اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: pool back wash pump

گردش صحیح آب استخر: سیرکولالسیون تصفیه آب استخر

گردش صحیح آب استخر جهت تصفیه: (سیرکولاسیون) در این مطلب به روش صحیح گردش آب استخر و به آنالیز سیستم سیرکولاسیون خواهیم پرداخت.. زکات علم؛ نشر آن است.. عوامل موثر و حائز اهمیت در عمل گردش آب استخر (Pool Water Circulation) فیلتر شنی: شفاف نگهداشتن آب استخر، بمعنای واقعی کلمه یک علم است.. نگهداری آب زلال و…