glass-mosaic-pool

کـاشـی، سرامیکــ و موزائیکــ وارداتی لوکس [سرامیکــ استخـری]

بنــا به شـواهـد موجود، صنعت کــاشی و موزائیـکــ (مـانند موزائیـکــ هـای سـرامـیکـی استخـر) طـی سالیــان اخـیر، از لـحــاظ تنـوع در طـراحی و تلفیق با متــریـال های مختلف، روند رو به رشـدی را تـجـربـه نمــوده است.

مــوزائـیــک گِـلَـس و یا اصـطـلاحـاً سـرامـیک شیـشـه ای (مـوزائیــک کریسـتالی) از نمـونه هـای بــارز ایــن طــیف تــولیــدات طـی سـالهــای اخیــر مـحسـوب می شود. شـــرکــت هــا و بــرنـد هــای صـــاحــب نــام ایتـــالیـــایــی، فـــرانــسـوی و اســپـانـیـــایــی، بمنـظـور بدست داشتن گــوی رقــابـت در این صنعت، اقــدام بـه طراحـی و تـــولـــیـد محـصــولاتــی بیـنـظـیـر و مـنــحـصــر بــه فـــرد در ســراســر جهــان نـمـــودنـد.

 }از جمله این شرکت هــا و بـرندهــا، بــرند سیـچیـز ایتـالیـا می باشد که این بـرنــد بعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهــای تجــاری حـــال حــاضـــــر جهــان در حیطــه طـراحـی و تـولیــد انواع کـاشـی و موزائـیکــ لــوکـس و گـرانـقیـمت در سـراســر دنیــا به شمــار می رود. این برند از سالیان دور در عـرضه زیبــاتـرین و خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و مـوزائـیکــ لاکـچــری؛ و فروش آن در ســراسـر دنـیـا بسیار موفق بوده است.

سرامیک استخر

در ایــران نیـز طی ســالـهای اخـیـر، شـاهد افـزایش چشـمگـیـر اسـتقـبال کـارفـرمـایان از این نوع موزائیکـ هـا و کـاشــی هـای لـوکس بـوده ایم. به موازات این استقبال، شـرکت هـای تـولیـد کننده کـاشی و سـرامیک در ایــران، (که تعداد آنهــا تنــها در استــان یزد بـالغ بـر 300 کارخـانه است!)؛ در صــدد عرضه محصــولاتی با ظاهــر مشــابه با تولیدات وارداتــی نمودند.

ایـنکه ایـن شــرکت هــا، از جنــبه ظـاهری به چـه میــزان موفـق به جلب نظــر مـشـتریـان و ترقـیب آنــهـا به خریــد این کـالای داخلی گـردیـده اند؛ از یکــ سو، و از طرف دیــگــر چـالش هزیـنه تمام شــده ایـن محصـولات، در مقایســه با نـمونـه هــای متـناظر وارداتـی، باعث شد که تـا به این لحـظه راهکاری در جـهت اقنــاع کارفـرمایـان و علاقمنــدان این طیف محصولات وارداتی یافت نشــود..

 بطـور میــانگـین، قیمـت مـوزائیک گلس تـولیــد داخـل و وارداتــی، در حـدود 200.000 تـومـان به ازای هر متـر مربع می باشــد.. [هزینــه سـرامیک های واردتی بر مبنـای قیمـت گـذاری با سود اندک در نظر گرفـته شده است.]

» در همین راستا پرشین استخر بمنظــور ارائـه مستقیـم و بـدون واسطـــه جـــدیـــد تریـن و بروزترین سرامیکــ های استخری و دکوراتـیـو دنـیــا، علاوه بر وارداتــ کاشی، موزائیک و سرامیکــ اورجـینــال اروپـایـی، بـه امــر مشـارکت در تـولـیـد محـصـولاتی انحصـاری، در کـشــور چـیـن نمـود.

تـفــاوت این مـحصـول با ســایـر سـرامیـک های چیـنی، آنـالیــز متفـاوت و تـغـیـیـرات جـرئی در فــرآیـند تـولـید آنهــا می بـاشـد.

نتـیـجــه حـاصـل شده؛ محـصــولـی کـاملاً مشـابه، بـا کیـفـیـت و درخشندگی منحصر بفرد، مطابق بـا ظاهــر و دوام سـرامـیکــ های گـران قـیمت و بــرنـد های لاکچــری اروپـایی.

مهندسین شرکت پرشیـن، با استفاده از تـرفـنـد مهندسی معکـوس، ضمن دستیـابی به جزئیـات عـنـاصــر تشکیل دهنـده و مـواد معـدنی و شیمیایی بکــار رفتــه در نـمونـه کاشی و سرامـیـک لاکچـری و گرانـقیـمت اروپـایی، بـاتوجه به گزارش آنـالیـز این محـصـولات، توسـط آزمـایشگـاه معـتـبـر کشـور، اقـدام به تــولیـد موزائیـکـ گلس (سرامیک شیشه ای لـوکـس) با کیفیـت و زیبـایی مشابه، امـا با قیمت ۶۰٪ ارزان تــر از نمـونـه هـای ایتـالـیـایی و اسپـانیـائی نـظــیر آنها نمـود. (مشــاهــده نتـیجـۀ آزمایشـگــاه از آنـالــیـز انـحـصــاری سرامـیـکــ)

بـه منظـور کـاهـش هـزینـه هــای تـولیـد، این محصول منحصر بفرد در کشور چین(در یکی از باتجـربـه ترین و بـنـام ترین کـارخـانه هـای تولـید کننده کاشی و سرامیـک گـلس در شهر گـوانـجـو) این محصول تولیـد و بستــه بــنـــدی می گردد. مطابق با تـوافقات انجام شده، شرکت تولیـد کننده، مجــوز فروش این نوع سرامیک با آنالـیـز عنـوان شده را نخواهد داشت.

این محصول با کیفیتـی بی بـدیل و ظاهری کاملاً متفاوت در مقایسه با سایر سرامیکـ های چیـنی و ترکـ، با قیمـت ارزان [حداقـل هزیـنـه ممکن] در سراسر کشور قابل ارائه می باشد.

با عنایت به این راهکار {مهندسی معکوس در فراینـد تـولید سرامیکـ}؛ سرامیـکـ و مـوزائیـکــ لاکـچـری و خـاص، بـا قـیمت ارزان و کــامـلاً منـطـقی، در دسـترس کلیه هموطنـــان خـوش ذوق قـرار گـرفت.

بـا ایـن وجـــــود، استـخـری رویـــائــی با ظاهــر لاکـــچـــری، از انحـصــار قشـری خــاص خـارج گــردید. (از مهـترین راهکــارهـای دستـیـابـی بـه آرمــان جـسورانـــۀ “لـــــوکـــــــس فـــکــــــر کــــــن .. THINK  LUXURY” شــرکت پـرشین استـخــر، ایـجـاد شـرایـط مـناسـب و ویژه بمنظور انتـخـاب آزادانه کـالاهــای لــوکـس و سـوپـــر لــوکــس، و در نهایت تـهیـه و واردات آنها، ضمن ارائــه مناسب تــرین هـزیــنــه ممکــن می باشد..)   

علت و منطق مجموعه پرشین استــخــر از ارائه کاشی و موزائیک هــای لاکچــری با قـیمــت مناسب چیست؟

از دلایل اصلی و توجـیه اقـتصـادی در بخش واردات کـاشی و سـرامیک لاکچــری بصـورت مستقـیم و بـا قیـمت ارزان:

  در عوض پـرداخت هزینـه های گـزاف جهت تبـلـیـغـات بی هـدف در زمیـنه ترویج اجـراء پـروژه های لـوکس در کشـور، با کاهش 60 درصـد از ســود فـروش ســرامیک و کاشی وارداتـی، تعـــــداد پـروژه هـای لوکـس اجــراء شـده توسط شـرکت افزایش خواهد یافت.با افزایش تعداد این طیف پروژه ها، به نوعی از بهـترین و موثــرترین راهکـارهای تبلیغـاتـی در راستــای جذب و اقــنــاع مشتـریـان جدید استفاده شده است. زیــرا غالــبــاً اجــراء سـرامیک هـای وارداتی نیــز تـوسط تیـم های تخصصـی نصــب سـرامیک شـرکت انجـام خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است، در حیطه سـرامیک وارداتـی، مجـموعـه پرشین، در راستــای حـمــایـتــ از تـولـیـداتـــ داخـلی و مـلی، صــرفــاً به واردات سـرامیکـــ های گِــلَـس [واژه صحیـح آن مـوزائـیـکـــ گـلـس] یـا سرامیـکـــ های شیشه ای می پردازد که این محصــول بـا ســرامـیـکـــ هــای تــولـید داخل [مانند سرامیک الـبــرز] ارتـباطی نـدارد.

منـظــور از موزائیــک با سرامیـک گــلـس، ظـاهـر شیشـه ای و یـا شفـافـیـت ظـاهــری آن نـمی بـاشد. در واقـع به دلیـل اینکـه بیش از ۵۰ درصـد از عنــاصـر تشکـیل دهـنده این نوع مـوزائـیک، ســیــلــیــس بــوده و نظـر به ایـنـکه سیـلیـس از عنـاصــر اصـلی تشکـــیل دهـنده شیـشـه محســوب میگـردد، این محصـول اصـطلاحـاً به این نـام شناخـته شده است. این نوع موزائـیک، در برخـی از انـواع آن، ظـاهـراً تـفــاوت چنـدانی با سـرامیک هـای معـمـول نـدارند، امــا به عــلــتــــ تکـنولــوژی و عـنـــاصـر بکــار رفتــه در آن، خصـوصـاً در بـرابـر بـازتـاب نـور، بسیــار متـفـاوت بـنـظـر می رسند.

سرامیک شیشه ای

لوکس ترین سرامیک هــای وارداتـی گِـلَـس، در طـرح ها و اشکـال دلـخواه؛ اکـنـون بـا مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مستقــيـم و دست اول” در دسترس شمـاست.

انتخـاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا / سـاخت، چینـش و در نهـایـتـــ نصـب سـرامیکــ بـا بهتـرین کـیـفیـت، تـوسط تیـم پرشین استخـر.

» نصب سـرامیک و موزائیـک وارداتی لـوکس || بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه:

تیـم نـصب سرامـیـکــ پرشین استخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران؛ با استفــاده از به روز ترین ابـزار و مصــالـح، در کوتــاهـتـریـن زمــــان ممـکـن، بـهتـریـن کـیـفـیـت را در این خـصــوص بـه کـــارفـرمــایان مـحـتـرم ارائــه می نـماینـد.

همانطور که مـستحـضریـد، نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، به طـور قطـع نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص می بـاشـد. در صـــورت نـصـــب غیــــر اصــــولــی و نــــامـتـــوازن؛ هـــرگــز تـجلّــی سـرامـیـکــ لاکـچـــری  ایتالیـایی و اسپـانیایی، در پـروژه دیــده نخـواهـد شد..

 کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش مواد ضـدعفـونی؛ ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بـوده و دارای ضمـانتنــامه کیـفـیت 10 ســـاله بـی قیـــد و شـــرط میباشند..

 


 لطـفـاً جهـت اطـلاع از قـیـمـت هـای سـرامیـکــ و مـوزائیـکــ وارداتـی بـا مـا در تمـاس باشیـد:

0912.840.0911

از طریق کـانـال تلگـرام؛ به خانواده بـزرگـ پرشین استخر بپیوندیـد(کلیـکــ کـنـیـد..)  کانال تلگرام پرشین استخر

 


  نـمـونـه سرامـیکـ گِـلَـس || کــاشـی و مـوزائـیـکــ اسـتخـری وارداتـی لــوکــس [سـرامـیکـ لاکـچـری خـارجی]

 

 

 

 

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 450 votes
Brand Name
PERSIAN POOL Ceramic
Product Name
Swimming Pool Mosaic
Price
USD 30
Product Availability
Pre-Order Only
سرامیک و موزائیک وارداتی گِـلَس»فروش مستقیم کاشی استخری لاکچری|خارجی قیمت ارزان
5 (99%) 40 votes