ساخت استخر

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر

سـاخت اسـتخـر سـرپـوشـیده عمـومی✪ مشـاوره تخصصی، طـراحـی و نـظارت احـداث اسـتخـر همگـانی↼پارکــ آبـی↼استخـر آب درمـانـی..   ☑ اسـتـخـرعمـومی/ اسـتخـرهمـگانی به چـه مجــموعـه ای اطـلاق میشود؟ ☑ بررسـی مراحـل اخـذ مجـوز اسـتخـر✧ تسـهیـلات، وام و طــرح تـوجــیهـی اسـتخـر ☑ ابعـاد اسـتانـدارد اسـتخـر شـنا✧مسـاحـت مـناسب برای احـداث اسـتخـر عمـومـی ☑ درآمـد مـاهیـانه اسـتخـرعمـومـی✧ صـرفه اقتـصـادی احـداث اسـتـخـر، …

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر ادامه »