اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: ساخت آب نما خانگی

آبنما – ساخت آب نما

ساخت انواع آب نما  »فروش کرتین استیل و آکرلیک استخـر | آب نمـای استخـری پلکسی گلس | واتـرفـال استیل و شیشه ای Waterfall / Fountain / Curtain آبنـمــا: در گذشته، آبنمـا یکی از اجـــزاء اصلی در مـعـمـاری بناهـای اصیل ایـرانـی به ویژه خـانـه بــاغ های سنتی به شـمـــار میـرفـتـه اسـت. استفاده از آبنمـا در مناطق…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"ساخت آب نما خانگی"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: