پرشـین اسـتخـر» طراح/ پیمانکار استخـر، سونا، جکـوزی|شرکت پیـمانکاری ساخت استخـر» فروش سرامیک/تجهیزات استخـری، گارانتـی اصـالت»بهـترین کـیفـیت


  پرشـین اسـتخـرپرشیـن پول

 𝐏 𝐄 𝐑 𝐒 𝐈 𝐀 𝐍  𝐏𝐨𝐨𝐥® 𝖈𝖔𝖗𝖕𝖔𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

𝔞𝔫 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔫𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔞𝔩 ℜ𝔢𝔤𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔅𝔯𝔞𝔫𝔡

PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOL-CONTRACTOR-AZADI-TOWER-

مـرکــز تخـصصـی

طـراحــی/  محـاسـبه/ اجــراء اسـتخــر و جکــوزی

در سـراســر کــشــور با بهـتـریـن کـیـفـیـتــ


مشــاوره فـنـی، طـراحــی، محـاسـبه، نـظارت و اجــراء

مجـموعـه های ورزشـی/ تفـریحـی/ درمانـی آبـی ، اسـتخـرهای همگـانی ، اسـتخـرهـای خانگـی

از صـفــر تـ ـ ـا صــد

در کـمـتـریـن زمـان مـمکـنPERSIAN POOL GUY

پرشـین اسـتخـر، طـراح /پیـمانکـار ساخـت انـواع استخـر| جکـوزی خـانگــی لـوکــس

 

اجـرا اسـتخـر خـانگـی لـوکــس/ اجـرا اسـتخـر همـگانـی / اجـرا پـارکــ آبـی / اجـرا اسـتخـر ویـلایـی / اجـرا اسـتخـر معـلق, اسـتخـر در ارتفـاع، بـام، روف گاردن، استخـر در تراس / اسـتخـر ضـلـع شـیشـه ای /اسـتخـر عـمـق مـتـغـیـیـر / استخـر بــی پـایـان، بی انـتها ، انـدلـس پـول 

بـراورد هـزیــنه/ قیـمت سـاخت استخــر/ سـونا و جکـــوزی

قـیمـت روز سـاخـت اسـتخـر بهـار ســال 1402

[خـــــانگــــی/ عـمـــــومــــی]


PersiaPool-on-off-LED فـرم بـرآورد آنلـاین هـزینـه اجـرا/ سـاخـت استـخـر، سونـا خشکـ / سونـا بخـار/ اجـرا جکــوزی و..

PERSIANPOOL-PLAN1

 لـطـفـاً مـوارد درخـواسـتی را بـه دقــت تکـمـیـل نمــائیـد
 برخــی خـدمـات شـاخـص پرشـین استـخـرSCAN-PersiaPool3


Persianpool Co Address Phone No

  تـمــاس با پـرشـین اسـتخــر

کــد 021 / شـــش رقـمـی
1persianpool-checkmark

1callingهمـراه / شـبکـه های اجتـماعـ

instagram-folllow

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام..


iran-persianpool-branches

پرشـین اسـتخـر، مـجــری صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لـوکـــس فــکــــر کـــن ..

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY


c Expand All C Collapse All