پرشـین اسـتخـر» طراح/ پیمانکار استخـر، سونا، جکـوزی|شرکت پیـمانکاری ساخت استخـر» فروش سرامیک/تجهیزات استخـری، گارانتـی اصـالت»بهـترین کـیفـیت


  پرشـین اسـتخـرپرشیـن پول

 𝐏 𝐄 𝐑 𝐒 𝐈 𝐀 𝐍  𝐏𝐨𝐨𝐥® 𝖈𝖔𝖗𝖕𝖔𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

𝔞𝔫 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔫𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔞𝔩 ℜ𝔢𝔤𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔅𝔯𝔞𝔫𝔡

PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOL-CONTRACTOR-AZADI-TOWER-

مـرکــز تخـصصـی

طـراحــی/  محـاسـبه/ اجــراء اسـتخــر و جکــوزی

در سـراســر کــشــور با بهـتـریـن کـیـفـیـتــ


مشــاوره فـنـی، طـراحــی، محـاسـبه، نـظارت و اجــراء

مجـموعـه های ورزشـی/ تفـریحـی/ درمانـی آبـی ، اسـتخـرهای همگـانی ، اسـتخـرهـای خانگـی

از صـفــر تـ ـ ـا صــد

در کـمـتـریـن زمـان مـمکـنPERSIAN POOL GUY

پرشـین اسـتخـر، طـراح /پیـمانکـار ساخـت انـواع استخـر| جکـوزی خـانگــی لـوکــس

 

اجـرا اسـتخـر خـانگـی لـوکــس/ اجـرا اسـتخـر همـگانـی / اجـرا پـارکــ آبـی / اجـرا اسـتخـر ویـلایـی / اجـرا اسـتخـر معـلق, اسـتخـر در ارتفـاع، بـام، روف گاردن، استخـر در تراس / اسـتخـر ضـلـع شـیشـه ای /اسـتخـر عـمـق مـتـغـیـیـر / استخـر بــی پـایـان، بی انـتها ، انـدلـس پـول 

بـراورد هـزیــنه/ قیـمت سـاخت استخــر/ سـونا و جکـــوزی

قـیمـت روز سـاخـت اسـتخـر بهـار ســال 1402

[خـــــانگــــی/ عـمـــــومــــی]


PersiaPool-on-off-LED فـرم بـرآورد آنلـاین هـزینـه اجـرا/ سـاخـت استـخـر، سونـا خشکـ / سونـا بخـار/ اجـرا جکــوزی و..

PERSIANPOOL-PLAN1

 لـطـفـاً مـوارد درخـواسـتی را بـه دقــت تکـمـیـل نمــائیـد
 برخــی خـدمـات شـاخـص پرشـین استـخـرSCAN-PersiaPool3


Persianpool Co Address Phone No

  تـمــاس با پـرشـین اسـتخــر

کــد 021 / شـــش رقـمـی
1persianpool-checkmark

1callingهمـراه / شـبکـه های اجتـماعـ

instagram-folllow

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام..


iran-persianpool-branches

پرشـین اسـتخـر، مـجــری صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لـوکـــس فــکــــر کـــن ..

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY


c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..