اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286 ??

برچسب: آبنما

ساخت آب نما – انواع آب نما – آبنما – آب نمای خانگی – آب نما میدان پارک – آب نما شهری – سازنده آبنما – مراحل ساخت آب نما – قیمت ساخت آب نما – water front – water fall – PersianPool

آبنما – ساخت آب نما

ساخت انواع آب نما  /کرتین استیل و آکرلیک / Waterfall / Fountain / واتـرفـال: تعـریف آبنـمــا: آبنمـا یکی از اجـــزاء مهــم در مـعـمـاری ایـرانـی به ویژه در طـراحی خـانـه بــاغ های ایران به شـمـــار میـرفـتـه اسـت. آبنماها در شهرها نمادی از رودها و چشمه سارها و نهرهای روان در دل دشت‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌ها…

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط بـه:
"آبنما پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: