جدیدترین سرامیک استخری لوکس

کاشي استخـر|سراميک استخـر »» قیمت کاشي استخري

خريد کاشي استخري  اجراء کاشيکاری استخـر/جکوزی


مرحله نصب کاشـي اسـتـخـري »» پـس از اجـراء فـونـداسـیـون و تکـمیـل بخـش هـای مرتبـط بـه زیرسـازی کاسه اسـتخـر (مـاننـد آرمـاتـوربـنـدی، لولــه کشـی و بـتن ریـزی) ،

زمـان آمـاده سـازی بـسـتـر اسـتـخـر جـهت نصب کاشـي اسـتـخـری یا کاشي کاري استخـر میباشد.

انـتخـاب مـناسب ترین کاشـي براي اسـتـخـر و اجـراء دقـیـق این بخـش (سرامـیکــ کاری یا کاشـیـکاری اسـتـخـر) از عوامـل کلـیدی و مـراحـل تاثـیـر گـذار در پروسـه اجـراء اسـتـخـر محسـوب میـگردد. (ماننـد اهمیت نـمــا در سـاخـتـمـان)

 

این اهمیت تا حدّیـست که تعـلّل در انتـخـاب کاشـی مناسب و ویژه اسـتخـر و یا قصـور در اجـراء کاشي کاری اسـتخـر،علاوه بـر عـدم حصـول نتـیجـه دلـخـواه کارفرمایان، زحمـات کل تیـم سـازنده را نیـز دچار چالش خواهد نمود..

از جمله موارد حائـز اهـمیت در بخش اجراء کاشی اسـتخـر »» انتـخـاب رنـگــ و نوع کاشـی، بر اساس موقـعـیـت مکانـی هـر اسـتخـر، ضمـن برقـراری تـوازن و توجـه به هـارمـونیِ “کاسـه اسـتخـر” با “محـیط پیـرامـون و حواشی آن”، در کنـار اجـراء صحـیـح زیرسـازی، توجـه ویـژه به نظم و رنگــ بـنـدکشـی ها.. و در یک کلام:نصـب اصولـی کاشـي استخـري میباشـد.

رنگ بندکشی، متناسب با رنگ کاشی  اسـتخـر ، جلوه متفاوتی به استخـر خواهد بخشید.

انتخاب رنگ صحیح پودر بندکشی در استخر، و اجرا دقیق این بخش، از فنون ویژه و اصطلاحاً فوت کوزه گری مجریان محسوب میگردد..

سرامیک استخر-سرامیک استخري-البرز-کاشی استخري
کاشی استخري-سرامیک استخر-کاشی البرز-خرید کاشی استخری-لـیست قـیـمـت و کاتالوگ کاشی اسـتـخـری

نکات قـابل توجـه در خصـوص نصـب و اجـراء  سـرامیک اسـتخـري

خـریـد کاشـی مناسب برای اسـتخـر

  سرامیکـ کـاری اســتخـر | کاشـی کـاری اسـتخــر/ جکــوزی

 

مجـری یا نصـاب کاشـی اسـتـخـرتان را بر اساس چـه اعـتباری و با چه رزومـه ای انتـخـاب میـنمـائیـد؟

آیـا زیـرسـازی هـای مورد نیاز پیـش از نصـب کاشـی اسـتـخرتان، بطـور اصـولـی اجـراء شـده انـد؟ لبه ها، ماهـیـچـه هـا، تـرازبنـدی و شـیـب هـا چـطـور؟

با توجـه به مجــاورت دائـم کلــر، تمـاس بـا اسـیـد، انواع شـویـنـده هـا و سـایـر مـواد شـیـمـیائی، تضمـینی وجود دارد که پـس از مـدتـی سـرامـیکــ یا کاشی اسـتـخـرتـان تغـییـر رنگــ نـدهـد؟

و یـا در اســتـخـرهای روبــاز، سـرمـای زمـسـتان و بارش برفــ باعـث ایجـاد تــرَکــ در کاسـه اسـتـخـر و یا جــدا شـدن کاشی ها از محـلـشـان نـــود؟

بـهـتـرین کاشـی اسـتـخـری ایـرانـی کـدام بـرنـد اسـت؟

چـه نوع چـسـب کاشـی جهت نصـب و اجـراء کاشیـکاری اسـتخـر و جکـوزی مورد اسـتفـاده قـرار میـگـیرد؟

ملات آب بنـدی مورد اسـتفـاده در زیـرسازی کاشـی اسـتخـري، بطـور آمـاده خریداری میـگردد یا در محـل پروژه سـاخـته میشـود؟

سرامیک شیشه ای

◄  کاشـی یا سـرامـیـک مناسـب برای اسـتـخـر و جـکــوزی

به طور کلی چند نوع موزائیک در اسـتخـر مورد استفـاده قرار میگیرد که در اینجا به 2 مورد از متداول ترین آنها میپردازیم:

کاشی های سرامیکی. Ceramic Tile Mosaics

کاشی پرسلانی زیر مجموعه این دسته میباشد.

کاشی های کریستالی یا گِــلَـس. Glass Tile Mosaics

 

 کاشـی های سـرامیکی 

مـوارد اسـتفـاده از کاشـی های سـرامـیـکی معمـولا در بخش های  کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی، سونابخــار، حمام تـرکـی، محـیط  پیـرامون استـخـر، دیـوارهای سـالن اسـتخـر و.. میباشـد.

این نوع موزائیک بعنـوان کاشی اسـتخـری یا سـرامیک استـخـری شناخـته میشـود.

سرامیکـ استخـری البـرز، کاشی استخـری گـلـدیس و کاشـی استخـری امـرتـات از ایـن دسـته موزائیـک هـا میباشـند.

با توجـه به کاربـرد کاشـی های سـرامیـکی، این محصـولات به صورت تمـامـاً لعــابـدار تـولیـد و عرضه میـگـردند.

وجـود لعـاب در این کاشـی ها، عـلاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به کاشی، آنـها را در بـرابـر فرسایـش مـواد شیـمـیائی (ماننـد اسـیـد – کلــر)، همچـنین انـجمـاد و گرمای بالا در حـد قـابـل قبـولی مقـاوم خواهـد نمـود.

 

 مـوزائیـک شـیـشـه ای

کاشی کـریسـتالی | کاشی شیـشه ای

موزائیک های شیشه ای نیز در کـاسـه اسـتـخـر (دیـواره ها و کف) مـورد اسـتفـاده قـرار میگـیرد.

عنـصـر اصـلی تشکـیل دهنـده کاشی های شیـشـه ای سیـلیس میـباشـد. این امـر موجب انعـکاس منـحصـربفـرد نـور و درخشش خـاص ایـن طیف کاشی ها خواهد گردید.

به این دلیل کاشـی استخـری شیشـه ای یا کاشی استـخــری گـلس، در پروژه هائی که تمـایل به اجـراء اسـتـخـری متفـاوت دارنـد؛ بسـیـار کارآمـد میباشد.

 برخــی مـوارد، در صورت استفـاده از این نوع موزائیک هـا در راهـرو و محیط پیـرامـون کاسه اسـتـخـر و جکـوزی، لازم است جهت جلــوگـیری از لغـزنـدگی، تمهـیداتی پـیش بینی گـردد.

نظـر به اینکـه از تـولیـد انبـوه و فـراگـیر شـدن اسـتفاده از کاشـی شیـشـه ای استخـری زمـان چـندانی نگـذشـته؛
پرشین استخـر از سـالیـان گذشته تا به اکـنون بطـور تـخصـصی در زمیـنه واردات و فروش سرامـیک استـخـری شیشـه ای لوکـس(کاشی گلـس لاکچـری اسـتخـری) به ایـران فعـالیـت میـنـمـایـد.

در حال حاضـر از پـرچـم داران عـرضـه کاشـی و سرامـیکـ گلـس لـوکـس، کـشـورهای ایـتـالـیا و اسـپـانیـا مـیباشـند.

کاشـی های شـیـشـه ای لاکچـری اروپـائی با طـرح هـای خـیره کـننـده توسـط ماشـین آلات مـدرن تـولـیـد و به سـراسـر دنـیـا صـادر میـگـردند.
 مـدتیــسـت کشـور ترکـیـه نیـز اقـدام به تـولـید انـبـوه کاشـی های اسـتخـری شـیـشـه ای نمـوده اسـت که این محـصـول با تـوجـه به قـیـمـت مـناسـب و طـرح های مـتنـوع به روز، اخیـراً نـظـر بسـیـاری از علاقمندان را در خصـوص خـریـد کاشـی استـخـری گلـس به خود معـطـوف نمـوده اسـت.

» سرامـیـک های شـیـشـه ای اسـتخـری در سـایـزهـای مخـتلـف (ماننـد 2*2 سانتیـمـتر)، بر روی شـیـت های تـوری پلاسـتیکـی 30*30 سانتیـمـتری و با طرح های دلخـواه قابل ارائه مـیباشد.. (جـهت سـهولـت در اجـرا، کاشـی های اسـتخـری روی شـیت های تـوری نصـب و بسـته بنـدی میـگـردند)


CHECKMARK LOGO98

مزایای کاشي اسـتخـري شيشه اي یا گِلَس
– بیـش از 50 درصــد سـیـلیـس.
– عدم جـذب آب. (جـذب آب بســیار ناچـیـز)
– رنـگ ها و طـرح های متـعـدد.
– مقـاوم در برابـر انـجـمـاد و حـرارت.
– انعـطاف پـذیـر با قابلـیـت نصب روی سطوح مـختـلـف.
– عــدم تغـییـر رنگــ در مجـاورت دائم با مـواد شیــمـیائی مـاننـد کلـر و اسـید.
– وزن مخصـوص کـمـتر نسبـت به کاشـی های سرامـیکـی معـمـول.
– قیـمـت منـاسـب ضمـن جـلـوه ای خـیـره کـننده.
» از کاشی های شـیشـه ای در سایر بخشهای ساختمان های لوکس، مانند حمـام، سـرویس بهداشتی، فضـای بین کابـینت آشـپزخانه، نمــای ساخـتمـان و سالـنهـا نیــز عـلاوه بـر اسـتخـر، سـونا بخــار، جکــوزی اسـتـفـاده میگـردد.

سرامیک استخر

اندازه و ابـعاد کاشي استـخـري

کاشـی های اسـتخـری اغلـب بصـورت چهـار ضلـعی (مـربـع/ مسـتطـیل) و شـش ضلعی، در سایـز های 2 در 2 یا 2.5در2.5 یا 3.6*3.6 سانتـیمـتری، بصـورت چیـده شـده روی تـوری پلاستیکـ سایز 30*30 سانتـیمـتری و یا شـیـت های مـقـوائی تولـیـد و بسـتـه بنـدی میـگردند.

عمــدتـا هر کارتـن کاشـی یا سـرامـیکــ اسـتخـری 1 متـر است و تعـداد 10 ورق کاشــی پشـت تـوری با وزن تقـریبـی 11 کیلـوگـرم (±1.5kg) در یک کارتن قـرار میگـیرد. [وزن و بسـته بنـدی انـواع کاشـی های اسـتخـری با توجـه برنـد تولـید کنـنده آن، ممـکـن اسـت متـفـاوت باشد.]پـرشـین اسـتخـر جهت سـهولـت در انـتـخـاب متـقاضیـان محـترم،
بهترین و مـناسب ترین کـاشي اسـتخـري (ایرانی/ وارداتی) را با ارزان ترين قيمت ممکن ارائه مینـماید.
خدمات شرکت درخصوص اجرا تخصصی کاشی استخری » نصب کاشی استخر و جکوزی | کاشی کاري حرفه ای استخـر | نصـاب ماهر کاشي استخر | کاشي کاري استخـر


alborz-pool-tile-logo-لوگوی کاشی البرز

از جمله سرامیک های داخلی متداول (کاشی استخـری ایرانی)، سرامیک استخـری الـبــرز میباشد که این محصـول از کـیفیـت قابل قبولی برخوردار است.

سرامـیک میـنـیاتـوری اسـتخـری الــبـرز در دو نـوع ســاده(تـکـرنـگــ) و مـیـکـس(چـندرنـگــ)، با طـرح هـا و رنـگــ هـای مـتنـوع ارائـه مـیگـردد. همچـنین ایـن محـصـول دارای اسـتانـدارهای داخلـی و بین المـللـی نـیز مـیباشـد.

»» (دانلود کاتالوگ سرامیک البرز)««


مرغـوبـیـت و تـنـوع بالای سرامـیک های وارداتـی، از دلایـل بـارز اسـتـقـبال بیـشـتر از کاشـی اسـتخـری خـارجـی، در پروژه هـای لاکـچــری و خـاص محـسوب مـیگـردد.

در کشور عزیـزمان با توجـه به کـیفـیت مرغـوب خاکــ و بهـرمنـدی از عناصـر معـدنـی مناسب در برخـی منـاطق ایـران، پتـانسـیل بالائـی در زمینـه تولیـد کاشـی و سرامـیک های متنـوع اسـتـخــری وجـود دارد.

با توجه به سیاست های اخـیر شرکـت در راسـتای حمـایـت از تولـید کـننـدگـان محصـولات با کیفـیت وطـنی،این مجموعه حـتی الامکان اسـتفـاده از کـاشی های مـرغـوب ایــرانـی را در اولـویت کـار خــود قـرار میـدهـد.

کاشـی هـای اسـتـخـری قـابل ارائـه مجـمـوعه پـرشـین استخـر،

ضمـن برخـورداری از ویژگی های » جـذب آب حـداقـل، عـدم لغـزندگـی، خاصیت آنـتی باکـتریـال، دوام و اسـتـحـکام بالا، مـحـصولاتـی مـتفـاوت با ظاهـری چشــم نـواز مـیباشـند.


طرح سرامیک لاکچری-چالوس

 

کاشـی پرسـلاني اسـتخـري

از انـواع کاشی های استخـری کاشي سرامیکی پرسلان[Porcelain Tile] میباشـد.

این محصـول نیـز طی سـالهــای اخـیر وارد بازار ایران شده است.

» در ایـن خصـوص، مطالعـه مطلب [پرسلان چیست؟] پیشـنهـاد میشود.

کاشی یا سرامیک پرسلانی استخری، اغلب جهت استفاده در کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی و حواشـی پیـرامـونی اسـتخـر در نقاط سردسیر مورد استفاده قرار میگیرد.پرشـین استخـر، وارد کـننده و فـروشـنـده انواع کاشـی و سرامیک لـوکـس اسـتخـری در کـشـور،
مفتخـر است متـفاوت ترین و زیبـاترین سرامیک های موجــود دنــیا را در اخـتیـار کارفـرمـایـان خـوش ذوق و مشـکل پســنـد قـرار دهـد.

فروش کاشی اسـتـخـری برند سـرا ترکیه | کاشی استخری برند ایـلدیز ترکـیه | کاشی استخری برند رویال گرانیت | کاشی استخری برنـد روکـارنو  با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمتاجرای سرامـیـکـ کاری اسـتخـر، نصـب کاشی سونــا، جکــوزی || فروش انواع کاشـی و سرامیک لاکچــری شیـشـه ای (گـلس) با بهـترین قـیـمـت


واردات و فــروش مسـتقـیم کاشی استـخـری سیـچـیـز ایـتالـیا (SICIS MOSAIC) || بیـســازا اسپـانـیـا (BISAZZA) 
و سـرامیک های اسـتخـری وارداتی  از تــرکیه و چـیـن با بهـترین قـیمت..


دانلود کاتالــوگــ های کاشــی استخــری ایرانی / وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخری شیشه ای روکارنو

✩ کاتالوگ کاشی استخری ایلدیز ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری ســرا ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری رویال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شیشه ای استخر روکارنو

جـهت خريد کاشي و آگاهـی از قیمت کاشی استخـری 

لطـفـا از طریق شـماره هـای درج شـده  با ما در ارتـبـاط باشیـد


شمـاره شـش رقمـی

021.284.286

calling-persianpool-09128400911

021.284.20.911
021.284.22.911
همراه، واتس اپـ
091284.00.911

1telegram-follow

instagram-folllow


iran-persianpool-branchesارسـال کـاشــی اسـتخــری به سراسـر کشـور در کمـترین زمـان ممـکن و بهتـرین قیـمت ..c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

4.8/5 - (2341 امتیاز)

11 دیدگاه دربارهٔ «کاشي اسـتخـري | سرامیک استخر★بهترین کاشی استخری| خرید کاشی توری استخـري| قیمت کاشي استخري ارزان»

 1. اصحابی

  از تنوع و قیمت کاشی خریداری شده راضی هستم.
  پیشنهاد میکنم

 2. ماهک ترابی

  سال گذشته در زمان انتخاب طرح و رنگ و حتی اندازه کاشی استخری من و همسرم بشدت سردرگم شده بودیم .
  اما پس از تماس با این شرکت و راهنمایی های خوبشان ، خلاصه کاشی مورد نظرمان را با قیمت عالی تهیه کردیم .

 3. مشتری همیشگی

  تنوع کاشی ها یک طرف
  کمک هایی که به انتخاب بهترین و مناسب ترین شون از طرف دیگه…
  خداشاهده بی نظیرن …. بینظیر

  اعتقاد دارم کار خوب باید گفته بشه
  توصیه میکنم هر کاری راجب استخر داشتید ضرری نداره باهاشون مشورت کنید

 4. مازیار

  خدایی جلوی پدرم سربلندم کردن ؛)

  ===یک خاطره دارم دوست دارم اینجا واسه همیشه ثبتش کنم. هر کسی دوست نداشت نخونه— ار دستندرکاران خواهش میکنم لطفا لطفا روی من را زمین نگذارند و تاییدش کنند ))):

  0 یادش بخیر چند سال پیش بود،
  سر کل کل با بابام، یه خالی بستم گفتم زیدم توی یک کاشی فروشی لاکچری کار میکنه! خیلی خیلی هم معتبره ؛))) اینکه‌ حالا چرا کاشی فروشی؟ و چرا گفتم خیلی معتبره، علت داره. مفصله. شما کوتا بیا )

  خلاصه، چند هفته بعد، یروز که قصد خریدن کاشی برای 8 – 10 استخر ویلاهای شهرک رفیقشو داشت از من ادرس همون فروشگاه رو خواست که هم از اونجا که مثلا اشناست قیمت بگیره، اگر اوکی بود سریع بخره D:
  حالا هی میگم نمیدوم باشه یا نه، ولی اصرار که ادرسو بدم چون کاشی فروش استخری معتبری اشنا ندشت میترسید سرش کلاه بذارن .
  کار هم عجله ای باید انجام میشد – همه مصالح باید میرفت توی انبار هر ویلا.

  از طرفی من نمیخواستم الان قضیه روو شه
  ازطرف دیگه، آخه من فروشگاه کاشی استخری اصلا نمیدونستم چه شکلیه، بعد از کجا بهشون اطمینان کنم؟؟
  خلصه قول داد حرفی در مورد زیدم نزنه.
  منم سریع
  گوگل کردم : فروشگاه معتبر کاشی استخری لاکچری !!!!
  به جدم عین همین D:

  اولین سایتی که بالا اورد رو زدم.
  دیدم همه چیش خوبه، ادرسو دادم به بابام . خودمم زنگ زدم با یه اقایی صحبت کردم یجور گفتم که سوتی ندن.
  خیلی باحال بود.
  بلخره پدرم از هموونجا خرید کرد، خیلی هم حال کرده بود.
  دمشون گرم .

  اینکه متوجه شد یا نشد رو‌ آخر نفهمیدم.
  ولی تا چند وقت بعدش حتی جلو خانومم بهم تیکه مینداخت: اون دوست کاشی لاکچری فروشتو میبینی یا نه؟!

 5. هوتن سازه

  همهنمونه های جدید رو تو سایت نمیذارن‌
  برای ما واتساپ کردند.
  خیلی تکمیلن

 6. قیمتی که کاشی استخرم را خریدم به نسبت ارزان ترین فروشگاه کاشی شهرمان ، بیش از ۲۰درصد ارزان تر بود!!
  حالا شما خودت حساب کن

  راضیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"کاشي اسـتخـري | سرامیک استخر★بهترین کاشی استخری| خرید کاشی توری استخـري| قیمت کاشي استخري ارزان"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: