پرشـین استخـر»مرکز تخصصی طراحی‌/اجراءاستخر•سونا•جکـوزی*شرکت پیمانکاری/مجری ساخت استخر•فروش کاشی استخری•تجهیزات استخرشنا»با بهترین‌کیفیت

 پرشـین‌استخرپرشین پول

𝔸𝚗 𝕚𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 🅡𝚎𝚐𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛𝚍 𝔅𝚛𝚊𝚗𝚍
PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOL-CONTRACTOR-AZADI-TOWER-

 

مـرکــز تخـصصـی

طـراحــی | محـاسـبه | نـظارت | اجــراء اسـتخــر و جکــوزی همـگـانی / خـانگـی

✔️فروش لـوازم-تجهـیزات اسـتخـر || فـروش لولـه-اتصـالات UPVC || فروش کاشی استخـری

 

در سـراســر کــشــور با بهـتـریـن کـیـفـیـتــ

 

مشــاوره فـنّـی+طـرّاحـی+محاسـبه+نـظارت و اجـراء

مجموعـه های ورزشی تفـریحی آموزشی و درمانی آبـی| اسـتـخـرهای همـگانی |پـارکــ آبـی| استـخـرهـای خـانـگـی

+ فروش لـوازم اسـتـخــر بـا ارائـه
PERSIANPOOL CO-LIFETIME-WARRANTY

ضمـانتــ پشـتـیـبانی مـــادام الـعـمـــر..!

 

پرشـین اسـتخـر؛ 

طـرّاح ارشـد، مجـری/پیـمانکـار ساخـتــ انـواع استخـر و جکـوزی

لـوکـس/اُلـتـرا لاکـچـری

ضمن ارائـه نمـونـه پـروژه هـای فـاخـر طراحی/ اجراء شده توسط تیم مجموعه

 

PERSIAN POOL GUY

 

مجـری از صـفر تا صـد /پیمانکـار اسـتخـر خـانگـی/ اسـتخـر همـگانـی / پـارکــ آبـی / اجـرا اسـتخـر ویـلایـی / اجـرا اسـتخـر معـلق، اسـتخـر در ارتفـاع/بـام/ مجری استخـر و جکـوزی روفــ گـاردن/استخـر در تـراس / سازنده اسـتخـر با ضـلـع شـیشـه ای /اسـتخـر با عـمـق مـتـغـیـیـر / استخـر بــی‌پـایـان، اسـتخر بی انـتها ، انـدلـس پـول

 


بـراورد هـزیـنـه سـاخـت اسـتخــر، سـونـا و جکـــوزی

 

هـزینه سـاخـت اسـتخــر | پـائـیـز ســال 1402
[خـانگــی/ عـمــومـی]

 

PersiaPool-on-off-LED فـرم بـرآورد آنلاین هـزینـه اجـرا استـخـر، سونـا خشکــ | سونـا بخـار| اجـرا جکــوزی

PERSIANPOOL-PLAN1

 

 لـطـفـاً مـوارد درخـواسـتی را بـا دقــت تکـمـیـل نمـائیـد

 

 

Persianpool Co Address Phone No

 

  ارتبـاط بـا پـرشـین اسـتـخــر
| کد 021 || شـــش رقـمی |
1persianpool-checkmark
 
 
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

همـراه | شـبکـه های اجتـماعی

 

 

instagram-folllow

 

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام

 

iran-persianpool-branches

 

پرشـین اسـتخـر، مـجــری از صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور

با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لوکـس فـکــر کــن ..

 

هر چـیز که در جُـسـتـن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY

 

c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 

طـراحی دو بـعـدی و سـه بعــدی اسـتخــر

 

تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات اسـتخـر با ارزان ترین قیـمت

 

پیـاده سـازی و اجـراء تخـصصی اسـتخــر بصورت اسـتـانـدارد

 

تحـویـل کامـل پـروژه در کـمـترین زمـان ممـکن

 

 ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بمـدت 10 سـال

ضمـانت کیـفـیـت و پایـداری سـازه اسـتخــر

نخسـتین ارائـه دهـنده خدمـات بیـمـه اسـتخـر در کشـور پرشـین اسـتخـر 

 

Persianpool Co Address Phone No

 

  ارتبـاط بـا پـرشـین اسـتـخــر
| کد 021 || شـــش رقـمی |
1persianpool-checkmark
 
 
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

همـراه | شـبکـه های اجتـماعی

 

 

instagram-folllow

 

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام

 

iran-persianpool-branches

 

پرشـین اسـتخـر، مـجــری از صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور

با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لوکـس فـکــر کــن ..

 

هر چـیز که در جُـسـتـن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY

 

c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 

طـراحی دو بـعـدی و سـه بعــدی اسـتخــر

 

تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات اسـتخـر با ارزان ترین قیـمت

 

پیـاده سـازی و اجـراء تخـصصی اسـتخــر بصورت اسـتـانـدارد

 

تحـویـل کامـل پـروژه در کـمـترین زمـان ممـکن

 

 ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بمـدت 10 سـال

ضمـانت کیـفـیـت و پایـداری سـازه اسـتخــر

نخسـتین ارائـه دهـنده خدمـات بیـمـه اسـتخـر در کشـور پرشـین اسـتخـر 

 

Persianpool Co Address Phone No

 

  ارتبـاط بـا پـرشـین اسـتـخــر
| کد 021 || شـــش رقـمی |
1persianpool-checkmark
 
 
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

همـراه | شـبکـه های اجتـماعی

 

 

instagram-folllow

 

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام

 

iran-persianpool-branches

 

پرشـین اسـتخـر، مـجــری از صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور

با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لوکـس فـکــر کــن ..

 

هر چـیز که در جُـسـتـن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY

 

c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 

طـراحی دو بـعـدی و سـه بعــدی اسـتخــر

 

تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات اسـتخـر با ارزان ترین قیـمت

 

پیـاده سـازی و اجـراء تخـصصی اسـتخــر بصورت اسـتـانـدارد

 

تحـویـل کامـل پـروژه در کـمـترین زمـان ممـکن

 

 ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بمـدت 10 سـال

ضمـانت کیـفـیـت و پایـداری سـازه اسـتخــر

نخسـتین ارائـه دهـنده خدمـات بیـمـه اسـتخـر در کشـور پرشـین اسـتخـر 

 

Persianpool Co Address Phone No

 

  ارتبـاط بـا پـرشـین اسـتـخــر
| کد 021 || شـــش رقـمی |
1persianpool-checkmark
 
 
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

همـراه | شـبکـه های اجتـماعی

 

 

instagram-folllow

 

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام

 

iran-persianpool-branches

 

پرشـین اسـتخـر، مـجــری از صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور

با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لوکـس فـکــر کــن ..

 

هر چـیز که در جُـسـتـن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY

 

c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 

طـراحی دو بـعـدی و سـه بعــدی اسـتخــر

 

تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات اسـتخـر با ارزان ترین قیـمت

 

پیـاده سـازی و اجـراء تخـصصی اسـتخــر بصورت اسـتـانـدارد

 

تحـویـل کامـل پـروژه در کـمـترین زمـان ممـکن

 

 ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بمـدت 10 سـال

ضمـانت کیـفـیـت و پایـداری سـازه اسـتخــر

نخسـتین ارائـه دهـنده خدمـات بیـمـه اسـتخـر در کشـور پرشـین اسـتخـر 

 

Persianpool Co Address Phone No

 

  ارتبـاط بـا پـرشـین اسـتـخــر
| کد 021 || شـــش رقـمی |
1persianpool-checkmark
 
 
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

همـراه | شـبکـه های اجتـماعی

 

 

instagram-folllow

 

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام

 

iran-persianpool-branches

 

پرشـین اسـتخـر، مـجــری از صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور

با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لوکـس فـکــر کــن ..

 

هر چـیز که در جُـسـتـن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY

 

c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 


طـراحی دو بـعـدی و سـه بعــدی اسـتخــر

 

تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات اسـتخـر با ارزان ترین قیـمت

 

پیـاده سـازی و اجـراء تخـصصی اسـتخــر بصورت اسـتـانـدارد

 

تحـویـل کامـل پـروژه در کـمـترین زمـان ممـکن

 

 ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بمـدت 10 سـال

ضمـانت کیـفـیـت و پایـداری سـازه اسـتخــر

نخسـتین ارائـه دهـنده خدمـات بیـمـه اسـتخـر در کشـور پرشـین اسـتخـر 

 

Persianpool Co Address Phone No

 

  ارتبـاط بـا پـرشـین اسـتـخــر
| کد 021 || شـــش رقـمی |
1persianpool-checkmark
 
 
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

همـراه | شـبکـه های اجتـماعی

 

 

instagram-folllow

 

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام

 

iran-persianpool-branches

 

پرشـین اسـتخـر، مـجــری از صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور

با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لوکـس فـکــر کــن ..

 

هر چـیز که در جُـسـتـن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY

 

c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"پرشین استخـر|پرشین پول"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: