اصـالـت پـایـدار اسـت..

آقای | مدیریت دپارتمان بازرسی و نظارت| مناطق جنوبی کشور

مهندس-محمدحسن-هوشمندنیا-پرشین استخر-کارمند

احــــراز هــویت پــرسنل و کــارکنـان پرشیـن استخــر: (اعـتبــار سنـجـی)

 کـد پرسنلی 96/04107 متعـلق به آقــای  ؛ از پرسنل دپـارتـمـان “نـظارت و بـازرسی پرشین استخـر” بوده و این کُد، تـا تاریـخ 1396/12/29 دارای اعتـبـار میباشد..

 ســامـــانــه پیـــامگـــیر صـــوتـــی 24 ساعتــــه پـــرشیـن استخــر:

  ” طــرح شکــایـات، ارائـه انتـقـادات و پـیـشـنـهـــادات، بـمـنظـــور ارتــقــاء کـیـفـیـتـــ ارائـــه خـدمــــاتـــ “

از این طریق می توانبد در هــر سـاعـتــــ از شـبــانـه روز،  از طـریق ارتبـاط بـا سـامــانه پیــامگـیر صــوتی پـرشین استخــر، پـیـغـام خــود را ثبـت و پیـگیــری نمـائـید:

📢  سـامــانه پیــامــگیـر صــوتی ۲۴ ســاعـتـه / ۷ روز هفتـــه پـرشین اسـتـخــر  📢

24 Hours / 7 Days

,43840911  خــط ویــژه

 


◄ چنانچـه نیازمند مشاوره در خصوص ساخت استخر هستید، لطفاً بـــا کارشناسان پرشیـن استخـر تـماس حاصــل فرمــائید:

 09128400911 ||  || || ,0921.670.7853

 

از طــریق کــانــال تـلـگـــرام؛ بـه خـــانــواده بــزرگــــ پـرشین استـخـــر بـپـیـونـدیـــد (کـلـیـکــ کــنـیـد..) کانال تلگرام پرشین استخر