پرشـین اسـتخـر» طراح/ پیمانکار استخـر، سونا، جکـوزی|شرکت پیـمانکاری ساخت استخـر» فروش سرامیک/تجهیزات استخـری، گارانتـی اصـالت»بهـترین کـیفـیت


  پرشـین اسـتخـرپرشیـن پول

 𝐏 𝐄 𝐑 𝐒 𝐈 𝐀 𝐍  𝐏𝐨𝐨𝐥® 𝖈𝖔𝖗𝖕𝖔𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

𝔞𝔫 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔫𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔞𝔩 ℜ𝔢𝔤𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔅𝔯𝔞𝔫𝔡

PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOL-CONTRACTOR-AZADI-TOWER-

مـرکــز تخـصصـی

طـراحــی/  محـاسـبه/ اجــراء اسـتخــر و جکــوزی

در سـراســر کــشــور با بهـتـریـن کـیـفـیـتــ


مشــاوره فـنـی، طـراحــی، محـاسـبه، نـظارت و اجــراء

مجـموعـه های ورزشـی/ تفـریحـی/ درمانـی آبـی ، اسـتخـرهای همگـانی ، اسـتخـرهـای خانگـی

از صـفــر تـ ـ ـا صــد

در کـمـتـریـن زمـان مـمکـنPERSIAN POOL GUY

پرشـین اسـتخـر، طـراح /پیـمانکـار ساخـت انـواع استخـر| جکـوزی خـانگــی لـوکــس

 

اجـرا اسـتخـر خـانگـی لـوکــس/ اجـرا اسـتخـر همـگانـی / اجـرا پـارکــ آبـی / اجـرا اسـتخـر ویـلایـی / اجـرا اسـتخـر معـلق, اسـتخـر در ارتفـاع، بـام، روف گاردن، استخـر در تراس / اسـتخـر ضـلـع شـیشـه ای /اسـتخـر عـمـق مـتـغـیـیـر / استخـر بــی پـایـان، بی انـتها ، انـدلـس پـول 

بـراورد هـزیــنه/ قیـمت سـاخت استخــر/ سـونا و جکـــوزی

قـیمـت روز سـاخـت اسـتخـر بهـار ســال 1402

[خـــــانگــــی/ عـمـــــومــــی]


PersiaPool-on-off-LED فـرم بـرآورد آنلـاین هـزینـه اجـرا/ سـاخـت استـخـر، سونـا خشکـ / سونـا بخـار/ اجـرا جکــوزی و..

PERSIANPOOL-PLAN1

 لـطـفـاً مـوارد درخـواسـتی را بـه دقــت تکـمـیـل نمــائیـد
 برخــی خـدمـات شـاخـص پرشـین استـخـرSCAN-PersiaPool3


Persianpool Co Address Phone No

  تـمــاس با پـرشـین اسـتخــر

کــد 021 / شـــش رقـمـی
1persianpool-checkmark

1callingهمـراه / شـبکـه های اجتـماعـ

instagram-folllow

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام..


iran-persianpool-branches

پرشـین اسـتخـر، مـجــری صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لـوکـــس فــکــــر کـــن ..

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY


بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..