گردش صحیح آب استخر»آموزش بک واش فیلترشنی-نظافت فیلتر تصفیه استخر| سیرکوله آب استخر

گردش صحیح آب استخـر » آموزش بکواش فیلترشنی تصفیه استخر و جکوزی» روش بک واش و نظافت فیلترشنی استخر

عوامل موثر و نکات حائز اهمیت در عمل گردش آب استخر

(Pool Water Circulation)

فیلتر شنی:

شفاف نگهداشتن آب استخر، بمعنای واقعی کلمه یک علم است..

نگهداری آب زلال و مناسب و ایجاد تمهیداتی جهت جلوگیری از کدر شدن و یا رشد جلبک در آب؛ از بخش های بسیار مهم ساخت استخر محسوب میشود. حتی اگر سطح مواد شیمیایی آب استخر در تعادل باشند، در صورت عدم گردش مناسب آب استخر؛ مشکلاتی در زلال ماندن آب در طی زمان بوجود خواهد آمد.

گردش مناسب آب و هدایت آن به سیستم فیلتراسیون؛ باعث ایجاد جریان در آب استخر و جلوگیری از رکود آب خواهد شد و این مهم موجبات شفافیت و زلال ماندن دائم آب استخر را فراهم خواهد آورد. شما معمولا می توانید با رفع مشکل گردش آب استخر و تنظیم دقیق پروسه سیرکولاسیون؛ تغییرات چشمگیری را در کیفیت آب استخر تان شاهد باشید..

swimming-pool-circulation-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1

موقعیت جت ها و دمنده های آب استخر

هر استخــر خانگی معمولا دارای دو تا سه جت و یا دمنده میباشد که مسوولیت آنها با فشار دمیدن آبی ست که از طریق سیستم گردش آب، عبور از فیلترها و ضدعفونی به استخر باز میگردد.

جهت دستیابی به گردش(سیرکوله) موثر، آب استخر باید توسط دمنده ها از جهات مختلف وارد کاسه استخر شده و ازطرف دیگر به کمک سیستم اسکیمر و یا سرریــز، به تصفیه خانه هدایت گردد.

موقعیت دقیق نازلهای دهش و مکش، همچنین تعیین موقعیت اسکیمر با توجه به شکل و نوع مکانیسم گردش آب (اسکیمر/ سرریز) جانمـایی میگردند.

بطور کلی بهتر است دمنده ها در قسمت عمیق تر و مقابل اسکیمر ها تعبیه و جایگذاری شوند. این امر باعث می شود که آب نقاط عمیق استخر نیز در گردش باشد و گردش آب بدرستی صورت پذیرد.

بررسی مناطق مرده یا نقاط کــور در استخر

هرچند مکان جت ها(دمنده ها) و اسکیمرها دقیق انتخاب گردند؛ نقاط مرده یا کور در استخر وجود خواهد داشت. نقاطی که گردش و سیرکولاسیون آب در این بخشها بدرستی انجام نمیپذیرد..

این نقاط معمولا در مجاورت اسکیمر ها و لوله های بازگشت، پشت پلکان ها، گوشه ها و زوایای استخر های مستطیل شکل، بخش مرکزی استخر های گرد و یا بیضی و نیمه پایین استخر هایی که فاقد سیستم تخلیه مرکزی و کفشور هستند مشاهده میشود.

قرار دادن جت ها(دمنده ها) متمایل به سمت کف کاسه استخر(این امر باعث گردش موثر آب میگردد)؛ استفاده از کف شو،

و یا استفاده از نازل های دهش چرخشی 360 درجه، موجب جلوگیری از اغلب نقاط کور خواهد شد.

تنظیم صحیح  نازل ها و جانمایی صحیح بر اساس طراحی فلودیاگرام لوله کشی استخر، از مهمترین بخش های سیستم  تصفیه و سیرکولاسیون آب استخر محسوب میگردد.

نظافت و سرویس استخر به طور منظم

نظافت منظم استخر در عمل سیرکولاسیون و گردش آب تاثیر بسزایی دارد. با کمک یک فرچه نقاط مختلف استخر؛ خصوصاً نقاط کور و مرده؛ کلیه کثیفی ها و جلبک ها و آلاینده های دیگر که به دیواره ها چسبیده اند و همچنین نقاطی که جریان آب در آن کمتر است را پاکسازی نمایید..

در بخش نظافت استخر میتوان از پمپ های وکیوم و یا جاروب های رباتیک و اتوماتیک نیز استفاده نمود.(جاروب های اتوماتیک توسط برنامه ریزی مشخص و قابل تنظیم؛دیواره ها و کف استخر را توسط فرچه ها و پمپ وکیوم خود پاکیزه می نمایند.)

استخر ها معمولا هر هفته یکبار نیاز به نظافت دارند که توسط جاروب های با دسته تلسکوپی بلند و پمپ وکیوم میتوانید نقاط دور از دسترس را نیز تمیز نمایید.


آموزش طریقه بک واش فیلتر شنی:

نظافت و پاکسازی فیلتر شنی:

{بکـ واش فیلتر شنی استخر و جکوزی (Sand Filter Back Washٍ) }

تمیز کردن فیلترشنی به طور منظم بمنظور جلوگیری از انسداد  می باشد که این امر موجب افزایش عملکرد سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب استخر و جکوزی خواهد شد.

در فیلتر های کارتریجی، با خاموش کردن پمپ و باز کردن دریچه های آبرسانی در بالای فیلتر و پورت تخلیه در قسمت پایین فیلتر کارتریجی، می توانید فیلتر را نظافت نمایید. به اسن صورت که ضمن بیرون آوردن کارتریج ها، با فشار آب آنها را کاملاً شستشو دهید. سپس مخزن فیلتر را نظافت نمایید.

جهت نظافت فیلتر های شنی نیز با خاموش کردن پمپ و باز کردن شیر تخلیه و یا شیر بک واش (BACK WASH)، کلیه رسوبات فیلتر شنی طی یک عملیات برگشتی آب؛ تخلیه شده و پس از آن عمل فیلتراسیون بدرستی انجام می پذیرد.آموزش 6 حالت شیر چند راهه فیلتر شنی

حالت فیلتراسـیـون و تصفیه آب استخر و جکوزی (Filter)

جریان آب استخر یا جکوزی از پمپ سیرکوله به فیلترشنی هدایت میگردد.

سپس آب از سمت فوقانی سیلیس، به سمت پایین حرکت کرده و پس از تصفیه و فیلتـراسیون، از طریق نازلها و رایزر (رایــزر: لــولـه عمــودی درون فیلترشنی میباشد)، به سمت بالا و با خارج شدن از بخش خروجی شیر، وارد استخر یا جکوزی میگردد..

این حالت(حالت فیلتر FILTER)، وضعیت عادی کارکرد فیلتر در زمان تصفیه آب استخر یا جکوزی محسوب میشود.

حالت بک واش (Backwash)

در حالت بکواش فیلتر های شنی، آب از پمپ وارد فیلتر شده و با حرکت از درون رایزر فیلتر به سمت پایین، از بخش تحتانی سیلیس به سمت بالای آن شروع به حرکت مینمایـد (دقیقـاً عکـس فـرآیند فیلتراسیون که در مطلب بالا به آن اشاره شد)

هدف از این فرآیند معکوس، شسـت و شـوی کامل سیلـیـس ها، آلودگی ها و مواد چسبیده به آنها میباشد و باعث نظافت سیلیـس ها میگردد.

آب خروجی، سپس وارد شیر چند حالته شده و از بخش تخلیه (Waste) از فیلتر خارج، و وارد فاضلاب میشود.

در واقع بک واش، بمنظور شستشوی سیـلـیس ها توسط معکوس نمودن جریان آب در فیلتر شنی مورد استفاده قرار میگیرد..

حالت شستشو(Rinse)

حالت شستشوی فیلتر که پس از بک واش انجام میپذیرد، جریان آب از پمپ سیرکوله به سمت فیلترشنی وارد، و از قسمت فوقانی سیلیس ها به سمت پایین حرکت مینماید و در نهایت از طریق لوله عمودی درون فیلتر به سمت بالا هدایت گردیده و وارد شیر چند راهه میشود. (مانند مسیر جریان آب در حالت فیلتراسیون عادی).

نهایتاً این آب از درون شیر جند حالته و از طریق بخش تخلیه آب، به سمت فاضلاب هدایت میشود.

از وضعیت “شستشو”، جهت راه اندازی و تمیز نمودن فیلترشنی و همینطور آماده سازی بستر سیلیس پس از بک واش استفاده میگردد.

حالت تخلیه (Waste)

در حالت تخلیه، آب از طریق پمپ وارد شیر شده و بدون وارد شدن به داخل فیلتر، مستقیماً به فاضلاب تخلیه میشود. استفاده از این حالت، جهت مواقعی کاهش سطح آب استخر یا تخلیه آب استخـر استفاده میگردد.

حالت بسته (Closed)

در حـالـت بسـتـه، هیـچـگــونــه جــریانی درون شـیر چـند حـالتــه وجـود نخواهد داشـت.

توجه داشته باشید؛ در مواقعی که پمپ سـیرکولــه فعال و روشن است، تـحـت هــیـچ عـنـوان شــیر چـند راهــه فــیـلــتر شـنی را در حالت بـسـتــه قــرار نــدهـید..

حالت بازگـردش (Recirculate)

در این وضعیت، آب از سمت پمپ وارد شیر چنـد راهـه شده و بدون ورود به فیلترشنی، از طریق بخش خروجی، مجدد به کاسـه استخر وارد میگردد.

در واقع استفاده از این حالت، برای مواقعی که به گردش آب استخر بدون عبور از فیلتر، فارغ از فرایـند فیـلـتراسیون نیاز است؛ مورد استفاده میگیرد.

بمنظـور اینکه فرایـند فـیلـتراسـیون فـیلـتـر شـنی عمـلکـرد صـحـیحـی داشـته باشـد؛ نظافـت سـیلـیس و نـوع آن از اهمیت بسـیـار بالائی برخوردار میبـاشد..


ابتدا پمپ را خاموش نموده؛ سپس اهرم فیلتر شنی که معمولاً در قسمت بالای فیلترشنی قرار دارد (بسته به نوع فیلترشنی موقعیت اهرم میتواند متفاوت باشد) به حالت “شستشو یا بک واش” قرار دهید و پمپ را مجدداً راه اندازی نمائید.

backwash-sand-filter

این عمل باعث خروج آب استخر از لوله خروجی مخصوص بکواش فیلتر شنی خواهد شد. عمل بک واش را تا زمانی که آب خروجی شفاف و زلال گردد ادامه دهید.

هر زمان آب خروجی استخر زلال گردید، پمپ را خاموش نموده / اهرم را به حالت فیلتر برگردانده و مجدداً پمپ را راه اندازی نمایید..


روش شست و شو و نظافت فیلترشنی استخر و جکوزی

(فیلم آموزش بکـواش فیـلـترشـنـی استخـر)


آموزش تصویری نحوه گردش(سیرکولاسیون) آب استخر و جکوزی، بمنظور تصفیه آب توسط الکتروپمپ و فیلترشنی:جهت مشاوره در زمینه ساخت استخر از صفر تا صد / و یا خرید لوازم استخر، از جمله الکتروپمپ و فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی، با ما درارتباط باشید:

شـش رقمـی

284.286

سایر شمـاره‌ها

.284.22.911

  0912.84.00911.

instagram-folllow


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..


گردش صحیح آب استخر»آموزش بک واش فیلترشنی-نظافت فیلتر تصفیه استخر| سیرکوله آب استخر بیشتر بخوانید »