اصـالـت پـایـدار اسـت..

تیم کارآزموده

persianpool-team

بهره مندی از متخصصین مجرب و تیم پیاده سازی کارآزموده از قابلیت های شاخص مجموعه پرشین استخر محسوب میگردد.

کلیه مراحل ساخت استخر توسط ناظرین مجموعه مورد بررسی و کنترل دقیق کیفیت قرار میگیرد. در صورت مشاهده ایراد فنی در هر بخش؛ تا بررسی و رفع کامل؛ پروسه در مرحل مرتبط، از ادامه متوقف خواهد شد.

نظر به تعهدات کتبی ایفاد شده توسط کلیه اعضاء به مسؤول مربوطه کمیته نظارت، پرسنل خاطی ملزم به رفع کامل نقصان صورت گرفته خواهد بود. در نهایت ضمن تست و بازبینی مجدد توسط ناظر پروژه، مراحل تکمیل طبق روال ادامه خواهد یافت..

 

 

 

persian -engineer

 

 

جهت آشنایی بیشتر با روند عملکرد و سوابق اجرایی و علمی تیم پرشین استخر؛ لطفا به قسمت درباره ما و رزومه وب سایت مراجعه فرمایید.