اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: اسکیمر استیل استخر

اسکـیمـر اسـتخـری✪بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی

اسکیـمر استخـری چیست؟ زکــات عــلم، به اشـتراک گـذاری بـخشـی از آن اسـت.. »» اسکـیـمـر، از تجهــیزات مکانیـکـی مهـمّ مربـوط به گـردش آب استـخـر/ جکـوزی محسـوب میگـردد که در ابـتدا وظـیفـه آن، گـردش آب از سـطوح اسـتـخـر میبـاشـد. علـیرغـم اهـمیّـت اسکـیـمـر در فـرآیـند سـیـرکـولـه (Circulation=سیـرکـولیـشن/ سیـرکولاسیـون=جریـان / گــردش) و تصـفیـه آب اسـتخـر، درعیـن حــال از سـاخـتاری…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"اسکیمر استیل استخر پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: