اصـالـت پـایـدار اسـت..

برآورد هزینه ساخت استخر

Persian Pool Co Contract

بـرآورد قـیـمـتــ و هزینه طــراحـی و اجــراء انــــواع اســتـخـر، جکوزی  و کلیــه ســازه هـای آبـی بتـنی

 [انــواع اسـتخــر / مخـازن عـظیم بتنی ذخیره آب / ســــدهای بتـنی]

» بـمنظـور آگــاهی از هزینـه ساخت استخـر[عمومی/خانگی] » سـونا[خشک/بخار] » جکوزی » آب نمــا » پارک آبــی » محوطه سازی و سایــر خدمــات مرتـبط؛

لطـفــاً فــرم زیـر را با دقـتـــ تکـمیل فـرمائید:
خدمــاتـــ صفـر تا صـد پـرشـین استخــر:

تامیـن لـوازم و تاسیــسـات تصفـیه و گرمایـش اسـتخـر و جکــوزی  با قـیمـت مناسـبــ  طراحی دو بـعدی / ســه بعــدی و محاســبه ســازه استخـر  پیـاده ســازی و اجــراء صفــر تا صــد پـروژه  تحــویل کامــل، در سـریعــترین زمــان ممـکن..persian-pool-Company-Brand تـلـفــــن تـمـــاس 

کـد 021 تهـران / شــش رقـمی

2842861persianpool-checkmark1telegram-follow

از طــریق کــانــال تـلـگـــــرام؛ بـه خـــانواده بـــزرگـــــ “پـرشـــیـن اســتخـــر” بــپـیـونـــدیــد..instagram-folllow

صـفـحـــه رســـمی “پـرشــیـن اســتخــر” در ایـنـســتاگـــرام..
 

لــــوکــــــــــس، فـــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

هــر چــیـز کـــه در جــســـتن آنـــی؛ آنـــی !..  [مـولانـا]

. . T H I N K L U X U R Y

» پـرشــیــن اسـتـخــر؛ با تکـیه بر هـنـر معـمـاری + خـلاقـیـت + بـرقــراری تـوازن و هــارمونی بین عناصر؛ این تـفکــر رویـا گـونـه را به واقـعـیـت تـبـدیـل خواهـد نمــود..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..