اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: Pool Heater Package

✔گرمایش استخر ✔سیستم پکیج گرمایشی استخر ✔موتورخانه استخر

» پکیـج گرمـایشی ویــژه استخـر، جــکوزی و محـیط پیـرامونـی ◉◉ موتورخانه استخـر و جـکوزی △ از اصلی ترین و تخصصی ترین بخشهای مهندسی تأسیسات، طراحی و اجراء بخش تأسیسات مجموعـه های ورزشی، درمانی و تفریحی آبی میباشد.. △استخرهای تفریحی یا مجموعه های ورزشی آبی؛ قـالباً شامل بخش هایی از قبیل استخر اصلی، استخر کودکان یا…