اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: package estakhr

✔گرمایش استخر ✔سیستم پکیج گرمایشی استخر ✔موتورخانه استخر

» پکیج گرمایشی استخر و ساختمان ◉ موتورخانه استخر △ یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین زمینه هاي مهندسی تأسیسات ، طراحی و اجراي کامل تأسیسات براي مجموعه هاي ورزشی و یا تفریحی استخر می باشد . استخرهاي تفریحی یا ورزشی معمولاً شامل بخش هایی از قبیل استخر اصلی ، استخر کودکان یا آموزشی…