اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: کاربرد اسکیمر استخر

اسکـیمـر اسـتخـری✪ بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪تصفیه و پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی

اسکیـمر اسـتخـری اسکیمـر در اسـتخـر چیـست؟ [بررسـی ساخـتار» انـواع و قـیمت اسکـیمـر]  مالیـات انسانی دانـش، به اشـتراکـ گـذاری بـخشـی از آن اسـت..  ☑ اسکـیـمـر :» “Skimmer” واژه ای انگلـیسی از ریشـه “Skim” بـمعنـای جمع آوری آب از سطـح میبـاشـد. (کف گیـری/ رویـه گـیری) اسـکـیمـر، از تجهــیزات مکانیکـی  حائـز اهمـیّـت در فرآیـنـد گـردش آب اسـتخـر محسـوب…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"کاربرد اسکیمر استخر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: