اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

کاشـی اسـتخـر| سرامیک استخری★بهترین کاشی استخری| خرید کاشی توری استخـر,جکوزی| قیمت فروش کاشی استخری ارزان

کاشی استخـر| سرامیک استخـر »» قیمت کاشی استخری

فروش سرامیک/کاشی استخری نصب سرامیک استخـر/سونـا /جکوزی


کاشـی اسـتـخـری »» پـس از اجـراء فـونـداسـیـون و تکـمیـل بخـش هـای مرتبـط بـه زیرسـازی (مـاننـد آرمـاتـوربـنـدی، لولــه کشـی و بـتن ریـزی) زمـان آمـاده سـازی بـسـتـر کاسـه اسـتـخـر جـهت نصب کاشـی اسـتـخـری یا کاشـی کاری میـباشـد.

انـتخـاب مـناسب ترین کاشـی برای هر اسـتـخـر و اجـراء دقـیـق این بخـش (سرامـیکــ کاری اسـتـخـر) از عوامل کلـیدی و حائـز اهمیـت در ساخت اسـتـخـر محسـوب میـگردد. (ماننـد تاثیـر نـمــا در جلــوه سـاخـتـمـان)

به همین عـلت، تعـلل در انتـخـاب کاشـی اسـتخـری مناسب و قصـور در اجـراء ایـن مرحلـه، علاوه بـر عدم حصـول نتـیجـه دلـخـواه، زحمـات کل تیـم سـازنده را به چالـش خـواهـد کشـید..

نکات حائـز اهـمیت در این قسـمت، انتـخـاب رنـگــ و نوع کاشـی بر اساس موقـعـیـت مکانـی اسـتخـر، برقـراری توازن و حفـظ هـارمـونی سـازه با محیط اطراف، انتخاب بـرند مناسب، در کنـار اجـراء صحـیـح زیرسـازی ها و بـندکشـی، چـیـنـش دقـیق و نصـب اصولـی سـرامـیک استخـری میباشـد.

نکات قابل توجه در نصب سرامیک استخـری،  سرامیک کاری کاشی کاری استخـر

سرامیک استخر-سرامیک استخري-البرز-کاشی استخري

سرامیک استخري-سرامیک استخری-البرز خرید کاشی استخری-لیست قیمت-کاتالوگ کاشی استخر

کـدام تیـم، با چه رزومه و تضـمیـنـی جهـت اجـراء کاشـی کاری اسـتخـرتان انتـخـاب میـنمـائیـد؟

آیـا تـراز و شـیـب بنـدی های کاسه اسـتـخــر بطـور اصـولی و صـحیـح انجـام پذیـرفـتـه انـد؟

اطمـینان دارید که پـس از گـذشـت 6 مـاه با توجـه به مجــاورت دائـم سرامیک/کاشـی استـخـری با آب، کلـر، اسـید و مهمـتـر از همه سـرمـای زمـسـتـان، باعـث جــدا شـدن سـرامـیک ها از محـلـشـان نمیـشـود؟

بـهـتـرین سـرامـیک/کاشـی اسـتـخـری ایـرانـی کـدام بـرنـد اسـت؟

از چـه مـلات یا چـسـب کاشـی اسـتخـری جهت نصـب و اجـراء اسـتفـاده میـگـردد؟

ملات آب بنـدی مورد اسـتفاده در زیـرکـار کاشـی اسـتخـر بطـور آمـاده خریداری میشود یا بایـد در محـل پروژه سـاخـت؟◄  کاشـی یا سـرامـیـک مناسـب برای اسـتـخـر و جـکــوزی

به طور کلی چند نوع موزائیک در اسـتخـر مورد استفـاده قرار میگیرد:

کاشی های سرامیکی. Ceramic Tile Mosaics

کاشی پرسلانی زیر مجموعه این دسته میباشد.

  کاشی های کریستالی یا گِــلَـس. Glass Tile Mosaics

سرامیک شیشه ای

✓ کاشـی های سـرامیکی  Ceramic Tiles

مـوارد اسـتفـاده از کاشـی های سـرامـیـکی معمـولا در بخش های  کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی، سونابخــار، حمام تـرکـی، محـیط  پیـرامون استـخـر، دیـوارهای سـالن اسـتخـر و.. میباشـد.

این نوع موزائیک بعنـوان کاشی اسـتخـری یا سـرامیک استـخـری شناخـته میشـود.

سرامیکـ استخـری البـرز، کاشی استخـری گـلـدیس و کاشـی استخـری امـرتـات از ایـن دسـته موزائیـک هـا میباشـند.

با توجـه به کاربـرد  کاشـی های سـرامیـکی، این محصـولات به صورت تمـامـاً لعــابـدار تـولیـد و عرضه میـگـردند.

وجـود لعـاب در این کاشـی ها، عـلاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به کاشی، آنـها را در بـرابـر فرسایـش مـواد شیـمـیائی (ماننـد اسـیـد – کلــر)، همچـنین انـجمـاد و گرمای بالا در حـد قـابـل قبـولی مقـاوم خواهـد نمـود.

مـوزائیـک شـیـشـه ای  Glass Mosaic

کاشی کـریسـتالی | کاشی شیـشه ای

موزائیک های شیشه ای عمـومـا در بخش کـاسـه اسـتـخـر (دیـواره ها و کف) مـورد اسـتفـاده قـرار میگـیرد.

عنـصـر اصـلی تشکـیل دهنـده کاشی های شیـشـه ای سیـلیس میـباشـد. این امـر موجب انعـکاس منـحصـربفـرد نـور و درخشش خـاص ایـن طیف کاشی ها میگردد.

به این دلیل کاشـی استخـری شیشـه ای یا کاشی استـخــری گـلس، در پروژه هائی که تمـایل به اجـراء اسـتـخـری متفـاوت دارنـد؛ بسـیـار کارآمـد میباشد.

 برخــی مـوارد، در صورت استفـاده از این نوع موزائیک هـا در راهـرو و محیط پیـرامـون کاسه اسـتـخـر و جکـوزی، لازم است جهت جلــوگـیری از لغـزنـدگی، تمهـیداتی پـیش بینی گـردد.

نظـر به اینکـه از تـولیـد انبـوه و فـراگـیر شـدن اسـتفاده از کاشـی شیـشـه ای استخـری در اروپـا و سـایر نقـاط دنـیا زمـان چـندانی نگـذشـته؛
پرشین استخـر از سـالیـان گذشته تا به اکـنون بطـور تـخصـصی در زمیـنه واردات و فروش سرامـیک استـخـری شیشـه ای لوکـس(کاشی گلـس لاکچـری اسـتخـری) به ایـران فعـالیـت میـنـمـایـد.
سرامیک های درجه یک شیشـه ای لاکچـری تولید شده با ماشین آلات پیشرفته و مـدرن، عمـوماً محصول کشورهای ایتـالـیا و اسپـانـیا میـباشد.
در حـال حـاضـر کشـور ترکیـه نیـز اقـدام به تـولیـد کاشی های استـخـری گلس با قیمت مناسب نموده است که عمدتـا نـظـر کارفرمایان را در خصـوص خـریـد کاشی استـخـری گلس به خود جلـب نموده است.
» سرامـیـک های شیشـه ای استخـری در سایزهای مختلـف(ماننـد 2*2 سانتیمـتر)، بر روی تـوری پلاستـیکی با ابـعاد 30*30 سانتیـمـتری و با طرح های لاکچــری و دلخـواه قابل ارائه میباشد.. (کاشی های استخـری عموماً روی شیت های تـوری سایـز 30*30 بسـته بندی میـگـردند)،

ویژگی ها و خصـوصیـات  کاشـی استخـری شیـشـه ای

– متـشـکل از بیـش از 60 درصــد سـیـلیـس، و سـایر مـواد معدنی
– عدم جـذب آب
– در رنـگ ها و طـرح های متـفـاوت
– مقـاوم در برابـر سرمـا و گرمـای بالا
– انعـطاف پذیـر با قابلـیت نصب روی سطوح مختـلـف
– عــدم تغـییـر رنگ در مجـاورت با مـواد شیمـیائی مـاننـد کلـر و اسـید
– وزن مخصـوص کـمـتر نسبـت به کاشـی های سرامـیکـی معـمـول
– کیـفـیـت مطلـوب و جـلـوه خـیره کـننده..

از این محصـول لاکچـری و جـذاب، در حمـام و سـرویس های بهداشتی، فضـای بین کابـینت های آشـپزخانه، نمــای ساخـتمـان و سالـنهـا نیــز عـلاوه بـر اسـتخـر، سـونا بخــار، جکــوزی میـتـوان اسـتـفـاده نمـود.

سرامیک استخر

سـایــز و ابـعاد کاشی استـخـری

اغلب کاشی های اسـتخـری مورد استـفاده چهـار ضلـعی (مـربـع) و شش ضلعی در سایـز های 2 در 2 یا 2.5 در2.5 سانتـیمـتر بصـورت چیـده شـده روی شـیـت های توری سایـز 30*30 و یا مقوا تولـیـد و بسـته بنـدی میگردند.

هر کارتـن کاشـی یا سرامـیک اسـتخـری 1 متـر بـوده که تعـداد 10 ورق کاشــی پشـت تـوری با وزن تقریبـی 11 کیلوگـرم (±1.5kg) در یک کارتن قرار میگـیرد. [وزن کاشی استخری با توجـه برند تولید کننده متفاوت است.]پـرشـین اسـتخـر بهترین و مـناسب ترین برنـدهای کـاشی-سرامـیک اسـتخـری (داخلی / وارداتی) را جهت سـهولـت در انـتـخـاب متـقاضیـان محـترم پیشنـهاد و ارائه مینماید.

نصب سرامیک و کاشی استخری و جکوزی کاشیکاری استخـر || نصـاب سرامیک استخرسرامیک کار استخـر


از جمله سرامیک های داخلی مورد تائید (کاشی استخـری ایرانی)، سرامیک استخـری الـبــرز میباشد که این محصـول در مقـایسـه با سـایـر بـرنـد های تولید کننده ایرانـی، از کـیفیـت مناسبی برخوردار است.

سرامیک مینیاتوری استخری الـبرز در دو نوع ســاده(تکرنگ) و میکـس(چندرنگ)، در طـرح ها و رنگ های مـتـنوع و دارای استانـدارهای داخلی و بین المللی میباشد.

»» (دانلود کاتالوگ سرامیک البرز)««


مرغوبیت و تنوع سرامیک های وارداتی موجب شده که کاشی های استخری خارجی در برخی پروژه های لاکچری و خاص، بیشتر مورد اسـتقـبال قـرار گیرد.

در کشور عزیزمان ایـران با توجه به کـیفـیت مرغـوب و بهـرمنـدی از عناصـر معدنی مفیـد در خـاک برخـی منـاطق، پتـانسیل بالائـی در زمینـه تولیـد کاشـی و سرامیک های متنـوع اسـتـخــری وجـود دارد..

با توجه به سیاست های اخـیر شرکـت در راسـتای حمـایـت از تولـید کـننـدگـان محصـولات با کیفـیت وطـنی،این مجموعه حـتی الامکان اسـتفـاده از کـاشی های مـرغـوب ایــرانــی را در دسـتور کـار خــود قـرار داده اسـت.

کاشـی و سرامیک های استـخـری قـابل ارائـه مجموعه پـرشـین استخـر؛

ضمـن برخورداری از ویژگی هایی چون» جـذب آب حـداقـل، عـدم لغـزندگـی، آنـتی باکـتریـال، دوام و استحکام بالا در برابر گـرمـای زیـاد و انـجمـاد، محصولاتـی متفـاوت با ظاهـری چشـم نـواز میباشند.


طرح سرامیک لاکچری-چالوس

از مناسب ترین انـواع کاشی استخری کاشی سرامیکی پرسلان[Porcelain Tile] میباشد. این محصـول نیـز طی سـالهــای اخـیر وارد بازار ایران شده است.

» در ایـن خصـوص، مطالعـه مطلب [پرسلان چیست؟] پیشـنهـاد میشود.

کاشی یا سرامیک پرسلانی استخری، اغلب جهت استفاده در کاسـه و حاشیه

پیـرامونی استخـر و جـکــوزی مورد استفاده قرار میگیرد.پرشـین استخـر وارد کـننده انواع سرامیک لـوکـس در کشـور مفتخـر است متـفاوت ترین و زیبـاترین سرامیک های موجــود دنــیا را به کارفرمـایـان مشـکل پســند ارائــه نـمــایـد.

فروش کاشی و سرامیک استخری برند سـرا ترکیه | کاشی استخری برند ایـلدیز ترکـیه | کاشی استخری برند رویال گرانیت | کاشی استخری برنـد روکـارنو  با بهترین کیفیت و ارزن ترین قیمت
اجرای سرامیک کاری استخر، سونــا، جکــوزی، محوطــه و دیوارها / فروش انواع سرامیک های لاکچــری شیشه ای یا گـلس استخـری


واردات و فــروش مسـتقـیم کاشی استـخـری سیـچـیـز ایـتالـیا (SICIS MOSAIC) و بیـســازا اسپـانـیـا (BISAZZA) 

و همچـنین سـرامیک های استخـری وارداتی  تــرک و چـیـنـی با بهـترین قـیمت..کاتالــوگــ کاشــی استخــری وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخری شیشه ای روکارنو

✩ کاتالوگ کاشی استخری ایلدیز ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری ســرا ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری رویال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شیشه ای استخر روکارنو

جـهت آگــاهــی از قیمت کاشی استخـری | سرامیـک استخـری

لطـفا با شـماره هـای درج شده با ما در ارتـباط باشیـد


شمـاره شـش رقمـی

021.284.286

calling-persianpool-09128400911

همراه، واتس اپـ
091284.00.911

021.284.22.911
021.284.23.9111telegram-follow

instagram-folllowiran-persianpool-branchesارسـال کـاشــی اسـتخــری به سراسـر کشـور در کمـترین زمـان ممـکن و بهتـرین قیـمت ..در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن، هـنگـام بتـن انــدود شــدن از قـابلیـت هـای حـائـز اهمـیـت ایـن نـوع پـلیـمـر به شـمــار میـرود.

هـمچنـیـن در خصـوص نحـوه اتصـال آنهـا، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـب فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد. نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامــل بخـش هـای الـحــاق شــده به یکــدیگــر و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل ایـن بخـش هـا خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر در پروژه های خود از لولــه، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

091284009114.9/5 - (1969 امتیاز)

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"کاشی استخری √فروش کاشی،سرامیک استخرجکوزی√فروش سرامیک-لیست قیمت ارزان"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: