اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: قیمت اسکیمر استخر

اسکیمر استخر✪بررسی اجزا،کاربـرد و قیمت اسکیمر استخری✪از بین برنده آلودگی ها و اجسام شناور از سطح آب استخر و جکوزی

اسکیـمر استخری چیست ؟ زکــات عــلم، به اشـتراک گـذاری بـخشـی از آن اسـت.. »» اسکـیـمـر از تجهـیـزات مکـانیکــی گـردش آب استـخـر و جکوزی محسـوب میگـردد که علـیرغـم اهـمیـت آن در فـرایـند سیـرکـوله، از اجـزاء و سـاخـتاری سـاده و غیـر پیچـیده بـرخـوردارند.. ✩جـنس بدنـه اسکیـمـر پلیـمـر یا پلاسـتیـک ABS (و یا استنلس استیل در اسـکیـمـرهای اسـتـیـل)…

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"قیمت اسکیمر استخر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: