ســامـانه اعتبـارسنجی قـراردادهــای پرشین استخـر

 

قـرارداد شمـاره: 1402086471

کارفرمـا ارجمند جناب آقای سید محسن هاشـمی،

از تــاریخ 1402/08/08 

 

معتـبـر و مورد تائیــد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"ســامـانه اعتبـارسنجی قـراردادهــای پرشین استخـر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: