تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس با شرکـت پـرشین اسـتخـر

persian-pool-Company-Brand

بـرنــد ثـبت شده ایـرانی پــرشـین اسـتـخــر «||» بــرنـد بیـن الـمللـی پـرشـین پــول

[[ PERSIAN POOL ®   International Brand ]]

طـراحی, اجـراء و مشــاوره در ســاخـت انــواع اسـتخــر [عمـومـی / خـصـوصـی و خـانـگـی]، سـونـا خشـکـ و بخــار، جـکــوزی، آب نـمــا،  فـروش تـاسیـسـات و تـجهـیـزات اسـتخـر و..

آدرس پـرشـین اسـتخـر

persianpool-map دفتــر مرکـــزی: طهـران || نیـــــاوران [باهنــر] | مقــابل خـیــابــان جمـــاران | پـلاکـــ 176.


 شمــاره های تــمــاس [ایـران/ تهران]

98.912.8400911+

paper-planeتلگــرام

persian-swimming-pool-call


فــکـس

.43855911


صــنـدوق صـوتــی 24 ســاعتــه

24 Hours / 7 Days

(انتقــادات/ پیشنهــادات و ارتبـاط مــردمی، بــازرگـــانـی، مــدیــریـت)

.43840911

 


شمــاره تـمـاس بیـن الــمللی [آمــریـکـــا/ نیـویـورک]

001.646.779.0911


پـسـت الـکـتـرونـیکــــ

info@PersianPool.ir
PersianPool.ir@gmail.com
info@PersianPool.com

 


از طـریـق کــانـــال تـلگـــرام، بـه خـــانـواده بـزرگــ پـرشـین اسـتـخـر بپـیـونـدید..

کانال تلگرام پرشین استخر

Telegram.me/PersianPool

 


:::::::PERSIAN POOL, In Social Media Networks:::::::
Facebook.com/PersianPool.ir ░ ░ ░
Twitter.com/PersianPool ░ ░
Plus.google.com/+PersianPool ░
Instagram.com/PersianPool ░ ░

SoundCloud.com/PersianPool ░♫░ 

 


 

تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس با شرکـت پـرشین اسـتخـر
5 (99.55%) 133 votes

Price:
Category:     Product #:
Regular price: ,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by

PERSIANPOOL is a unique website which will require a more modern browser to work!پرشین استخر یک وب سایت مدرن است،وب سایتهای مدرن برای نمایش بهتر، نیاز به مرورگر بروز رسانی شده دارند.. مرورگر خود را آپدیت کنید لطفا VDD3-X339-BSHH-TJN4-P3XT

لطفا امروز را ارتقا دهید!

error: Content is protected !!