اصـالـت پـایـدار اسـت..

درخواست کارشناسی و برآورد هزینه ساخت استخر

  PersiaPool-on-off-LED فرم برآورد آنلـاین هـزینـه سـاخت استـخـر، سونـا، جکـوزی و.. (عمـومـی، همگــانی/خــانگــی/ پــارک آبــی ..)

 

لطفـاً مـوارد زیـر را بـا دقـت تکـمـیـل فـرمـایید:

 

آیـا می دانـیـد خـدمـات از صـفـر تـا صـد پرشـین استـخـر، شامل چـه مــراحـلی می شـود؟

خـدمات صفر تا صد پرشین استخـر شـامل سـاخت انـواع استخـر از مرحـلــه خــاک بــرداری تــا بــهره بــرداری کــامـل می باشـد. [کلیـه استخـرهـای همگــانی و عمـومی/ استخـرهـای خصـوصـی و خـانگـی]

تــوجــه: در استخــرهــای عــمومی و پـارک هــای آبــی، سـاخت کـامـل استـخـر، سـونـا، جکـوزی و.. بمعنــای آغـاز بــهره بــرداری کـل مجموعـه استـخـر همـگـانی نمی باشد..

زیــرا عـلاوه بـر سـاخت کــامل استخر، سونا، جکـوزی و.. ، بسیـاری مـوارد دیــگـر شــامل هــزینـه هــا و بخــش هــای تکمیــل و آمــاده بهــره بــرداری خــواهد بـود؛ کـه مجــموع هــزینـه هــای مــوارد بـاقیمــانـده، بــرابــر یـا بیـشتـر از هــزینـه صــرف شـده جهت سـاخت کــامل استـخـر، سونــا، جکوزی و.. خــواهـد بــود؛ کـه بخشی از آنــها جــزو هــزینــه هــای پـنهــان محسوب می گردند و تــا زمــانیــکه پــروژه بــا مشــاوره یک شــرکـت باتجــربـه ســازنـده صفــر تــا صــد استخـر عمــومی پیـش نــرود، تکمــیل این مجمــوعه نـیـازمنـد زمــان بسیــار طـولانی، هــزیـنـه هــای گــزافـــ و انــجـام آزمــون و خــطا خـواهـد بـود.

هزینــه هـای عـلاوه بر سازه استــخــر، بطـور نمــونـه: سـاخت سولــه و یـا ســاخـتـمـان/ تـهیــه نقشـه هـای معـمــاری (2d & 3d Design)/ آنــالــیــز و محـاســبـات/ سـقف کــاذب/ نـور پـردازی/ سیسـتـم گـرمـایش، ســرمـایش، هــواســاز و رطـوبت گــیر/ کمــد هــا و قفــل هـای هـوشمـند/ سـرویس هـای بهـداشتی و دوش هــا/ نــمای ســازه/ محـوطـه سازی فضـای بــاز/ سرامیـک کـل کف و دیــوار مجـمـوعـه/ راه انــدازی سیـسـتـم اتـومـاسیـون فـروش(بصـورت کــامـلاً مــدرن) و.. می بـاشـد.

پرشیـن استــخر مفتـخــر است، کـلیه خدمــاتـــ مـربـوط بـه ســاختـــ کلیــه اسـتخر هــای عمــومی و پــارک هــای آبــی را بصــورت “صفــر تـا صــد واقعــی و دســتـــ اول”، بــا بهــتـرین لــوازم و اجــراء، نهــایـتــاً تضمیـن کـل مجـمـوعه با هــزینـه کــاملاً متنـاسب ارئــه نـمــایـد.

بـا این وجــود صـاحبـان استــتخـرهــای همــگانـی و مجــموعـه هــای پـارک آبـی، در صــورت تـمــایل قــادرنــد صــرفـاً بـا یــکــ شرکــتـــ قــرارداد منـعـقـد نـمـاینـد و تـنــهـا از یـکـــ مجــموعــه ضــمانتـــ و خــدمــاتـــ دریــافت کـنـنـد.

زیـــــرا هــدفــــ پــرشین استخــر، فــراهـم نمــودن اسبــاب آرامـش و آســودگــی خــاطــر هـمه جـانبــه کلــیـه کــارفــرمــایـان محـتــرم می بـاشـد. 

 طـراحی دو بـعـدی و سـه بعـدی     تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات با قیـمـت متنـاسب     پیاده سازی و اجراء پـروژه بصورت کـاملاً استـانـدارد و تخصصی     تحویل کامـل پـروژه در کمـترین زمـان     ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بـا قابلـیت تمـدید سـالیـانه، جهـت ضمـانت و بیمـه کـل سـازه استخـر {نخستین بـار در ایـران، فقـط تـوسط پرشین استخـر..}

 

 

نـکتــه مـهـم: (در ارتـبـاط با طراحی هــای یـونـیـکــ و خاص مجموعــه)

  پرشین استخر تحت هیچ عنوان طرح های سه بعدی خود را بصورت مجزا و به غیر ارائه نمی نماید.. (دپـارتمان ایده پردازی و طراحی پرشین استخر صـرفاً مجاز به ارائــه دیـزانی می باشند که توسط مجموعه پیاده سازی و اجــرا خواهد شد..)

 

 

در صورت بـروز هرگـونه سـؤال, با مــا در ارتبــاط باشیـد: 09128400911 – .0935.590.8487 –  .0921.670.7853

 

 

از طریق کـانال تلگــرام؛ به خــانواده بزرگـــ پـرشـین استـخــر بپیـوندیـد (کـلـیـکــ کـنـیـد..)  کانال تلگرام پرشین استخر