اصـالـت پـایـدار اسـت..

دسته: استخر

استخر – ساخت استخر – پرشین استخر سازنده انواع استخر – استخر شنا خانگی – استخر همگانی و عمومی – استخر پارک آبی – ساخت استخر شنا – بهترین سازنده استخر – Build Swimming Pool

کاتالوگ سرامیک وارداتی

مطالب مرتبطکاتالوگ سرامیک وارداتیسرامیک پرسلان: سرامیک پرسلانی استخر کاشی پرسلنسرامیک استخری ★ بهترین سرامیک برای استخرکاتالوگ سرامیک استخری-وارداتیآب بندی استخر : چسب آب کننده استخر سونا و جکوزیکاتالوگ سرامیک وارداتیسقف متحرک استخر ✓ پوشش متحرک و اتوماتیک…سرامیک استخری البرزسرامیک و موزائیک وارداتی گِـلَس»فروش…پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛…کاتالوگ سرامیک گلس-وارداتیکاتالوگ سرامیک گلس-وارداتیلوله UPVC | اتصالات…

کاتالوگ سرامیک وارداتی

مطالب مرتبطسرامیک استخری البرزسرامیک پرسلان: سرامیک پرسلانی استخر کاشی پرسلنآب بندی استخر : چسب آب کننده استخر سونا و جکوزیکاتالوگ سرامیک استخری-وارداتیلوله UPVC | اتصالات UPVCکاتالوگ سرامیک گلس-وارداتیکاتالوگ سرامیک وارداتیکاتالوگ سرامیک گلس-وارداتیسرامیک استخری ★ بهترین سرامیک برای استخرپرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛…کاتالوگ سرامیک وارداتیسرامیک و موزائیک وارداتی گِـلَس»فروش…سقف متحرک استخر ✓ پوشش متحرک و…

گردش صحیح آب استخر: سیرکولالسیون تصفیه آب استخر

گردش صحیح آب استخر جهت تصفیه: (سیرکولاسیون) در این مطلب به روش صحیح گردش آب استخر و به آنالیز سیستم سیرکولاسیون خواهیم پرداخت.. زکات علم؛ نشر آن است.. عوامل موثر و حائز اهمیت در عمل گردش آب استخر (Pool Water Circulation) فیلتر شنی: شفاف نگهداشتن آب استخر، بمعنای واقعی کلمه یک علم است.. نگهداری آب زلال و…

کاتالوگ سرامیک وارداتی

مطالب مرتبطسرامیک استخری ★ بهترین سرامیک برای استخرسقف متحرک استخر ✓ پوشش متحرک و اتوماتیک…سرامیک استخری البرزکاتالوگ سرامیک وارداتیکاتالوگ سرامیک گلس-وارداتیکاتالوگ سرامیک گلس-وارداتیسرامیک پرسلان: سرامیک پرسلانی استخر کاشی پرسلنآب بندی استخر : چسب آب کننده استخر سونا و جکوزیلوله UPVC | اتصالات UPVCپرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛…سرامیک و موزائیک وارداتی گِـلَس»فروش…کاتالوگ سرامیک وارداتیکاتالوگ سرامیک…

لوله UPVC | اتصالات UPVC

  قیمت لولـه و اتصـالات و شـیرآلات یو پی وی سی  استخـر، جکـوزی و ساختمـان | پیمتاش ترکـیه Pimtas UPVC / هـیدروپـول و.. در این مطلب با مفهوم و مزایای استفاده از لوله و اتصالات یو پی وی سی U-PVC آشنا خواهید شد و دلایل استفاده از این نوع لوله در استخر را تشریح خواهیم نمود: مـالـیـات انـسـانـی…

مطالبی در خصوص آب استخر

  »» مطالبی در ارتباط با استاندار ها و معیارهای آب استخر: »» مطالبی در ارتباط با استاندار ها و معیارهای آب استخر: بدن انسان احتیاج به مواد معدنی داشته که از غذا گرفته میشود و نه از آب آشامیدنی و بر همین اساس طبق استاندارد NFS آب خالص و مناسب برای آشامیدن باید معدل…

مضرات کلر استخر بر بدن انسان

در این مقاله سعی داریم در ارتباط با ضررها و مشکلات کــلــر(Chlorine)؛ این ماده شیمیایی پر مصـرف در تصفیــه و ضـد عـفـونـی آب (آب لوله کشی منازل/ آب استخـرهـا) کـه بر بدن و سیستم تنفسی ایجاد می نماید به نقد و بررسی بپردازیم.. زکات علم، نشر آن است.. مقدمه: در عصر امروز به دلیل استفاده همگانی کلر جهت…

آرماتور بندی استخر

 آرماتوربندی استخر / آموزش روش ها و مشخصات زکات علم، نشر آن است.. آرماتور بندی استخر همانند کلیه آرماتوربندیهای ساختمان از حساسترین و با دقت ترين قسمتهای سازه های بتنی مي باشد. از لحاظ اینکه کلیه نیروهای کششی در ساختمان و استخر بوسیله ميل گردها تحمل میشود باید در اجرای آرماتوربندی ساختمانهای بتنی نهایت دقت بعمل…

آیین‌نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا

استـخـر عمـومـی » جزئیــات ‌آئـین‌نـامه اجـرائـی، جهـت راه انـدازی و اخــذ مجــوز تأسـیـس استـخــرهای شـنا عمـومی و مجمـوعه هـای ورزشـی آبـی همـگــانی + دانلـود نمــونـه طـــرح تـوجـیـهـی احــداث اسـتـخــر عـمــومی پرشـیـن استخـر، مـجـری تخصـصی انـواع استخـر های عمــومی/ مجمـوعـه هـای ورزشــی آبی/ مراکــز آب درمـانی/ پـارک آبـی و.. در ســراســر کشـور بـا ارائـه بـیـمـه نـامـــه…

روش ساخت استخر بتنی

»آمـوزش روش هـا و مـراحـل سـاخـتــ استـخــر  (استخـرهـای بِـتُـنی چـگونـه سـاختــه می شـوند؟ | How to Make Concrete Swimming Pools?1)  زکـات عـلم، نشر آن است.. {مـالیـاتــ انسـانی آمـوختـه هـا، بـه اشتـراکـ گذاری بـخشی از آنهــاسـت..} بنــام بی بـدیـل تـریـن مـعـمـار گیـتی.. ســاخـتـــ استـخــر  »»» استــخرهـا بـا تـوجـه بـه نـوع اسـتفـاده و محـل اجـراء، و همچنین از لحــاظ مصـالـح و مـواد…