اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286 ??

برچسب: ساخت استخر عمومی در تهران

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی و خانگـی | اجـرا استخر سرپوشیده » پرشـین استخــر

سـاخت اسـتخـر شــنا سـرپـوشـیده عمـومی ||  مجری استخر خانگی، ویلایی  »» مقـدمــه »» اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ مراحل اخـذ مجـوز و وام و طرح توجـیهی استخـر همـگانی »» ابعـاد اسـتاندارد و میزان درآمـد استخـرعمومی و همگـانی مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIANPOOL ® Corporation] مـفــتـخــــر اســــت؛ کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی،…

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط بـه:
"ساخت استخر عمومی در تهران پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: