اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: عوامل مهم ساخت استخر

پلان و نقشه استخر» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه

پـلان و نقـشــه اسـتـخـر در چند دهه گذشته تمایل عموم شهروندان از استخرهای قهرمانی و استخرهای ویژه مسابقات شنا، بیشتر به جنبه های تفریحی استخر ها سوق پیدا کرده است. بطوریکه استخرهای کم عمق با اشکال هندسی و غیر هندسی متنوع، بهمراه امکانات جانبی نظیر جکوزی گرم و سرد، حوضچه آب سرد، سونای خشک، تونل…