اصـالـت پـایـدار اسـت..

سرامیک و موزائیک وارداتی گِـلَس»فروش مستقیم کاشی استخری لاکچری|خارجی قیمت ارزان

glass-mosaic-pool

کـاشـی، سرامیکــ و موزائیکــ وارداتی لوکس [سرامیکــ استخـری]

بنــا به شـواهـد موجود، صنعت کــاشی و موزائیـکــ (مـانند موزائیـکــ هـای سـرامـیکـی استخـر) طـی سالیــان اخـیر، از لـحــاظ تنـوع در طـراحی و تلفیق با متــریـال های مختلف، روند رو به رشـدی را تـجـربـه نمــوده است.

مــوزائـیــک گِـلَـس و یا اصـطـلاحـاً سـرامـیک شیـشـه ای (مـوزائیــک کریسـتالی) از نمـونه هـای بــارز ایــن طــیف تــولیــدات طـی سـالهــای اخیــر مـحسـوب می شود. شـــرکــت هــا و بــرنـد هــای صـــاحــب نــام ایتـــالیـــایــی، فـــرانــسـوی و اســپـانـیـــایــی، بمنـظـور بدست داشتن گــوی رقــابـت در این صنعت، اقــدام بـه طراحـی و تـــولـــیـد محـصــولاتــی بیـنـظـیـر و مـنــحـصــر بــه فـــرد در ســراســر جهــان نـمـــودنـد.

 }از جمله این شرکت هــا و بـرندهــا، بــرند سیـچیـز ایتـالیـا می باشد که این بـرنــد بعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهــای تجــاری حـــال حــاضـــــر جهــان در حیطــه طـراحـی و تـولیــد انواع کـاشـی و موزائـیکــ لــوکـس و گـرانـقیـمت در سـراســر دنیــا به شمــار می رود. این برند از سالیان دور در عـرضه زیبــاتـرین و خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و مـوزائـیکــ لاکـچــری؛ و فروش آن در ســراسـر دنـیـا بسیار موفق بوده است.

سرامیک استخر

در ایــران نیـز طی ســالـهای اخـیـر، شـاهد افـزایش چشـمگـیـر اسـتقـبال کـارفـرمـایان از این نوع موزائیکـ هـا و کـاشــی هـای لـوکس بـوده ایم. به موازات این استقبال، شـرکت هـای تـولیـد کننده کـاشی و سـرامیک در ایــران، (که تعداد آنهــا تنــها در استــان یزد بـالغ بـر 300 کارخـانه است!)؛ در صــدد عرضه محصــولاتی با ظاهــر مشــابه با تولیدات وارداتــی نمودند.

ایـنکه ایـن شــرکت هــا، از جنــبه ظـاهری به چـه میــزان موفـق به جلب نظــر مـشـتریـان و ترقـیب آنــهـا به خریــد این کـالای داخلی گـردیـده اند؛ از یکــ سو، و از طرف دیــگــر چـالش هزیـنه تمام شــده ایـن محصـولات، در مقایســه با نـمونـه هــای متـناظر وارداتـی، باعث شد که تـا به این لحـظه راهکاری در جـهت اقنــاع کارفـرمایـان و علاقمنــدان این طیف محصولات وارداتی یافت نشــود..

 بطـور میــانگـین، قیمـت مـوزائیک گلس تـولیــد داخـل و وارداتــی، در حـدود 200.000 تـومـان به ازای هر متـر مربع می باشــد.. [هزینــه سـرامیک های واردتی بر مبنـای قیمـت گـذاری با سود اندک در نظر گرفـته شده است.]

از دلایل اصلی و توجـیه اقـتصـادی در بخش واردات کـاشی و سـرامیک لاکچــری بصـورت مستقـیم و بـا قیـمت ارزان:

  در عوض پـرداخت هزینـه های گـزاف جهت تبـلـیـغـات بی هـدف در زمیـنه ترویج اجـراء پـروژه های لـوکس در کشـور، با کاهش 60 درصـد از ســود فـروش ســرامیک و کاشی وارداتـی، تعـــــداد پـروژه هـای لوکـس اجــراء شـده توسط شـرکت افزایش خواهد یافت.با افزایش تعداد این طیف پروژه ها، به نوعی از بهـترین و موثــرترین راهکـارهای تبلیغـاتـی در راستــای جذب و اقــنــاع مشتـریـان جدید استفاده شده است. زیــرا غالــبــاً اجــراء سـرامیک هـای وارداتی نیــز تـوسط تیـم های تخصصـی نصــب سـرامیک شـرکت انجـام خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است، در حیطه سـرامیک وارداتـی، مجـموعـه پرشین، در راستــای حـمــایـتــ از تـولـیـداتـــ داخـلی و مـلی، صــرفــاً به واردات سـرامیکـــ های گِــلَـس [واژه صحیـح آن مـوزائـیـکـــ گـلـس] یـا سرامیـکـــ های شیشه ای می پردازد که این محصــول بـا ســرامـیـکـــ هــای تــولـید داخل [مانند سرامیک الـبــرز] ارتـباطی نـدارد.

منـظــور از موزائیــک با سرامیـک گــلـس، ظـاهـر شیشـه ای و یـا شفـافـیـت ظـاهــری آن نـمی بـاشد. در واقـع به دلیـل اینکـه بیش از ۵۰ درصـد از عنــاصـر تشکـیل دهـنده این نوع مـوزائـیک، ســیــلــیــس بــوده و نظـر به ایـنـکه سیـلیـس از عنـاصــر اصـلی تشکـــیل دهـنده شیـشـه محســوب میگـردد، این محصـول اصـطلاحـاً به این نـام شناخـته شده است. این نوع موزائـیک، در برخـی از انـواع آن، ظـاهـراً تـفــاوت چنـدانی با سـرامیک هـای معـمـول نـدارند، امــا به عــلــتــــ تکـنولــوژی و عـنـــاصـر بکــار رفتــه در آن، خصـوصـاً در بـرابـر بـازتـاب نـور، بسیــار متـفـاوت بـنـظـر می رسند.

سرامیک شیشه ای

لوکس ترین سرامیک هــای وارداتـی گِـلَـس، در طـرح ها و اشکـال دلـخواه؛ اکـنـون بـا مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مستقــيـم و دست اول” در دسترس شمـاست.

انتخـاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا / سـاخت، چینـش و در نهـایـتـــ نصـب سـرامیکــ بـا بهتـرین کـیـفیـت، تـوسط تیـم پرشین استخـر.

» نصب سـرامیک و موزائیـک وارداتی لـوکس || بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه:

تیـم نـصب سرامـیـکــ پرشین استخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران؛ با استفــاده از به روز ترین ابـزار و مصــالـح، در کوتــاهـتـریـن زمــــان ممـکـن، بـهتـریـن کـیـفـیـت را در این خـصــوص بـه کـــارفـرمــایان مـحـتـرم ارائــه می نـماینـد.

همانطور که مـستحـضریـد، نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، به طـور قطـع نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص می بـاشـد. در صـــورت نـصـــب غیــــر اصــــولــی و نــــامـتـــوازن؛ هـــرگــز تـجلّــی سـرامـیـکــ لاکـچـــری  ایتالیـایی و اسپـانیایی، در پـروژه دیــده نخـواهـد شد..

 کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش مواد ضـدعفـونی؛ ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بـوده و دارای ضمـانتنــامه کیـفـیت 10 ســـاله بـی قیـــد و شـــرط میباشند.. لطـفـاً جهـت اطـلاع از قـیـمـت هـای سـرامیـکــ و مـوزائیـکــ وارداتـی بـا مـا در تمـاس باشیـد:

0912.840.0911


  نـمـونـه سرامـیکـ گِـلَـس || کــاشـی و مـوزائـیـکــ اسـتخـری وارداتـی لــوکــس [سـرامـیکـ لاکـچـری خـارجی]
جـهت آگــاهــی از قیمت کاشی و سرامیک اسـتخـر و جکوزی، لطفاً بـه  با شـماره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

0912.84.00911

0921.670.7853

1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید(کـلیکـ کنیـد..)

instagram-folllowصفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K     L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..