اصـالـت پـایـدار اسـت..

تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس با شرکـت پـرشین اسـتخـر

persian-pool-Company-Brand

PersiaPool00555

بـرنــد ثـبت شده ایـرانی پــرشـین اسـتـخــر «PersiaPool00555» بــرنـد بیـن الـمللـی پـرشـین پــول

[[ PERSIAN POOL ®   International Brand ]]

PERSIAN POOLمـرکـز مشـاوره، طــراحــی و اجــراء انــواع اســتـخـر [عـمــومـی / خـانـگـی]، سـونـا خشـکــ و بـخــار، جـکــوزی، آب نـمـا، پـارکــ آبـی، ویـرپـــول و آب درمـانی در سـراســر کــشــور

فـروش تـاسیـسـات و تـجهــیـزات / لـولـه و اتـصـالات UPVC
آدرس پـرشــیـن اســتـخـــر

persianpool-map دفـتـــر مـرکـــزیطـهـــران | نـیــــاوران [شـهـید باهنــر]  مقــابـل خـیــابــان جـمـــاران پـلاکــــ 176.


calling-persianpool-09128400911 تـلـفــــن هــای تـمـــاس [ایـــران/ تهـــران] 

1persianpool-checkmark284286

28422911تـلــفـــــن هــمـــــراه

09128400911


تلگـــــرام / واتــس اَپـــ و..

1phone_icon98.9128400911 +


persian-swimming-pool-call


فــکـس

Fax

89770860(انتقــادات/ پیشنهــادات و ارتبـاطات مــردمی)

22840911

پـســت الـکـتـرونـــیکــــ

PersianPool.ir@gmail.com
info@PersianPool.ir
info@PersianPool.com


:::::::PERSIAN POOL, In Social Media Networks:::::::
Facebook.com/PersianPool.ir ░ ░ ░
Twitter.com/PersianPool ░ ░
Plus.google.com/+PersianPool ░
Linkedin.com/company/Persian-Pool
Instagram.com/PersianPool ░ ░
 SoundCloud.com/PersianPool ░♫░ 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *