اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول

persian-pool-Company-Brand

PersiaPool00555

بـرنــد ثـبت شده ایـرانی پــرشـین اسـتـخــر 🔀  بــرنـد بیـن الـمللـی پـرشـین پــول

[[ PERSIAN POOL ®   International Brand ]]


مـرکـز تخصصی مشـاوره، طــراحــی و اجــراء انــواع اســتـخـر [استخر خانگـی / استخرعمومی]

اجراء سـونا خشک وسونا بـخـار، جـکــوزی، آب نـمـا، استخر پـارکــ آبـی، مجموعه های آب درمـانی

iran-persianpool-branchesدر ســــراســـر کـــشــــور

فـروش تـاسیـسـات و تـجهــیـزات استخـر / سـرامیکـــ استخری/ لـولـه و اتـصـالات UPVCPersianpool Co Address Phone No

آدرس پـرشــیـن اســتـخـــر

 دفـتـــر مـرکـــزیطـهـــران | نـیــــاوران [شـهـید باهنــر]  مقــابـل خـیــابــان جـمـــاران پـلاکــــ 17

calling-persianpool-09128400911تـلـفــــن هــای تـمـــاس

[ایـــران/ تهـــران] 
1persianpool-checkmark

284.286

[کـد 021 / شـش رقـمی]

+

284.22.911

284.23.911PERSIANPOOL-CALL

هـمـراه/ شـبکه های اجـتمـاعـی

091.284.00.911

واتــس اَپـــ و..


persian-swimming-pool-call


فــــکـس

داخـلی 5

Fax

284.22.911[انتقادات/ پیشنهادات،ارتباطات مردمی]
داخلـی 7

28422911


PERSIAN POOL

پـسـتـــ الکــترونــیکــــ

PersianPool.ir@gmail.com
info@PersianPool.ir
info@PersianPool.com


:::::::PERSIAN POOL®, In Social Media Networks:::::::
Facebook.com/PersianPool.ir ░ ░ ░
Twitter.com/PersianPool ░ ░
Plus.google.com/+PersianPool ░
Linkedin.com/company/Persian-Pool
Instagram.com/PersianPool ░ ░
 SoundCloud.com/PersianPool ░♫░ 
kompass.com/PersianPool ░ ░
houzz.com/PersianPool ░ ░
pinterest.com.mx/PersianPool

Persian Pool Co Contract


پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL
تهـران-نیـاوران-مقابل جمـاران-پلاکـ 176.
Opening Hours
دوشنبه 9:00 am – 8:00 pm
سه‌شنبه 9:00 am – 8:00 pm
چهارشنبه 9:00 am – 8:00 pm
پنج‌شنبه 9:00 am – 8:00 pm
جمعه Closed
شنبه 9:00 am – 8:00 pm
یکشنبه 9:00 am – 8:00 pm

4 thoughts on “📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: