glass-mosaic-pool

سـرامـیـکـ و مـوزائـیـکــ وارداتـی لـوکـس

صنعت موزائیک و سرامیک خصوصاً در زمینه سرامیک های استخـری؛ طی سالهای اخیر روند رو به رشدی را از جهت تنوع در طرح و متریال تجربه کرده است.

موزائیک گلس یا سرامیک شیشه ای (موزائیک کریستالی) از نمونه های بارز تولیدات متنوع در طی این سالها محسوب میگردد. شرکت های بزرگ و صاحب نام ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی در صدد رقابت با یکدیگر محصولاتی بینظیر و منحصر به فردی تولید نمودند.

در بخش کاتالوگ سرامیک وارداتی می توانیــد جدیدترین نمونــه ها از موزائیک و سرامیک لوکس را مشاهده فرمائید.

از جمله سرامیک و موزائیک های ایتالیایی، مـوزائـیکــ بــرند سیـچیـز ایتـالیـا  (SICIS MOSAIC) می باشد که بـعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهای حـــال حــاضـر دنـیـا در حیطــه طـراحـی و تـولیــد کـاشـی، موزائـیکــ و سـرامیکـــ لــوکـس و گـرانـقیـمت در سـراســر دنیــا شنـاخـتـه شـده می بــاشد. این برند از سالیان دور تا به امـروز، سعـی در ارائــه زیبــاتـرین و خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و مـوزائـیکــ لاکـچــری در کلـیـه کشــورهــا را داشته است.

سرامیک استخر

در همین راستا گروه پرشین استخر در صدد فروش مستقیـم و بـدون واسطـه جدید ترین و بروزترین سرامیک های استخری و دکوراتـیو دنیـا بـرآمــد و علاوه بر واردات کاشی و سرامیکــ اورجینــال اروپـایـی، بـه امــر تـولید محصـول انحصــاری خود در کشــور چین نموده اسن. تفاوت این محصول با ســایر سرامیک های چینی، آنالـیـز متفاوت مشخص شده و تغییرات جرئی در فــرآیند تولـیـد می بـاشـد. نتـیـجــه حـاصـل؛ محصــولی بسیـار مشـابـه، بـا همــان کـیفیـت و زیبـایی، دقیقا با عیـار و کیفیت سـرامیک هـای بسیــار گران قیمت

مهندسین این شرکت با استفاده از تـرفـنـد مهندسی معکـوس، ضمن دستیـابی به جزئیـات عـنـاصــر تشکیل دهنـده و مـواد معـدنی بکــار رفتــه در نـمونـه کاشی و سرامـیـک لاکچـری و گرانـقیـمت اروپـایی، ضـمن دستیـابی به آنـالیـز این محـصـولات، توسـط آزمـایشگـاه معـتـبـر، اقـدام به تــولیـد موزائیـکـ گلس (سرامیک شیشه ای لـوکـس) با همان کیفیـت و زیبـایی، امـا ۶۰٪ ارزان تــر از نمـونـه هـای ایتـالـیـایی و اسپـانیـائی نـظــیر آن نمـوده است. (مشــاهــده نتـیجـۀ آزمایشـگــاه از آنـالیـز انحصاری سرامـیـکــ)

بـه منظـور کـاهـش هـزینـه هــای مـربوط بـه تـولیـد این نوع سـرامیکــ، این محصول منحصر بفرد در کشور چین(در یکی از باتجـربـه ترین و بـنـام ترین کـارخـانه هـای تولـید کننده کاشی و سرامیـک گـلس در شهر گـوانـجـو) تولیـد و بستــه بــنـــدی می گردد. با توجــه بـه قـــرارداد رسـمی منـعـقـد شـده، کـــارخانــه متـعـهّـد و ملــزم به رعــایـت حق انـحصـــار این تـولیــد خــاص گـردیده است. مطابق با این تـوافق، این شرکت تولیـد موزائیک و مجــوز تـولیـد و فروش این نوع سرامیک با آنالـیـز ویـــــژه، به غیر را نخواهد داشت و سرامیک انحصاری پرشین، با کیفیت بی بـدیل و کـاملاً متفـاوت، در قیـاس بـا سـایـر سرامیـکــ هـای محصول  کشورهای تـرکیه و چـین، به کشـور عزیـزمـان ایــران وارد می گـردد.

با عنایت به این راهکـار {مهندسی معکـوس در فـرایـنـد تـولیـد سـرامیـکـــــ}؛ سـرامیـکـ و مـوزائیـکـــ لاکـچــری و خـاص، بـا قـیـمت ارزان و کــــــــــامـلاً منـطـقی، در دسترس کلیــه هموطنـــان خـوش ذوق قـرار گـرفت. بـا ایـن وجـــــود، استـخـرهای رویـایـــی و لاکچــری، از انحصــار قشـری خــاص خارج گــردید. (از مهترین عوامل دستیابی به آرمــان جسورانـۀ “لــوکــــس فـکــــــر کــــن..THINK  LUXURY” شــرکت پـرشین استـخـــر، ایـجـاد شرایط مناسب جهت ارائه محصولات لوکس و سوپـر لوکس، با بهتـرین قیمت میباشد..)   

از دلایل منطقی واردات سرامیک بصورت مستقیم می تـوان به این نکته اشاره نمود که در عوض پرداخت هزینه های گـزاف جهت برخی تبـلیـغـات غیر حقیـقی و بی هـدف، با افـــــــــــزایش تعـداد پـروژه هـای لوکـس ضمن کاهش قیمت سرامیک های وارداتی، به نوعی به بهترین و موثــرترین راهکـار تبلیغـاتی در این راستــا اشـــــــاره گردیده است. (با کاهش سود شرکت از فروش مستقیم سرامیک های وارداتـی، در نتیجه ارائـه قیمت بسیار مناسب تر از فروشندگان صـرفــــــاً کاشی و سرامیک در ایـران، در واقع آن میزان از هزینـه هایی که جهت تبلیـغـات صرف میشود، در عوض به کاهش سود حاصل از فروش سرامیک تخصیص داده شد.) 

لازم به ذکر است، در حیطه سـرامیک وارداتـی، مجـموعـه پرشین، در راستــای حـمــایـتــ از تـولـیـداتـــ مـلی، بصـورت انحصــاری به واردات سـرامیکـــ های گِــلَـس (واژه صحیـح آن مـوزائـیـکـــ گـلـس) یـا سرامیـکـــ های شیشه ای می پردازد که این محصــول ارتـباطی بـا ســرامـیـکـــ هــای تــولـید داخل (مانند سرامیک الـبــرز) نخواهـد داشت.

منـظــور از موزائیــک با سرامیـک گــلـس، ظـاهـر شیشـه ای و یـا شفـافـیـت ظـاهــری آن نـمی بـاشد. در واقـع به دلیـل اینکـه بیش از ۵۰ درصـد از مـواد تشکـیل دهـنده این نوع سـرامیک هـا را ســیــلــیــس تشکیـل می دهد و سیـلیـس خـود از عنـاصـر اصـلی تشکیل دهنده شیشـه محسوب می گـردد، این محصـول اصـطلاحـاً به این نـام شناخـته شده است. این نوع سرامـیک، در ظاهـر تفاوت چنـدانی با سـرامیک هـای معمـولی نـدارد، امــا به عــلــتــــ تکـنولــوژی و عـنـــاصـر بکــار رفتــه در آن، متـفـاوت بنظـر می رسد.

 

 

سرامیک شیشه ای

لوکس ترین سرامیک هــای وارداتـی گِـلَـس، در طـرح ها و اشکـال دلـخواه؛ اکـنـون بـا مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مستقــيـم و دست اول” در دسترس شمـاست.

انتخاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا / سـاخت، چینـش و در نهـایـتـــ نصـب سـرامیکــ بـا بهتـرین کـیـفیـت، تـوسط تیـم پرشین استخـر.

 

نصب سـرامیک و موزائیـک وارداتی لـوکس || بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه:

تیـم نـصب سرامـیـکــ پرشین استخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران؛ با استفــاده از به روز ترین ابـزار و مصــالـح، در کوتــاهـتـریـن زمــــان ممـکـن، بـهتـریـن کـیـفـیـت را در این خـصــوص بـه کـــارفـرمــایان مـحـتـرم ارائــه می نـماینـد.

همانطور که مـستحـضریـد، نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، به طـور قطـع نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص می بـاشـد. در صـــورت نـصـــب غیــــر اصــــولــی و نــــامـتـــوازن؛ هـــرگــز تـجلّــی سـرامـیـکــ لاکـچـــری  ایتالیـایی و اسپـانیایی، در پـروژه دیــده نخـواهـد شد..

کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش و خـوردگی مواد ضـدعفـونی؛ ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بـوده و دارای ضمـانتنــامه کیـفـیت 10 ســـاله بـی قیـــد و شـــرط می باشند..

 


 

 لطـفـاً جهـت اطـلاع از قـیـمـت هـای سـرامیـکــ و مـوزائیـکــ وارداتـی بـا مـا در تمـاس باشیـد:

021.22810744

021.22837060

021.44860911

 

از طریق کـانـال تلگـرام؛ به خانواده بـزرگـ پرشین استخر بپیوندیـد(کلیــکــ کـنـیـد..)  کانال تلگرام پرشین استخر

 


برخی نمونه های سرامیک گلس / نمونــه پروژه هــای اجـرا شده توسـط سرامیک سیچیز

 

 

 

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 288 votes
Brand Name
PERSIAN POOL Ceramic
Product Name
Swimming Pool Mosaic
Price
USD 12
Product Availability
Available in Stock
سرامیک و موزائیک وارداتی گلس
4.9 (98.18%) 22 votes