co Contract

در بخشهــای رزومـــه پرشین استخـر و نمـونـه پـروژه هــای اجــرا شـده، افتخار همـکـاری این مجموعـه با برخی از خوشـنـام ترین و معـتبـرترین شـرکـتهــای ساختـمـانی و مـعمـــاری ایــران، قابل ملاحظه می باشد.

بعـنوان نمونـه، میتوان به افتخـار همـکاری با شـرکت ساختمانی و معـماری بـام [جـناب آقـای مهنـدس فـرزاد دلـیری] در پـروژه های:

*برج مریــم رزیـدنس »  واقع در تـهـران، خیابان گلســتان شمـالی، کوچه مریم؛

شامـل: واردات مستقـیم تجـهیزات استخر و جکوزی، لوله و اتصالات UPVC، واردات مستـقیم موزائیک گـلس [سرامیک شیـشه ای لوکس] با طرح های با دست چـین[Handmade] / اجراء صفر تا صد استخـر، سونا ، جکـوزی و محوطه پیرامونی؛

و همچنین

*پروژه استخر سازه فلزی » اجـراء استخـر و جکوزی معـلّق توسـط سازه فلزی/ اجراء شده در ارتفـاع؛

واقع در تهران، خــیابـان اقـدسیه، گلستان شمالی، کوچه یاس

  اشــاره نمـود.


  • ارائـه بیـمــه نــامـــه رسمی! بمنظــور اثبـات عـمـلکـرد صحیـح تیـم هـای اجــرائـی و تضـمـین پایـداری ســازه، با هــمکــاری مرجعـی کـاملاً بی طــرف و معـتبر [شرکت بیمــه]، جهت ضمـانـت استـخـر هـای اجــراء شده توسط مجموعه پرشین استخر میسّر شد.. (بر اسـاس مدارک مستند، پرشین استخـر نخـستـیـن مجموعه تخصّصی در حـوزه طـراحی، محـاسـبه و اجـراء سـازه های هیدرولـیـکـ [آبـی] درسـراسـر کشـور محسوب میگردد که کلیه خدمات اجرائی آن توسط شرکت بیمه، قابل ضمانت میباشد.) 
  • در ســال 1396، مـدیریـت مـحـتـرم شرکـت پرشـین استــخــر، طـی همـایشـی که از سوی مرکز پژوهش و آمـوزش مدیـریـت ایــران؛ تحت عنوان “کنـگـره تـجـلـیل از یکـصد مـدیر شـایـسـته کشـور“،برگزار شد؛

بـعـنـوان یـکی از مدیـران برگـزیـده، موفق به دریـافت تـندیـس و لوح تـقدیـر زریـن این همایش گـردیـد..

«« این رویداد پس از ممیّزی و احراز صلاحیت عده ای از مدیران منتخب سراسر کشور، توسط جمعی از مسؤولین عالی رتبه کشوری/ مدیران مجمع گروه متخصصین ایران/ مجمع عالی نخبگان کشور/ بنیان چهره های ماندگار،
در شاخصهای: کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خلاقیت و نیز سابقه عملکرد، هر ساله با حضـــور برخی از پیشـکسـوتــان عــرصـه صـنـعـت، نمــاینــدگــان مـجـلس شـورای اسـلامـی، معـــاونت محترم وزیــر صـنـعت, مـعـــدن و تـجـــارت، تـعـــدادی از مسئولـین و مــدیــران بــرتــر در حــــوزه کـــارآفـریـنــی، شـرکـت‌هــای دانــش بـنـیـــان، اســـاتـیــد دانـشـگــاه ها و دانـشــجــویـان، ضمن پوشش خبری سراسری از این رویداد ملی، در سـالـن همــایش هــای بین المللـی صــدا و ســیمـای جمهـوری اسـلامی ایـران برگـزار میگردد. ««
[بازتاب خبری  کنگره 100 مدیر برتر سال1396]
PERSIANPOOL-CERTIFICATE
پروژه هـای پرشـین استخـر

با چـاشـنی

عـشــPersianPOOL-heartــق

+

خلّاقـPERSIANPOOL-IDEAــیّت

طـراحی و اجــراء می گــردند..پرشین استخر

اصــالــت پــایـدار اســت..

پرشین استخر

پرشین استخر

THINK LUXURY..

arrow-PersianPool

make pool

پرشین استخر

بـا تـکــیّه بــر خـلاقـیـّت و قـابلـیـّت هـای هــنـر معـماری؛

لــوکــس فـکـــر کــنیــد..

هر چـیز که در جـسـتن آنـی؛ آنــی!..[مولانا]iran-persianpool-branches

پرشین استخـر، فروش کلیه تجـهیزات، سرامیک و اجراء صفـر تا صـد انواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور.


09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول]"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: