کاشی استخـری شیشه ای✔فروش سرامیک گِـلَـس وارداتی◂ کاتالوگ ◇لیست‌قیمت کاشي استخري شفاف ⥃خرید کاشی کریستالی استخر⟲جکوزی|خارجی◂ایرانی»جدیدترین طرح202۴⥃۱۴۰۳ ◕قيمت ارزان

کاشی گلس استخر-glass-mosaic-pool

 کـاشـي استخری شیشه ای گلس••سرامیکـ/کاشی استخر،جکوزی وارداتی لوکس کریستالی استخـر-جکوزی 

  در کلـیه سـایزها: 2*2 - 2.5*2.5 - 1*1 - 0.5* 0.5 ..  

✔️ فروش مستقـیم جدیـدترین نمونـه طرح های کاشی استخـری گِــلَس

[سرامیک استخری شـیشه ای] | خرید کاشی خارجی استخـر| کاشی گلس ایرانی با بهترین قیمت

انواع کاشـي شیـشه ای تـرک🇹🇷  | چینی🇨🇳 | ایتالـیایی🇮🇹  | اسـپانیایی🇪🇸  | ایــرانی🇮🇷

ویا [سرامیکــ اسـتخری البـرز  گلس ، برند چیتا  کاشـی استخـري ایرانی]

★⭐★

چنـانچـه اخیـراً در جستجوی انتـخـاب و خریـد کاشـی/ سرامـیکـ  جدید و مناسب برای اسـتخـرتان بوده ایـد؛

واژگان کاشي استخـري گِـلَس/ سراميکـ استخری شيـشـه اي خارجـي یا کاشـی استخـری شیـشـه ای، احتمـالاً باید به گوشـتان آشـنا باشـد.

 کاشی های شیشـه ای، از جدیـدتـرین، مقاوم ترین و زیباتـرین نوع از انواع کاشی و سرامیک استخـری در حال حاضر محسوب میگردد.

در کشور عزیزمان ایران نیز محصول، نظـر طرفـداران متعددی را به خـود عطـوف نموده است..

با توجـه به سرعت اطلاع رسانی موجود در بازار هدف‌ لطف شبکه های مجازی و به تبَع ِآن رشد

، میزان تقـاضـا و استقبـال از طرحهـای متنـوع و به روز،

صنـعت تولید کــاشـی و سـرامـیکــ نیز مانند اغلب اولیدی طی سالیان اخیر، رونـد رو به رشــدی را تـجـربـه نمــوده است۰

این میزان از تنوع طرح در کاشی های لوکس، علی‌الخصوصتولید  کاشی و  سرامیک ویژه استخـری،

تا سالها در انحصـار برنـدهای ایتـالیائی و اسپـانیائی، ویژه استـخـرهای لوکـس و گران قـیمت در سراسر جهان بوده است.

 بدلیل اختلاف قیمـت چشمگیر این دسته از کاشی استـخـری اورجیـنال وارداتی با سـایـر نمـونـه های کاشی-سرامیک استخـری مـتـداول ایرانی، و یا “عــدم اطـلاع کارفرمـایان از نشانی/شماره تماس فروشندگان دست اول کاشی شیـشـه ای استـخـری در کـشور” ، طی سالـهای گذشته به ندرت شاهـد استفاده ازکاشی-سرامـیـک استخـری کریسـتالی لوکس [کاشی استخـری گلس وارداتـی]  در کشـور بوده ایم.

فقـدانی که پس از مـدتـی، به هـمـســانی اغلـب استـخـرهای اجـرا شـده در کـشـور منجـر میگردید.

با توجه به تـنوع اندک سرامیک های اسـتـخری در سالهای قبـل، در عوضِ درخـشـش خیـره کـننده وجـود یک اســتخـر در خـانـه، قالـباً با استـخـرهائی تکــراری و مشـابه هم مواجـه میشـدبم. حتی در ویلاها و ساختمـان های مجـلل و فوق لاکـچـری..

[+ اسـتـخـر، از معـدود ســازه هائی که وجـودش ناخـودآگاه تداعـی گـر خاطـرات خـوش، احسـاس آرامـش و امـنـیـت، القـاء تـمَـکُـن مـالـی، و الـبته “از ارکـان و مفـاهیـم جـدا ناپـذیـر واژه لاکـچــری” در سراسـر دنـیا محسـوب میـگـردد!..]

استفاده از کاشی استخـری گلس با طرح های متنـوع و به روز، همچنین رعـایت هـارمونـی و توازن با محیط پیـرامونی شان، طی دراز مـدت تصــویـر آحـاد جامعـه را از واژه کـنونی اسـتـخـر در اذهـان دگرگـون خواهد نمود.

تا پیش از ورود سرامیک های استخـری گلـس با قـیـمـت بسـیـار مناسب به بـازار کاشی استـخـری ایـران، تصـویر ذهنی از اسـتخـر در حال تبـدیل شدن به سازه هایی همشـک، الـزامـاً آبـی رنـگ [یا ترکـیبـی از طـیف آبـی-سـفـید]، و بدون جلـوه ای خاص میـبـود..


طی دهه اخیر، به موازات افزایش تقاضـای این محصولات در ســراســر جهــان، شـــرکــت هـای صـاحــب نــام این صنعت و بــرنـد هــای پرچـم دار ایتـالیـایی و اســپانیـایی، بمنـظـور ربودن گــوی رقــابـت، اقــدام بـه طراحـی و تــولــیـد محـصـولاتـی مـتفـاوت تر، با کـیـفـیتی مـنـحـصـر بــه فـــرد نـمـــودنـد.

مــوزائـیــک گِـلَـس و یا اصـطـلاحـاً سـرامــیک شیـشـه ای [کاشی استخـری کـریسـتالـی] از نمـونه هـای بــارز ایــن طیف محصول در سـالهــای اخیــر مـحسـوب میشود.

سـرامیـک گـلـس اسـتخـری || کاشـی شیـشه ای لاکـچــری استـخـر-جکـوزی خارجی

بـرند سـیچـیـز SICIS ایـتـالـیـا
کاشی گلس استخـری و غیر اسـتـخـری لوکس| Hand Made (طرح چیده شده توسط دست) 

 بــرنـد سیـچیـز ایتـالیـا از جمـلـه بـرندهــای مطرح  در این حـوزه میباشد.ا

این بـرنــد بعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهــای تجــاری حــال حـاضــر در حوزه طراحـی و تـولیــد انواع کـاشـی و موزائـیکــ لــوکـس-  فوق لولکس و گـرانـقیـمت محسـوب میگـردد.ا

سـیـچـیز از سالـیان دور، بویـژه در حوزه تولیـد خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و کاشی استخـری گلـس لاکـچــری، و فروش آن به ســراسـر دنـیـا بسـیار موفـق بوده است.ا

سرامیک استخر-لاکچری-کاشی گلس استخر-glass-mosaic-pool

باتوجه به تنوع، کیفیت بالا و ظاهر جـذاب این طیف کاشی های شیشه ای یا گلس، طی سـالهای اخـیــر در ایـران نیـز شـاهد افـزایش چشـمگـیـر اسـتقـبال کـارفـرمـایان از این نوع موزائیکـ هـای استخری کریستـالی یا سرامیک های شیـشه ای لـوکس بـوده ایم.

به موازات این تقـاضـا، شـرکت هـای تـولیـد کننده کـاشی و سـرامیکـ غیر اسـتـخـری در ایــران نیز، اقـدام به طراحی و تولید این محصـول در کشـور نمودند.

(تولید کنندگان کاشی ساختـمـانی، تنــها در یـزد بـالــغ بـر 300 کارخـانـه هستند!.. امــا از این تعـداد شــاید 2 یا 3 کارخانه، محصـولات استـخری (کاشی استخری) را نیـز تولیـد مینـمــایـنـد!)

ایـنکـه شــرکت هــای تولیـد کننده داخلی، از جنــبه ظـاهـری و کیـفـی، تا چـه میــزان موفـق به جلب نظــر مـتقـاضـیـان و ترغـیـب ایشـان به خریــد این کـالای داخلی در عوض کاشی های استـخـری وارداتی گـردیـده اند؛ از یکــ سو،

از طرف دیــگــر با توجه به هزیـنه تمام شــده ایـن محصـولات، در مقایســه با نـمونـه هــای متـناظـر وارداتـی، آیا راهکار منـاسبی در جـهت اقـنــاع کارفـرمایـان و علاقمنــدان به این دسـته از محصولات لوکـس یافـت شـده است یا خیـر؟..

 »» بروزرسانی در تابستان۱۴۰۱» درحال حاضر برخی برند های تولید کننده کاشی و سرامیک کشـور، ماننـد کاشی شیشه ای استخـری روکارنــو, با ارائه طرح هائی متنـوع و  کیفـیت مطلوب، در تلاش جهت رفع این فقــدان، در کشور گام های موثـری برداشته است.

 پرشین استـخـر، در راسـتای حمـایـت از تولید ملی و پاســداری از کالاهای مرغوب و باکیفـیت داخـلـی، در سال اخـیـر، سهم بالائی را در معـرفـی و فــروش این کاشـی استخـری شیشـه ای در سراسر کشور به خود اختصاص داده است. قیمت کاشی  استخـری شـیشـه ای گِـلس

» قیمت سرامیک استخـری شیشه ای چقـدر است؟

قـیمـت هر متـر مربع کاشی و سرامیک وارداتی گلس موجـود در شــوروم پرشـین اسـتـخـر، بطور میانگین از ۶۰۰.۰۰۰ الـی 800.000 تومان میباشــد..

[هزینــه سـرامیک های واردتی بر مبنـای قیمـت گـذاری با سود اندک در نظر گرفـته شده است. بهـــار 1402]

موزائیــک یا سرامیـک گـِـلَـس

 کاشی استخـری شـیـشه ای [سرامیک استخـری گـلس]

علت نامگـذاری این محصول بعـنوان گـلس، متـریال بکـار رفتـه در سـاخت ایـن سرامـیک ها بوده و الـزامـاً کاشی های گـلس، دارای ظـاهـری شیـشـه ای و یـا شفـافــ نـمـیبـاشنـد.(شفـاف ماننـد شیـشـه)

در واقـع در فراینـد تـولیـد سـرامیک شـیشـه ای بیش از ۵۰ درصـد از عنــاصـر تشکـیل دهـنده ســیــلــیــس است؛

همچنین نـظـر به ایـنکـه سیـلیـس، از عنـاصـر اصـلی تشـکـــیل دهـنده شیـشـه به شـمــار مـیرود؛ این محصـول به عنوان کاشـی-سرامیک شیـشـه ای یا کاشی گلس [کریـستـالی] شناخـته میـشود.

در نـگاه نخـست از جـنبـه ظاهـری،شاید بســیاری از طـرح هـای کاشـی و سرامیک های اسـتـخـری گِلَـس تـفــاوت چنـدانی با سـرامـیک هـای اسـتخـری معـمـول نداشته باشند. [همـگی لـزومـاً ظاهـری شفـاف و شکل کریسـتالی ندارنـد..]

امــا به عـلـتــــ بهرمنـدی از تکـنولــوژی خاص در تـولیـد و وجـود عنــاصـر معـدنـی مـتعدد در آن، نسبت به کاشی های استخـری عـادی خصـوصـاً در مقابل بـازتـاب نـور، از لحـاظ بصری متـفـاوت بـنـظـر میرسند.

بعلاوه تـنـوع در طرح، اسـتفـاده از مـتریال باکـیـفـیت در تولـید سرامـیک های اسـتـخـری گلـس، از عـوامل اصـلی تمــایـز این محـصول نسبت به سایر سرامیکـــ ها محـسوب میـگـردد..

سرامیک شیشه ای-طرح سه بعدی لاکچری-کاشی استخری گلس-شیشه ای-ترک
سرامیک شیشه ای استخـر | طرح سه بعدی لاکچـری

لوکـس ترین سرامیک هــای وارداتـی شیشـه ای گِـلَـس، در طـرح ها و اَشکـال دلـخواه، اکـنـون بـا بهـترین و مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مسـتـقــيـم – با قیـمـت دسـت اول” در دسـترس شمـاسـت.

 

طـرح های دلخـواه سرامیک استخـری وارداتی گلـس

انتخـاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا »»» تهـیه و تامین، چـیـنـش و در نهـایـتـــ نصـب/ اجـراء کاشی اسـتـخـری بـا بهتـرین قیـمت و کـیـفـیـت، تـوسط تیـم پرشـین اسـتخـر.نصب کاشـی وارداتـی اسـتخـر |«»|  نصب کاشی- سـرامیک شـیشـه ای استـخـری

اجـراء کاشی لاکچـری اسـتخـر، جکـوزی، سونابخـار

|| بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه ||

تیـم اجــراء سرامـیـکــ پرشـیـن اسـتخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران، توسط بـروزترین ابـزار و مصـالـح،

در کوتـاهـتـریـن زمـــان ممـکـن، بـهتـریـن نتـایـج را برای شمـا به ارمـغـان خـواهنـد آورد.اهمیت نصب سرامیک گلس | اجرا کاشی وارداتی | نصاب کاشی شیشه ای خارجـی اسـتخـری

با توجه به اینـکه نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص است؛

در صـــورت نـصـــب غیـــر اصــولـی و اجـراء کاشـی اسـتخـری توسط اشخاص بی تجـربه، باتوجـه به هزینـه صـرف شـده بابت خرید کاشی، اصولاً نتیـجـه حاصل، با انتـظارات کارفـرما منطبق نخواهـد شد. ضمـانت سرامیکــ/کاشی وارداتـی اسـتخـری

 کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش مواد ضـدعفـونی ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بوده و دارای ضمـانت کیـفـیت میباشند..کاتالــوگــ کاشــی استخــری شیـشـه ای 

کاتالوگ کاشی استخـری گلس ایرانی – وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخـری شــیـشه ای روکــارنو

✩ کاتالوگ کاشي استخـری ایـلـدیز ترکـیه(یـیـلدیـز)

 کاتالوگ کاشی استخـری سِـــرا ترکـیه

 کاتالوگ کاشی استخــری رویــال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شـیـشه ای استخـر روکــارنـو

PERSIAN-POOL-Arrow2

نمونه طرح سـرامیک/ کاشـی اسـتخـری وارداتـی طــلائـی

بـرنــد سـیـچـیـزایتـالـیـا | SICIS

[namasha id=”vWF8ESkP”]PERSIAN-POOL-Arrow2

[wp-svg-icons icon=”download-3″ wrap=”i”] 

کاتـالــوگ کاشـی وارداتـی اسـتخـر

نـمـونـه سرامـیکـ استخری گِـلَـس || کــاشـی و مـوزائـیـکــ اسـتخـری وارداتـی لــوکــس [سـرامـیکـ لاکـچـری خـارجی]جـهت خریـد و آگــاهــی از قـیـمت کاشـی و سرامـیک شیـشـه ای (گلـس) اسـتخـری

لطفـا با مشـاورین پرشیـن استـخـر در ارتبـاط باشیـد.

Persianpool Co Address Phone No

شـــش رقمـــی/ کـُـد 021 تهـران

284.286

284.20.911

284.22.911

284.23.911

همـــراه / شبکــــه هــای اجتـمــــاعـــی

091284.00.911


[ultimate-faqs]1telegram-follow

 

instagram-folllow

 


 

 

 

لــــوکـــس، فـــکـــــــر کــــــن . .

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]
. . T H I N K L U X U R Y
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین اسـتخـر، فروش (عمده / تک) و ارســال انواع کاشـی و سـرامیـک استـخـری گلس به سراسـر کشـور..


 

کاشی استخـری شیشه ای✔فروش سرامیک گِـلَـس وارداتی◂ کاتالوگ ◇لیست‌قیمت کاشي استخري شفاف ⥃خرید کاشی کریستالی استخر⟲جکوزی|خارجی◂ایرانی»جدیدترین طرح202۴⥃۱۴۰۳ ◕قيمت ارزان بیشتر بخوانید »