برچسب ها بایگانیابعاد استخر

پلان و نقشه استخر طراحی استخر پـرشین استـخر

پلان و نقشه استخرها در چند دهه گذشته تمایل عموم شهروندان از استخرهای قهرمانی و استخرهای ویژه مسابقات شنا، بیشتر به جنبه های تفریحی استخر ها سوق پیدا کرده است. بطوریکه استخرهای کم عمق با اشکال هندسی و غیر هندسی متنوع، بهمراه امکانات جانبی نظیر جکوزی گرم و سرد، حوضچه آب سرد، سونای خشک، تونل مه، حمام نمک، سونای بخار و امکانات دیگری از این قبیل طراحی و ساخته شده اند. از مهم ترین عواملی که باید در ساخت یک استخر بطور دقیق مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: محاسبه، طراحی و آنالیز دقیق مقاومت سازه استخر جهت پیشگیری از مشکلات آب بندی ( ازجمله، انجام آزمایش خاک در هر منطقه پایلوت، متعاقب آن محرز شدن قطر آرماتورها و شکل ...

ادامــــه مطلــب..

ساخت استخر در ارتفاع ◈ ساخت استخر در تراس ◈ پشت بام پـرشین استـخر

  طراحى،محاسبه و اجراى استخر و جکوزی بر روى پشت بام و تراس منازل ويلايى و آپارتمانى توسط تیم پرشین استخر.. ◈ تیم پرشین استخر در کلیه مراحل ایده پردازی و طراحی، محاسبه و اجـراء استخـر در پشت بام(ساخت استخر در ارتفاع)؛ ساخت استخر در تراس و روف گاردن و ساخت استخر شیشه ای بصورت حرفه ای همـراه شما خواهد بود.   محاسبه و پیاده سازی استخر و جکوزی در ارتفاع نیازمند محاسبات دقیق و تجربه کافی در این زمینه میباشد. در غیر اینصورت سازه با مشکلات جدی (از قبیل نشتی آب به طبقات زیرین و ..) روبرو خواهد شد. مشاورین تخصصی تیم پرشین استخر؛ در زمینه ساخت استخر و جکوزی در ارتفاع، جهت راهنمایی و ارائه پیشنهاد، صـادقانه در خدمت شما ...

ادامــــه مطلــب..

ساخت استخر | پرشین استخــر پـرشین استـخر

سـاخـت اسـتخـر | آمـوزش مـراحـل و روش هـای سـاخت استخـر شنـا بــرند بیـن الـمـللـی پـرشین اسـتخــر (PERSIAN POOL) مفــتـخـــر است؛ کـلـیـــه مـراحـــل مـحـاسـبه، طـــراحـی، پیـاده سـازی و اجــراء انـواع استخـر‌هـا (استــخر شنـا همگـانی و ورزشی، استخـر خـانـگی، استـخر ویـلـایی) و انــواع ســازه هـای هیدرولیکـی عـظـیم (مانند مخــازن و ســــد هــای آبــــی) بصـورت تـخـصصـی و کـــامـلاً اصولـی، ضـمن استـفــــاده از بـهتــریــن لـــــوازم اســتخـری و معـتبـرترین بـرند هـای تولیـد کننـده تجـهـیزاتـــ و تـاسیـسـاتــ ؛ بهـمـراه بیـمــه نـامـــه رســمی و مـعـتبـــر (نخـسـتین بـار در ایـــران) بـه مشــتـریان و پیــمــانکــاران فــهـیـم خـود ارائــه نمـــایـد.. اصـول و استـاندارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:  ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس دستــاوردهــای نویـن علمـی ...

ادامــــه مطلــب..

PERSIANPOOL is a unique website which will require a more modern browser to work!پرشین استخر یک وب سایت مدرن است،وب سایتهای مدرن برای نمایش بهتر، نیاز به مرورگر بروز رسانی شده دارند.. مرورگر خود را آپدیت کنید لطفا VDD3-X339-BSHH-TJN4-P3XT

لطفا امروز را ارتقا دهید!

error: Content is protected !!