quality-persianpool1

 

پرشین استخر کلیه خدمات خود را با گارانتی ضمانت مشتری ارائه می نماید.

بدین ترتیب که در صورت عدم رضایت کارفرما از پروژه اجرا شده؛ مراتب به کمیته نظارت و بازرسی پرشین استخر ارجاع داده خواهد شد و موارد توسط تیم بازرسی فنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا رفع نهایی و جلب کامل رضایت کارفرمایان محترم این پروسه ادامه خواهد یافت..

 

 

 

 

 

 

جهت مطرح نمودن شکایات و ارائه انتقادات و پیشنهادات؛ با سامانه پیامگیر صوتی پرشین استخر در ارتباط باشید:

سامانه پیامگیر صوتی ۲۴ ساعته پرشین استخر : ۰۲۱۴۳۸۴۰۹۱۱

 

 

 

 

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
Google+
Google+
http://persianpool.ir/%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/
YouTube
Houzz
Telegram