اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: poolbiking equipment

لوازم ورزش در آب استخر و تجهیزات آبدرمانی – وسایل بدنسازی استخر

◄چرا ورزش در آب استخر؟ بررسی مـزایـا و فـوائـد هیدروتــراپی / تجهیزات آب درمانی فعالیت در آب باعث کاهش وزن انسان و به تبع آن کاهش فشار بر مفاصل و ستون فقرات فرد در حین ورزش میشود. این امر نه تنها برای افراد سالمند و دچار عارضه های ارتوپدی موثر است بلکه از بروز آسیب…