اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: آبنما

ساخت آب نما – انواع آب نما – آبنما – آب نمای خانگی – آب نما میدان پارک – آب نما شهری – سازنده آبنما – مراحل ساخت آب نما – قیمت ساخت آب نما – water front – water fall – PersianPool

آبنما – ساخت آب نما

ساخت انواع آب نما / Waterfall / واتـرفـال: تعـریف آبنـمــا: آبنما یکی از اجزای معماری ایرانی به ویژه در طرح باغ ایرانی بوده‌است. آبنماها در شهرها نمادی از رودها و چشمه سارها و نهرهای روان در دل دشت‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌ها هستند، همچنین آبنماها با ایجاد چشم‌اندازی زیبا و دل‌انگیز همراه با آوای خوش…