اصــالـت پــایــدار اســت..
 Call us: 021. 284 286 📞

برچسب: تصفیه آب استخر

گردش صحیح آب استخر: سیرکولیشن-سیرکوله تصفیه آب استخر

گردش صحیح آب استخر جهت تصفیه: [سیرکولالسیون-سیرکولاسیون] در این مطلب به روش صحیح گردش آب استخر و به آنالیز سیستم سیرکولاسیون خواهیم پرداخت.. زکات علم؛ نشر آن است.. عوامل موثر و حائز اهمیت در عمل گردش آب استخر (Pool Water Circulation) فیلتر شنی: شفاف نگهداشتن آب استخر، بمعنای واقعی کلمه یک علم است.. نگهداری آب زلال و…

اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر

اسکیـمر چیست ؟ [اسـکیمـر اسـتخـری] “زکاتـ علــم، به اشتراکـ گـذاری آن استـ..” »» اسکـیـمر یکـی از مکـانیـسم هـای گـردش آب استـخـر محـسـوب میـگـردد. در مقـابل مکانیسم سرریز » از راهکــارهــای متـداول بمنظـور جمـع آوری اجســام کــوچــک شنـاور(مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفـتــاب، لـوازم آرایشـی) و در…

ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط بـه:
"تصفیه آب استخر پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: