مطالبی در خصوص آب استخر
آب استخر

»» مطالبی در ارتباط با استاندار ها و معیارهای آب استخر و جکوزی:

»» استاندار ها و معیارهای آب استخر:

بدن انسان احتیاج به مواد معدنی داشته که از غذا گرفته میشود و نه از آب آشامیدنی و بر همین اساس طبق استاندارد NFS آب خالص و مناسب برای آشامیدن باید معدل 40TDS PPM داشته باشد که این امر با استفاده از دستگاه اسمز معکوس قابل دستیابی است.

* دوش گرفتن و استحمام قبل از وارد شدن به استخر تا 50% از تولید آلودگی در آب توسط شناگر میکاهد..

* تنظیم PH آب در محدوده مناسب( بین 7.4 الی 7.6) بدلیل حفاظت از تجهیزات مکانیکی استخر – تامین شرایط آسایش شناگران – افزایش کارایی مواد ضد عفونی کننده اهمیت بسیاری دارد.
* عواملی که تعادل شیمیایی آب به آنها بستگی دارد شامل PH آب میزان قلیایی بودن آب – سختی آب – مقدار کل ذرات جامد معلق محلول در آب – سرعت باد – نرخ تبخیر آب استخر و بار ناشی از حضور شناگران است.

* اضافه کردن مواد قلیایی مانند کربنات کلسیم به آب موجب افزایش مقدار PH و کاهش خاصیت اسیدی آن میگردد.
* افزودن اسید هایی مانند اسید هیدروکلریک ( جوهر نمک ) یا بی سولفیت سدیم به آن موجب کاهش PH و اسیدی شدن آن میشود.
* محدوده سختی مناسب باید بین 600 الی 100 ppm باشد.
* مقدار مناسب برای مواد قلیایی موجود در آب باید بین 80 الی 150 ppm باشد.
* محدوده دمایی ایده آل برای آب استخر باید بین 26 الی 28 درجه سانتیگراد و برای جکوزی38 الی 40 درجه سانتیگراد است.جهت آگاهی از هزینه ساخت انواع استخر های بتنی در کلیه ابعاد و اشکال, با ما تماس بگیرید:

284286

شــش رقـمـی

091284.00.911

021.284.22.911


مطالبی در خصوص آب استخر بیشتر بخوانید »