اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: مجری پیمانکار ساخت استخر عمومی همگانی

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی و خانگـی | اجـرا استخر سرپوشیده » پرشـین استخــر

سـاخت اسـتخـر شــنا سـرپـوشـیده عمـومی ||  مجری استخر خانگی، ویلایی  »» مقـدمــه »» اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ مراحل اخـذ مجـوز و وام و طرح توجـیهی استخـر همـگانی »» ابعـاد اسـتانـدارد اسـتخـر شـنا » برآورد مـیزان تخـمینی درآمـد مـاهیـانه اسـتخـرعمـومـی [اسـتخـرشـنای همگـانی] مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIAN POOL ® Corporation] »…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"مجری پیمانکار ساخت استخر عمومی همگانی"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: