persianpool-team

 

 

بهره مندی از متخصصین مجرب و تیم پیاده سازی کارآزموده از قابلیت های شاخص مجموعه پرشین استخر محسوب میگردد.

کلیه مراحل ساخت استخر توسط ناظرین مجموعه مورد بررسی و تست کیفیت قرار میگیرند. در صورتی که در هر مرحله مورد یا احتمالا مشکلی مشاهده شود؛ تا بررسی و رفع کامل مشکل؛ پروسه از ادامه متوقف و ضمن رفع کامل موارد؛ مراحل تکمیل انجام خواهد شد..

 

 

 

persian -engineer

 

 

جهت آشنایی بیشتر با روند عملکرد و سوابق اجرایی و علمی تیم پرشین استخر؛ لطفا به قسمت درباره ما و رزومه وب سایت مراجعه فرمایید.