اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: ساخت استخر رزومه

رزومه

برخی از پـروژه های اجرا شـده با عـشـــــق  و عـلاقــ  ــه  تـوســط  تیــم ♔پـرشـیـن اسـتـخــر♔ پروژه مجمـوعه استخـر، جکوزی،آب نمــا، محوطه سازی | تامیـن کلیه تجهـیزات تصفیه- ضدعفونی و گرمایش / شیرالات – اتصالات وارداتی و سایر بخشهای مرتبط . || جناب آقای حـریری (واردکننده انحصـاری ساعـت اٌمــگا) | کرج، زیبــادشـت، شهـرک زیبـادشت مرکـزی. (معمار:…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"ساخت استخر رزومه"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: