اسکیمر چیست ؟

» یکی از راهکارها جهت جمع آوری اجسام شناور وچربی بدن شناگران که در سطح آب معلق است استفاده از کف ابروهایی (اسکیمر) است که دور تا دور استخر تعبیه شده و با لوله کشی به فاضلاب یا سیستم تصفیه منتقل می شود.

اما بیشتر مقررات موجود نصب آنها را الزامی نمی شمارند. کف آبروها (اسکیمر) باید دورتادور استخر نصب شده و شکل و اندازه آنها چنان باشد که شناگران زمانی که از آنها بعنوان دستگیره استفاده می کنند ، نتوانند پا یا بازوی خود را در آنها داخل کنند

اسکیمر-skimmer-استخر

کف آبروها همچنین باید بتوانند اجرام شناگر در آب استخر را که به آنها وارد می شوند؛ نگاه داشته و از برگشت آنها به داخل استخر در اثر موج ناگهانی آب ورودی جلوگیری نمایند. خروجی های کف آبرو به فواصل ۳ تا ۴ متری در داخل کف آبرو دور تا دور محیط استخر نصب می گردند.

کف آبروها باید به سمت این خروجی ها شیب بندی شوند. آب سرریز استخر که حاوی اجرام شناگر وچربی بدن شناگران است ، مستقیما از طریق این خروجی ها به لوله کشی فاضلاب می ریزد.

دمنده های آب نیز باید به گونه ای تعبیه شوند که اجرام و آلودگیها را به سمت اسکیمر هدایت نمایند..

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!