اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

تجهیزات استخر✓ بورس فروش لوازم استخر| مرکز خرید لوازم تصفیه استخری✓ لوازم سونا-جکوزی | ارزان ترین قیمت

تجهـیزات اسـتخـر » بورس خرید-فروش لوازم تصـفیه آب استخر-سونا-جکوزی، بهترین کیفیت+ارزان ترین قیمت| کاتالوگ لوازم-تجهیزات اسـتخـر

در پـرشـین اسـتـخــر


مـرکـز فـروش تجـهــیزات و لــوازم تصـفـیه استخـر || فـروش جـزئی و پخـش پمـپ، فـیلـتر تصفـیه اسـتـخـر و جکـوزی، لـوله،اتـصـالاتUPVC و کـاشی اسـتـخـری

خـریـد لـوازم اسـتخـر خانگـی || تجهیـزات اسـتخـر ویـلا 

و فروش کلـیه لـوازم و تـجهیـزات اســتخــرعمـومی، با بالاتـرین کـیـفیـت و ارزان تـرین قـیمت.

»» بهمـراه تحـویـل فـــوری ضمـانـتـ طــلائی پرشـیـن اسـتخـر..


پرشین استخر

   فروشگاه تـجهـیزات استـخـری /  مرکـز خـرید پمـپ تصفـیه اسـتـخـر / فـروش فیـلتـرشـنی اسـتـخـر / فروش پکـیج گـرمایشی، لـوازم موتورخـانه اسـتـخـر

بـصـورت عـمــده و تـکـــ


PERSIAN-POOL-GUY-1

پـرشــیـن اســتخــر، بعــنوان مـرکـز تخـصّـصـی ارائـه خـدمـات مرتبـط به طـراحـی، محـاسـبه، تـامـیـن تاسـیـسـات و تـجـهـیـزات اســتـخــرهای همگانـی، پارکـــ های آبـی و استـخـرهای خـانگـی در کـشـور، همـواره در تـلاش اسـت؛

 ضـمن کارشـنـاسـی دقـیـق و سنـجــش شـرایط موجـود، با بررسی جـوانـب و نیـازهای مرتبـط به هر پـروژه، صـادقــانـه در انـتـخــاب صـحـیـح تجهـیـزات و تامـین کلـیـه لـوازم تصـفـیـه و گـرمـایـش اسـتـخـر،

 بهـتـرین پیشـنهـادات را با نازلـتریـن هـزیـنه ممـکن به مخـاطبـیـن گـرانقـدر خـود ارائه نمـایـد.

  تـوجـه ویـژه به محـاسـبات فنـی، انتـخـاب صحـیـح تجـهـیـزات، اختـصـاص امـکانات بر پایـه نیـازسـنجـی ها

بهمراه مشـاوره با شـرکـت های معــتبـر و فعــال در ایـن حـوزه،

 به ارتـقــاء سطـح کـارائـی و بهـره وری اسـتـخــرهـا منجـر خـواهـد شـد.

لوازم استخر-سروش ملکی-مدیر پرشین استخر-تندیس مدیر شایسته
ارتـقــاء کـیفـی و گـسترش کارایی اسـتخـرهای کشـور،
آگاهـسـازی و اطـلاع رسـانی در خصوص کاربـردهای گوناگـون و قـابلـیت های مفـیـد اسـتـخـرهای کــارامــد،

 خـدمـات تـخـصصی مجمـوعـه

» محـاسـبـه فـنی، طراحی دیـاگـرام، طراحی فـاز یکــ و فـاز دو معماری، مشـاوره فـروش سـرامیـکــ اسـتخـری،
فروش تـجـهـیـزات اسـتـخــر
با مشـارکـتــ تولـیـد کننـدگان و واردکـننـدگـان لـوازم اسـتـخـر در کشـور.
 همـچنـیـن ارائـه ضمـانـتــ اصـالـتـــ و پـایـداری کـالا
بمـنظـور حصـول اطمـیـنـان از پشـتـیـبانـی حـقـیـقـی و خـدمـات پس از فـروش ایـن مرکـز.

   آگـاهـی از تکـنولـوژی هـای روز || دریافت مشـاوره ای مـتـفـاوت

 فـروش  تجـهیـزات اسـتـخـری با برنـدهـای تضمـین شـده.

+

  مشـاوره خریـد کاشـی اسـتـخـر ||  فـروش انواع سرامیکــ اسـتخـری وارداتـی و ایـرانـی با قـیـمـت دسـت اول

  بازدیــد از نمـونـه هـای متـنـوع کـاشــی/ سـرامـیکـ اسـتخــری

 شــو روم  » مرکـز تجـاری لالـــه سـنـتــر

آدرس شـوروم: خیابـان بنـی هـاشـم –  مـرکـز اداری-تجـاری لالــه سـنـتــر.

“خـیابان بنی هـاشـم ، از مـراکــز خـریـد و بـورس فـروش انـواع کاشی-سرامـیکـ و اخـیرا نیـز تجـهـیزات اسـتخـر در تهـران میباشد.”

swimming pool equipment supplier-PERSIAN POOL-POOL design

پـرشـین اسـتخـر» مـرکـز فـروش کـلیه تجـهـیزات اسـتـخـری در تهـران || بـورس لــوازم اسـتـخــر، سـونـا و جکــوزی

در سـراسـر کـشـور بهمـراه ضمـانت طــلائـی و خـدمــات پشتـیـبانی پـس از فــروش

 

لوازم-قطعات -تجهیزات استخر-Swimming Pool equipment تجهیزات ساخت سونا جکوزی

🛡️ لـیست قیمـت تجهـیزات اسـتخـر کاتالوگــ لـوازم استخـری🛡️

 

با تـوجـه به نـوسـانـات اخـیــر نـرخ ارز، بمـنظور اطـلاع از قـیــمـتــ  تجهــیـزاتـــ تـصفــیـه اســتـخــر و جکــوزی،

  دریـافـتــ لیـستــ قـیمـتـ روز تـجهـیزاتــ اسـتـخـر زمستـان سـال 1401 / و همچنین کاتـالـوگــ لوازم استـخـر، ســونــا و جکــوزی،

لـطفــاً بـا مـشـاوریـن بخـش فـروش شـرکـتــ پـرشـین پـول در ارتـباط بـاشـید:

021.284286

   داخـلی1» دپارتمان مشـاوره فـروش


فـروش تجـهیـزات و لوازم استخـر-سـونا-جکـوزی با ارزان ترین قیمت

 واردات، تولـیـد و فـروش لوازم استخـر-سونا-جکـوزی شامـل: انواع الکتروپمـپ سیرکولاتور و تصفیه اسـتخـر و جکـوزی انواع فیلـترهای تصفـیه استخـرو جکوزی انواع مبــدلهای حــرارتی: مبـدل پوسـته و لولـه تمام استیل / مبـدل صفحـه ای / مبـدل مســی چراغ استـخــری / نور پردازی استخـر با طـرح های متنـوع انـواع آب نمــا استـخـری » نـازل اسـتیل / فـواره / واتـرفــال / کـِـرتِـیـن اسـتیل و شیشه ای / آبنمـا شیشه ای / پـرده آب
       ..و سـایر تجهـیزات مربـوط به تصـفـیه و گـرمایـش اسـتخـر، سونـا و جکــوزی .

پرشین استخر


 سایر ملزومات/ تجهـیزات و تاسیسـات استخـر

✔ دستگاه های رطوبت زدا بـرنـد CALOREX انـواع کـاشی و سـرامیـک اســتخـری / کاشی استخری وارداتـی و ایــرانی لوله و اتصالاتUPVC اسـتخـری بـرنـد پیـمتــاش ترکیه / هیـدروپـول ایـران پمـپ تصفیه آب اسـتخـر و جکـوزی

برنـدهای:  LEO , AQUA STRONG, PENTAIR, DAB ,EMAUX , HAYWARD , PENTAX , CALMO

»پمپ استخری پنتاکس | پمپ و فیلتر استخری هایوارد | پمپ و فیلترشنی تصفیه ایمکس | پمپ تصفیه پنتیـر | پمپ اسستخری لئـو پمپ اسـتخـری آکـوا اِستـرانگـــ | پمپ استخـری کالـمـو | فیلـترشنی کالـمـو | تجهـیزات تصفیه و سیرکولـه کالـمـو

پمپ جـت جـکـوزی (تکفـاز و سه فـاز) برند بهــار پمپ / دینــام موتـوژن و الکتـروژن تبریز فیلـترشنی فایبـرگلس و اسـتـیل اسـتخـر (بهمراه شیر 6 راهه / مانومتر) نردبـان اسـتخـری اسـتیل دایــو اسـتخـر برند AQUA MARINE تجهیزات نگهـداری استـخـر » جارو استخـری » جاروی رباتیـک استـخـر | جاروی نیمه اتوماتیک دستـی استـخـر
PERSIANPOOL-WATER_TREATMENT
HAYWARD SWIMMING POOL EQUIPMENT

فیلتر شنی هایوارد امریکـا HAYWARD

پک اورجینال فیلتراسیون استخر برند HAYWARD

هیترهای گاز سوز استخر برند HAYWARD

هیترهای برقی گـرمایش آب استخـر برند HAYWARD

پمپ تصفیه استخـر برند HAYWARD آمریکا

HAYWARD swim pool pump-filter -logo جاروب اتوماتـیک استخر (جاروی ربـاتـیـک اسـتخـر) برند HAYWARD

هـیتـر برقـی سونـاخشـکــ . برنـد HELO فنـلاند

بـخــارسـاز برقـی سونـابخـار. برند HELO فنلاند

مـبدل تمـام استـیـل آبـگـرم, مقـاوم در برابـر اکسـیداسیون و بازدهـی مـناسب. بـرند Flexinox اسپـانیـا

مواد شیمـیائی استخـر (کـیـت تـسـت جهت اندازه گیـری و تنظیم میـزان عناصـر شـیمـیائی محـلول در آب اسـتخـر، قـرص کلـر، سوپـر اکسـیدایـزر، کـیت راه اندازی استخـر) » برنـد OMNI امریکا

اُزون ژنـراتور / مولـد گاز اوزُن / ضـد عفونی آب استـخـر توسط تزریق گاز اُزُن (O3) » برندهای PROZONE , Dr.Ozone

دستـگاه مولـد اشـعـه مـاوراء بـنفـش (U.V»یـو-وی) EMAUX , BLUE LAGOON

پمپ های گریز از مرکز Masdaf ترکیـه قابل استفاده در استخـر های خانگـی و همـگانی

پمپ های جـت جکـوزی تکفـاز و سـه فـاز برنـد های بهـارپمـپ، رهـاب بهـمراه دیـنـام مـوتـوژن و الـکـتـروژن

فیلتر تصفیه استخـر » فیـلتـرشـنی، فـیلـتر کـارتریـجـی،  فیلـتر دیاتومـه

نـردبـان اسـتـخــری تمـام اسـتـیـل با پـله های اسـتیل. مـدل هـای STANDARD و CLUB.
 Emaux Swimming Pools Equipment

فروش پـمپ تصفیه وفیلترشنی ایمکـس با ارزان ترین قیمت در سراسر کشـور

logo-EMAUX-pool PUMP FILTER(ایــمـاکس استـرالـیا -Emaux)

فروش کلیه تجهیــزات موتورخانه اسـتخـر

تاسـیسـات تصفـیه و گـردش آب استخـر و جکـوزی، برنـد ایمـکس اسـتـرالـیا


» فروش لوازم تصفـیه خـانه استخـر و جکـوزی بـرند ایمـکـس استرالـیا با قـیـمـت ارزان

فروش عمـده و پخش ویـژه همـکـاران محترم سراسر کشـور با بیـشتریـن درصـد تخـفـیـف فروش همـکاری،

ارزان ترین قـیمت پمـپ و فیلـتـر تصفـیـه ایمـکـس

بورس فـروش لوازم و تـجهـیزات اســتخـری مرکز فروش تاسیسـات موتورخـانه و بورس تجهیزات و لوازم استخر در تهـران کجـاست؟

خـیـابان طالقـانی و خیابان سـعدی تـهران »» بورس فروش و پخش عمـده لـوازم استخـری – تجهـیزات جکوزی

» خیابان سعـدی تهران و خیابان طالقـانی، از مـراکـز اصلی خـرید- فـروش و پخـش عمـده لـوازم موتورخانه استخـر- خصوصا فـروش تـاسـیـسـات گرمایـش(دیگــ و مشعـل)
و تجـهـیـزات تصـفــیه اسـتـخـر در سـراسـر کـشـور محسـوب میگردد.

 پمپ-تصفیه-استخر-ایمکس واردات/ پخش و فـروش پمپ تصفیه آب استخـر ایمــکس سـری MFV با قیمت ارزان واردات/ پخش و فروش پمپ تصفیه آب استخر ایمــکس مدلP / فیلترشنی سری P با بهترین قیمت واردات و فروش پمپ تصفیـه استخـر/ پمپ جـت جــکوزی » بــرند ایمــکس استرالیا فیلـترشنی تصفیه آب استخـر و جکوزی » بــرند ایمــکس استرالیا تجهـیزات روشنایی / چـراغ استخری بــرند ایمــکس اسـترالیا
 و ســایــر محصــولات ایمــاکس (Emaux)، با ضمانت اصـالت کالا و ارزان ترین قیمت در سراسر کشور.

خـدمـات قابـل ارائـه جهت اسـتـخــرهای همـگانـی 

    واردات و فـروش لوازم و تجهـیـزات پـارک آبـی || طراحی و اجــراء استـخـر های خـاص || تونل مـه، غـار نمک،  بــاران مصـنوعی، اجـراء آبـنـما های مــدرن || واردات انــواع سرســره پارکــ آبـی

فروش مـلزومات و تجهـیزات استخـرهای تـفریحـی، ورزشـی و مراکـز آب درمــانی  همـگـانـی

فروش کلیه تجهیزات ورزش درآب – لوازم آب درمانیفروشگاه-لوازم-تجهیزات-استخر-جکوزی

مرکـز تخصصی فـروش و خـدمات پس از فـروش تجـهـیزات تصـفـیه  || پکیج گرمایشی و لوازم موتورخانه استخـر و جـکوزی

 ارائـه خدمـات ویـژه به همکاران محـتـرم

»» توزیـع و پخـش تجهـیزات اسـتخـر به سـراسـر کشــور در کـمتـرین زمـان ممـکن [عمـده و تکـ]

پرشین استخر

 فروش انــواع تجهیزات اسـتخـر |  لوازم موتورخانه و گرمایش اسـتخــر به قیمت نمـاینـدگـی تهران

نصـب لوازم تصفیه استخـر || اجــراء تجهیزات استخـرو جکوزی

فروش انــواع کاشی اسـتخـری / سرامـیکـ اسـتخـر

ارسـال تجهیـزات و لـوازم استخـر در کمترین زمـان به سـراسـر ایــران با بهـترین قـیمـت..  جهـت کـسـب اطلـاعـات بـیشـتـر لطفـا با مـا در ارتـبــاط باشـیـد

 مشــاوره تخصصی خـرید تاسیـسات، لوازم و تجهـیـزات اسـتخـر، سونـاخشـک، سـونـابخـار و جکـوزی

شــش رقمـی /کـُد 021 تهـران

CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

284.286

1calling

284.20.911

284.22.911

284.23.911همـراه /شبکــه هــای اجتمـاعـی

091284.00.911
instagram-folllow

  

iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخــر، فـروش و ارسـال تجهـیزات و لوازم اسـتخـری به سراسـر کـشـور در کـمـترین زمــان ممـکن..c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن، هـنگـام بتـن انــدود شــدن از قـابلیـت هـای حـائـز اهمـیـت ایـن نـوع پـلیـمـر به شـمــار میـرود.

هـمچنـیـن در خصـوص نحـوه اتصـال آنهـا، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـب فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد. نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامــل بخـش هـای الـحــاق شــده به یکــدیگــر و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل ایـن بخـش هـا خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر در پروژه های خود از لولــه، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..4.9/5 - (4943 امتیاز)

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"تجهیزات استخر✓ بورس فروش لوازم استخر| مرکز خرید لوازم تصفیه استخری✓ لوازم سونا-جکوزی | ارزان ترین قیمت"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: