رزومه

برخی از پـروژه های اجرا شـده با عـشـــــق  و عـلاقــ  ــه  تـوســط  تیــم ♔پـرشـیـن اسـتـخــر♔ پروژه مجمـوعه استخـر، جکوزی،آب نمــا، محوطه سازی | تامیـن کلیه تجهـیزات تصفیه- ضدعفونی و گرمایش / شیرالات – اتصالات وارداتی و سایر بخشهای مرتبط . || جناب آقای حـریری (واردکننده انحصـاری ساعـت اٌمــگا) | کرج، زیبــادشـت، شهـرک زیبـادشت مرکـزی. (معمار: …

رزومه ادامه »