اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: ساخت آب نما خانگی

آبنما – ساخت آب نما

ساخت انواع آب نما / Waterfall / واتـرفـال: تعـریف آبنـمــا: آبنما یکی از اجزای معماری ایرانی به ویژه در طرح باغ ایرانی بوده‌است. آبنماها در شهرها نمادی از رودها و چشمه سارها و نهرهای روان در دل دشت‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌ها هستند، همچنین آبنماها با ایجاد چشم‌اندازی زیبا و دل‌انگیز همراه با آوای خوش…