اصـالـت پـایـدار اسـت..

استخر و جکوزی ویرل پول چیست؟ WhirlPool Pools&Spa

استخر جکوزی ویرل پول یا گردابی چیست؟WhirlPool Pools

ویرل پول[ویرپول] یک استخر یا جکوزی [در واقع Spa] با آبگرم بین 35 تا39 درجه سانتیگـراد است؛ که هوا بهمراه آب از طریق چندین نازل به کاسه آن دمیده میشود.

ویرل پول استخر Whirlpool Spa Pools
ویرل پول استخر Whirlpool Spa Pools


بمنظور اجراء یک استخر گردابی یا ویرل پول[ویرپول]، دو نوع مکانیسم با دستورالعمل های خاص خود وجود دارد:

1. نوع نخست: مکانیسم مشابه جکوزی »


با این مفهوم که آب توسط چندین جت واقع در دیوارها یا کف استخر پمپ می شود.

در واقع آب توسط پمپ ویژه بهمراه حباب های هوای ایجاد شده توسط بلوئر مخلوط میگردد. و در نهایت این آب با فشاراز طریق نازلهای متعدد، به کاسه جکوزی هدایت میشود.
در این روش، اثر ماساژ مستقیماً تحت تاثیر فشار آب و حباب های هوا قرار دارد.

ویرل پول استخر و جکوزی اسپا
ویرل پول استخر و جکوزی اسپا

2- نوع دوم: سیستم Len-Gordon »

در این نوع استخر ویرپول [اسپا ویرلپول]، در قسمت کف و محل نشیمن ، در حدود 70 نازل هوا در هر متر مـربع تعبیه میگردد..
قطر این نازل های هوا(حفره ها) تقریباً 4 میلی متر میباشد؛ که هوا از طریق این نازلها، بطور کاملاً یکنواخت و مساوی توزیع می شود.

این نوع استخر های ویرل پول، بیشتر در مجموعه های استخر همگانی استفاده میشود.

Whirlpool Pools Spa
Whirlpool Pools Spa

حباب های هوا در این گونه استخرها،باعث تجربه ماساژی کاملاً یکنواخت و ملایم در سطح آب گرم آنها میگردد..

در اروپا و آمریکا، استخر های گردابی یا ویرلپول، بصورت پیش ساخته ارائه میشود..

»» شـــرکــتــــ پـرشــیـن اســتخــر انـواع اسـتخـــر، اِســـپا یا جــکـوزی ویــرپــول [ویــرل پــول – Whirlpool] را بصــورت کامـلاً تخـصّصی، بهــمــراه ضـمــانـتــــ معـتـبــر و بــیـمـه 10 سـالـــــه ارائــه مـینـمـایــد..Whirlpool Spa
Whirlpool Spa
ویرلپول

calling-persianpool-09128400911

091284.00911

021.284286

021.284.22911

 

1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید(کـلیکـ کنیـد..)

instagram-folllow
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام.. 

لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..