اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: آبنما

ساخت آب نما – انواع آب نما – آبنما – آب نمای خانگی – آب نما میدان پارک – آب نما شهری – سازنده آبنما – مراحل ساخت آب نما – قیمت ساخت آب نما – water front – water fall – PersianPool

آبنما – ساخت آب نما

آب نما : آب نما ها نمایشی از چشمه و آبشار است که به صورت مصنوعی در محیط خانه و یا فضا های باز شهری ساخته می شود و باعث ایجاد آرامش و زیبایی در فضای خانه و لطافت هوای کوهسار در محیط های باز شهری می شود  .  آبنما ها نسبت به ابعاد محیط و سلیقه افراد با اشکال…