glass-mosaic-pool

سرامیکــ و موزائیکــ وارداتی لوکـس [سرامیکــ استخـری]

صنعت موزائیک و سرامیک، خصـوصـاً در شـاخـه سرامیک هــای استخـری؛ طـی سالهــای اخـیر، روند رو به رشـدی را به لـحــاظ تنـوع در طـرح و متــریـال تـجـربـه نمــوده است.

مــوزائـیــک گِـلَـس یا اصـطـلاحـاً سـرامـیک شیـشـه ای (مـوزائیــک کــریسـتــالــی) از نمـونه هـای بــارز ایــن طــیف تــولیــدات طـی ایــن سـالهــا مـحسـوب می گــردد. شـــرکــت هــای بــزرگـــ و صـــاحــب نــام ایتـــالیـــایــی، فـــرانــسـوی و اســپـانـیـــایــی، در صــدد رقــابـت بــا یکــدیگـــر، محـصــولاتــی بیـنـظـیـر و مـنــحـصــر بــه فـــردی طراحـی و تـــولـــیـد نـمـــوده انــــد

 در بخش کاتالوگ سرامیک وارداتی می توانیــد جدیدترین نمونــه ها را از کالکشن بروزترین موزائیک و سرامیک لوکس را مشاهده فرمائید.

از جمله سرامیک و موزائیک های ایتالیایی، مـوزائـیکــ بــرند سیـچیـز ایتـالیـا می باشد که بـعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهــای حـــال حــاضـــــر در حیطــه طـراحـی و تـولیــد کـاشـی، موزائـیکــ و سـرامیکـــ لــوکـس و گـرانـقیـمت در سـراســر دنیــا میبــاشد. این برند از سالیان دور سعـی در عـرضه زیبــاتـرین و خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و مـوزائـیکــ لاکـچــری؛ و فـروش آنـها در ســراسـر دنـیـا را داشته است.

سرامیک استخر

در ایــران نیـز در ســالـهای اخـیـر، شـاهد افـزایش چشـمگـیـر اسـتقـبال کـارفـرمـایان از این موزائیکـ هـا و کـاشــی هـای لـوکس بـوده ایم. به موازات آن، شـرکت هـای تـولیـد کننده کـاشی و سـرامیک در ایــران، در صــدد تولـید محصــولاتی مشــابه نمودند.

ایـنکه ایـن شــرکت هــا، از جنــبه ظـاهری تا چـه انـدازه ای موفـق به جـذب مـشـتریـان و ترقـیب به خریــد کـالای داخلی گـردیـده اند؛ امــا چـالش اختـلاف هزیـنه تمام شــده ایـن محصـولات، با نـمونـه متـناظر وارداتـی آنهـا، تـا به این لحـظه مـوجـب اقنــاع اغـلب کـارفـرمــایـان نگــردیده است..

زیــرا بطـور میــانگـین، قیمـت هر دو مـوزائیک گلس تـولیــد داخـل و وارداتــی، در حـدود 170.000 تـومـان به ازای هر متـر مربع می باشــد.. [هزینــه سـرامیک های واردتی بر مبنـای قیمـت گـذاری پرشین استـخر در نظر گرفـته شده است.]

» در همین راستا گروه پرشین استخر بمنظــور ارائـه مستقیـم و بـدون واسطـــه جـــدیـــد تریـن و بروزترین سرامیکــ های استخری و دکوراتـیـو دنـیــا بـرآمــد و علاوه بر وارداتــ کاشی و سرامیکــ اورجـینــال اروپـایـی، بـه امــر مشـارکت در تـولـیـد محـصـول انحصـاری خـود، در کـشــور چـیـن نمـوده است.

تـفــاوت این مـحصـول با ســایـر سـرامیـک های چیـنی، آنـالیــز متفـاوت و تـغـیـیـرات جـرئی در فــرآیـند تـولـید آنهــا می بـاشـد.

نتـیـجــه حـاصـل؛ محـصــولـی کـاملاً مشـابه، بـا همــان کیـفـیـت و زیـبـائـی، منطـبق بـا عــیار و کـیفـیـت سـرامـیکــ های گـران قـیمت و بــرنـد های اروپـایی می باشد.

مهندسین شرکت پرشیـن، با استفاده از تـرفـنـد مهندسی معکـوس، ضمن دستیـابی به جزئیـات عـنـاصــر تشکیل دهنـده و مـواد معـدنی بکــار رفتــه در نـمونـه کاشی و سرامـیـک لاکچـری و گرانـقیـمت اروپـایی،  بـا آنـالیـز این محـصـولات، توسـط آزمـایشگـاه معـتـبـر کشـور، اقـدام به تــولیـد موزائیـکـ گلس (سرامیک شیشه ای لـوکـس) با همان کیفیـت و زیبـایی، امـا ۶۰٪ ارزان تــر از نمـونـه هـای ایتـالـیـایی و اسپـانیـائی نـظــیر آن نمـوده است. (مشــاهــده نتـیجـۀ آزمایشـگــاه از آنـالــیـز انـحـصــاری سرامـیـکــ)

بـه منظـور کـاهـش هـزینـه هــای مـربوط بـه تـولیـد این نوع سـرامیکــ، این محصول منحصر بفرد در کشور چین(در یکی از باتجـربـه ترین و بـنـام ترین کـارخـانه هـای تولـید کننده کاشی و سرامیـک گـلس در شهر گـوانـجـو) تولیـد و بستــه بــنـــدی می گردد. با توجــه بـه قـــرارداد رسـمی منـعـقـد شـده، ایـن کارخانـه متـعهّـد و ملــزم به رعــایـت حقوق انـحصـــار این محصـول ویــژه گـردیده است. مطابق این تـوافق، شرکت تولیـد کننده مزبـور، مجــوز تـولیـد و فروش این نوع سرامیک با آنالـیـز عنـوان شده، به غیر را نخواهد داشت و سرامیک پرشین، با کیفیتــی بی بـدیل و کاملاً متفاوت در قیاس با سایر سرامیکـ های چیـنی و ترکـ، بـه قیمـت ارزان [حداقـل هزیـنـه ممکن] ارائـه میگردد.

با عنایت به این راهکار {مهندسی معکوس در فراینـد تـولید سرامیکـ}؛ سرامیـکـ و مـوزائیـکــ لاکـچـری و خـاص، بـا قـیمت ارزان و کــامـلاً منـطـقی، در دسـترس کلیه هموطنـــان خـوش ذوق قـرار گـرفت.

بـا ایـن وجـــــود، داشـتن استـخـری رویـــایـــی و لاکـــچـــری، از انحـصــار قشـری خــاص خـارج گــردید. (از مهـترین راهکــارهـای دستـیـابـی بـه آرمــان جـسورانـــۀ “لـــــوکـــــــس فـــکــــــر کــــــن .. THINK  LUXURY” شــرکت پـرشین استـخــر، ایـجـاد شـرایـط مـناسـب جـهت انتـخـاب محـصـولات لــوکـس و سـوپـــر لــوکــس، و تـهیـه و واردات آن، بــا بـهـتریـن قـیمـت میـباشـد..)   

از دلایل منطـقی و توجـیه اقـتصـادی واردات کـاشی و سـرامیک لاکچــری بصـورت مستقـیم، و علـت ارائــه آن بـا قیـمت ارزان و متـناسب، این برهان بوده است که در نظـر بگیـرید، در عوض پـرداخت هزینـه های گـزاف جهت تبـلـیـغـات غـیر حقیـقی و بی هـدف، در زمیـنه اجـراء پـروژه های لـوکس در کشـور، بـا کاهش 60 درصـدی از ســود فـروش ســرامیک وارداتـی، ضـمن افـــــــــــزایش تعـــــداد پـروژه هـای لوکـس اجــراء شـده توسط شـرکت، به نوعی از بهـترین و موثــرترین راهکـار تبلیغـاتـی در این راستــا می توان استـفاده نـمود. زیــرا غالــبــاً اجــراء سـرامیک هـای وارداتی نیــز تـوسط تیـم های تخصصـی نصــب سـرامیک شـرکت انجـام می پذیرد.

لازم به ذکر است، در حیطه سـرامیک وارداتـی، مجـموعـه پرشین، در راستــای حـمــایـتــ از تـولـیـداتـــ مـلی، بصـورت انحصــاری به واردات سـرامیکـــ های گِــلَـس [واژه صحیـح آن مـوزائـیـکـــ گـلـس] یـا سرامیـکـــ های شیشه ای می پردازد؛ این محصــول بـا ســرامـیـکـــ هــای تــولـید داخل کشـور [مانند سرامیک الـبــرز] ارتـباطی نـدارد.

منـظــور از موزائیــک با سرامیـک گــلـس، ظـاهـر شیشـه ای و یـا شفـافـیـت ظـاهــری آن نـمی بـاشد. در واقـع به دلیـل اینکـه بیش از ۵۰ درصـد از عنــاصـر تشکـیل دهـنده این نوع مـوزائـیک، ســیــلــیــس بــوده و نظـر به ایـنـکه سیـلیـس از عنـاصــر اصـلی تشکـــیل دهـنده شیـشـه محســوب میگـردد، این محصـول اصـطلاحـاً به این نـام شناخـته شده است. این نوع موزائـیک، در برخـی از انـواع آن، ظـاهـراً تـفــاوت چنـدانی با سـرامیک هـای معـمـول نـدارند، امــا به عــلــتــــ تکـنولــوژی و عـنـــاصـر بکــار رفتــه در آن، خصـوصـاً در بـرابـر بـازتـاب نـور، بسیــار متـفـاوت بـنـظـر می رسند.

سرامیک شیشه ای

لوکس ترین سرامیک هــای وارداتـی گِـلَـس، در طـرح ها و اشکـال دلـخواه؛ اکـنـون بـا مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مستقــيـم و دست اول” در دسترس شمـاست.

انتخـاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا / سـاخت، چینـش و در نهـایـتـــ نصـب سـرامیکــ بـا بهتـرین کـیـفیـت، تـوسط تیـم پرشین استخـر.

» نصب سـرامیک و موزائیـک وارداتی لـوکس || بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه:

تیـم نـصب سرامـیـکــ پرشین استخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران؛ با استفــاده از به روز ترین ابـزار و مصــالـح، در کوتــاهـتـریـن زمــــان ممـکـن، بـهتـریـن کـیـفـیـت را در این خـصــوص بـه کـــارفـرمــایان مـحـتـرم ارائــه می نـماینـد.

همانطور که مـستحـضریـد، نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، به طـور قطـع نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص می بـاشـد. در صـــورت نـصـــب غیــــر اصــــولــی و نــــامـتـــوازن؛ هـــرگــز تـجلّــی سـرامـیـکــ لاکـچـــری  ایتالیـایی و اسپـانیایی، در پـروژه دیــده نخـواهـد شد..

 کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش و خـوردگی مواد ضـدعفـونی؛ ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بـوده و دارای ضمـانتنــامه کیـفـیت 10 ســـاله بـی قیـــد و شـــرط می باشند..

 


 لطـفـاً جهـت اطـلاع از قـیـمـت هـای سـرامیـکــ و مـوزائیـکــ وارداتـی بـا مـا در تمـاس باشیـد:

021.22810744

021.22837060

از طریق کـانـال تلگـرام؛ به خانواده بـزرگـ پرشین استخر بپیوندیـد(کلیـکــ کـنـیـد..)  کانال تلگرام پرشین استخر

 


  نـمـونـه سرامـیکـ گِـلَـس || کــاشـی و مـوزائـیـکــ اسـتخـری وارداتـی لــوکــس [سـرامـیکـ لاکـچـری خـارجی]

 

 

 

 

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 431 votes
Brand Name
PERSIAN POOL Ceramic
Product Name
Swimming Pool Mosaic
Price
USD 30
Product Availability
Pre-Order Only
سرامیک و موزائیک وارداتی گِـلَس»فروش مستقیم کاشی استخری لاکچری|خارجی قیمت ارزان
4.9 (98.57%) 28 votes