اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: ساخت استخر سرباز

تجهیز استخر روباز برای فصول سرد

✔  برای بسیاری از افـراد، بهرمندی از استخـر روباز درفصـول سـرد ســال مانند زمستان، و شـنا در بارش برف و باران لـذتی دو چـندان بهـمـراه دارد.. اما چگــونه؟ قابل استفاده نمودن آب استخر جهت روزهای سرد سال آرزویی ناممکن نبوده و نیست.. اين امـر با صرف هزينه اى بالا و البته زمانى طولانى(در حدود ٤٠…

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی استخر همگـانی سرپوشیده پرشـین استخــر

سـاخت اسـتخـرشــنا سـرپـوشـیده عمومی  اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ مراحل اخذ مجوز و وام و طرح توجـیهی استخر همگانی ابعـاد اسـتاندارد و میزان درآمد استخرهای عمومی مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIAN POOL ® Corporation] مـفــتـخــــر اســــت؛ کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی، محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و…