اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

سرامیک-کاشی شیشه ای وارداتی گِـلَس»فروش مستقیم کاشی استخری لاکچری-ترک » خارجی،قیمت ارزان

glass-mosaic-pool

 کـاشـی شیشه ای استخری گلس، سرامیکــ و موزائیکــ وارداتی لوکس

[سرامیکــ/کاشـی استخـری]

بنــا به شـواهـد موجود، صنعت کــاشی و موزائیـکــ [مـانند موزائیـکــ هـای سـرامـیکی اسـتخـر] از لـحــاظ تنـوع در طـراحی و تلفـیق با متــریـال های مخـتـلـف، طـی سالیــان اخـیر ایـن صنـعـت رونـد رو به رشــدی را تـجـربـه نمــوده اسـت.

مــوزائـیــک گِـلَـس و یا اصـطـلاحـاً سـرامــیک شیـشـه ای [مـوزائیــک کـریسـتالـی] از نمـونه هـای بــارز ایــن طــیف تــولیــدات طـی سـالهــای اخیــر مـحسـوب میشود..

شـــرکــت هــا و بــرنـد هــای صـــاحــب نــام ایتــالیـایـی، فـرانــسـوی و اسـپـانـیـایی، بمنـظـور بدست آوردن گــوی رقــابـت در این صنعت، اقــدام بـه طراحـی و تـــولـــیـد محـصــولاتـی بیـنـظـیـر و مـنــحـصــر بــه فـــردی در ســراســر جهــان نـمـــودنـد.

SICIS  سـرامیـک-کاشی لاکـچــری ایتـالیـائی

 از جمله شرکت هــا و بـرندهــای مطرح این حـوزه، بــرنـد سیـچیـز ایتـالیـا میباشد .

این بـرنــد بعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهــای تجــاری حــال حـاضـــر در حیطــه طـراحـی و تـولیــد انواع کـاشـی و موزائـیکــ لــوکـس و گـرانـقیـمت در سـراســر دنیــا محسـوب میگـردد.

این برند از سالـیان دور در عـرضه زیبــاتـرین و خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و مـوزائـیکــ لاکـچــری، و فروش آن در ســراسـر دنـیـا بسـیار موفـق عمـل نمـوده است.

سرامیک استخر

در ایــران نیـز طی ســالـهای اخـیـر،

شـاهد افـزایش چشـمگـیـر اسـتقـبال کـارفـرمـایان از این نوع موزائیکـ هـا و کـاشــی هـای لـوکس در اسـتخـر بـوده ایم.

به موازات این استقبال، شـرکت هـای تـولیـد کننده کـاشی و سـرامیک در ایــران، (که تعداد آنهــا تنــها در استــان یزد بـالغ بـر 300 کارخـانه است!)؛ در صــدد عرضه محصــولاتی با ظاهــری مشــابه نمـونه های وارداتــی نمودند.

ایـنکه ایـن شــرکت هــا، از جنــبه ظـاهری چـه میــزان موفـق به جلب نظــر مـشـتریـان و ترقـیب آنــهـا به خریــد این کـالای داخلی گـردیـده اند؛ از یکــ سو،

و از طرف دیــگــر چـالش هزیـنه تمام شــده ایـن محصـولات، در مقایســه با نـمونـه هــای متـناظر وارداتـی، باعث شد که تـا به این لحـظه راهکاری در جـهت اقنــاع کارفـرمایـان و علاقمنــدان این طیف محصولات وارداتی یافت نشــود..

قیمت کاشی  استخـری شـیشـه ای گـلس » سرامیک استخـری وارداتی

 بطـور میــانگـین، قـیمـت هر متـر مربع کاشی گلـس وارداتـی منـاسب اسـتـخـر، از حـدود 600.000 تـومـان میباشــد..

[هزینــه سـرامیک های واردتی بر مبنـای قیمـت گـذاری با سود اندک در نظر گرفـته شده است.]

لازم به ذکر است، در حیطه سـرامـیک وارداتـی، مجـمـوعـه پرشـین، در راستــای حـمــایـتــ از تـولـیـداتـــ داخـلی، به واردات سـرامیکـــ های گِــلَـس استـخـری [واژه صحیـح آن مـوزائـیـکـــ گـلـس] یـا سرامیـکـــ های شیـشه ای میـپردازد که این محصــول بـا ســرامـیـکـــ هــای تــولـید داخل [مانند سرامیک الـبــرز] ارتـباط نخـواهـد داشـت.

 

معنـای موزائیــک یا سرامیـک گـِـلَـس

نامگـذاری بعـنوان گـلس در این نـوع مـوزائـیـکـ، ظـاهـر شیـشـه ای و یـا شفـافـیـت متریال آن نـمیبـاشد.

در واقـع به این دلیـل کـه بیش از ۵۰ درصـد از عنــاصـر تشکـیل دهـنده این نوع مـوزائـیکــ، ســیــلــیــس میباشـد؛

و سیـلیـس، خود از عنـاصــر اصـلی تشکـــیل دهـنده شیـشـه به شـمــار میرود؛ این محصـول به عنوان کاشـی شیـشـه ای شناخـته میشود.

در نـگاه اول، به لحاظ  ظاهـری بســیاری از طـرح هـای کاشـی های گِلَـس تـفــاوت چنـدانی با سـرامـیک هـای استخـری معـمـول، ندارند. [همـگی لـزومـاً شــیشــه ای نیـســتـند..]

امــا به عـلـتــــ بهرمنـدی از تکـنولــوژی خاص و وجـود عنــاصـر معـدنـی بکــار رفتــه در آن، نسبت به کاشی های استخـری عـادی خصـوصـاً در بـرابـر بـازتـاب نـور، متـفـاوت بـنـظـر میرسد.

بعلاوه تـنـوع در طرح، اسـتفـاده از مـتریال باکـیـفـیت در تولـید سرامـیک های اسـتـخـری گلـس، از عـوامل اصـلی تمــایـز این محـصول نسبت به سرامیکـــ های داخلـی محـسوب میـگـردد..

سرامیک شیشه ای

لوکس ترین سرامیک هــای وارداتـی گِـلَـس، در طـرح ها و اَشکـال دلـخواه، اکـنـون بـا بهـترین و مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مستقــيـم و دست اول” در دسترس شمـاست.

طـرح های دلخـواه سرامیک استخـری وارداتی

انتخـاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا »»» سـاخت، چینـش و در نهـایـتـــ نصـب سـرامیکــ بـا بهتـرین کـیـفیـت، تـوسط تیـم پرشین اسـتخـر.» نصب کاشـی وارداتـی اسـتخـر

اجـراء کاشی لاکچـری اسـتخـری

|| بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه ||

تیـم اجــراء سرامـیـکــ پرشـیـن اسـتخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران، توسط بـروزترین ابـزار و مصـالـح،

در کوتـاهـتـریـن زمـــان ممـکـن، بـهتـریـن نتـایـج را برایتـان به ارمـغـان خـواهنـد آورد.اهمیت نصب و اجـراء سرامیک/ کاشی وارداتی/ خارجـی

همانطور که مـستحـضریـد، نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص میبـاشـد.

در صـــورت نـصـــب غیـــر اصــولـی و اجـراء نــامـتـوازن کاشـی استخــری، در نهـایت جلـوه در حـد انتـظاری از این بخـش در پـروژه مشـاهـده نخـواهـد شد.. ضمـانت سرامیکــ وارداتـی

 کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش مواد ضـدعفـونی ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بوده و  دارای ضمـانت کیـفـیت میباشند..کاتالــوگــ کاشــی استخــری وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخری شیشه ای روکارنو

✩ کاتالوگ کاشی استخری ایلدیز ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری ســرا ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری رویال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شیشه ای استخر روکارنو

PERSIAN-POOL-Arrow2

نمونه طرح سـرامیک/ کاشـی اسـتخـری وارداتـی طــلائـی

بـرنــد سـیـچـیـزایتـالـیـا | SICISPERSIAN-POOL-Arrow2

 

کاتـالــوگ کاشـی وارداتـی اسـتخـر

نـمـونـه سرامـیکـ استخری گِـلَـس || کــاشـی و مـوزائـیـکــ اسـتخـری وارداتـی لــوکــس [سـرامـیکـ لاکـچـری خـارجی] 

جـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخـش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد:

Persianpool Co Address Phone No

شـــش رقمـــی/ کـُـد 021 تهـران

284.286

284.22.911

284.23.911

همـــراه / شبکــــه هــای اجتـمــــاعـــی

091284.00.911


c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارک یا برنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیق سایر سازندگان مجـرب اسـتخـر و جکــوزی، کاشـی الــبـرز از دوام و کیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشد.

انواع بذنـد های دیگـر کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه بطـور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ شـرکت های تولید کننده ایرانی، اخـیــرا اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت و زیبــا نمـودنـد.

اما تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده از آنهـا، راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات میـتـوان نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن، هـنگـام بتـن انــدود شــدن از قـابلیـت هـای حـائـز اهمـیـت ایـن نـوع پـلیـمـر به شـمــار میـرود.

هـمچنـیـن در خصـوص نحـوه اتصـال آنهـا، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـب فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد. نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامــل بخـش هـای الـحــاق شــده به یکــدیگــر و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل ایـن بخـش هـا خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر در پروژه های خود از لولــه، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..
1telegram-follow

 


instagram-folllow

  

لــــوکـــس، فـــکـــــــر کــــــن . .

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر، این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــ تـر خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین اسـتخـر، فروش و ازســال انواع کاشـی و سـرامیـک استـخـری به سراسـر کشـور..


4.9/5 - (1222 امتیاز)

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"کاشی استخری وارداتی گلس|سرامیک استخر»کاشی شیشه ای خارجی استخر ارزان لوکس"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: